Adamowicz Adam Ferdinand

ADAMOWICZ ADAM FERDINAND (liet. Adamovičius Adomas Ferdinandas) (1802 Vilniuje — 1881 V 12) pabaigė Vilniaus gimn.; 1818—1819 Vilniaus univ. fiz. ma­ tem, fak., 1819 — 1822 medic, fak., 1824 med. dr. ; 1824 adjunktas. 1832—1842 Vil­ niaus med. -chir. akad. prof.; dėstė epizoo- ciologiją, lygin. anatomiją ir vedė vidaus ligų kliniką. Akademiją uždarius vertėsi Vilniuje laisva praktika. 1855 lenkų ir vo­kiečių k. išsp. Kosciol Augsburski w Wilnie ir 1853 anatomijos istoriją Lietuvoje, vė­ liau eilę Vilniaus univ. prof, biografijų. Il­ gus metus buvo Vilniaus gydytojų draugi­ jos pirmininku. J. Bieliński Doktorowie medycyny 1886..

Autorius: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Šaltinis: http://lituapedija.net/Puslapis:LE01_013-032_OCR_errata.djvu/17