19.06.28 1
ABICHT
Rodzina Abichtow. Adolf Abicht, doctor medycyny, profesor Uniwersitetu Wilenskiego. Um. 2 Sierpnia 1860 r. w wieku lat 67
ARNDT
Jureczek Arndt ur. 1930 um. 1936 r. Bądz wola twoja
AGLAMOFF
Hier ruht in Herrn Frau v. Aglamoff geb. v. Rubusch geb. am 9-ten Juni 1802 gest d. 6-ten Sempt. 1874.
AREMOVICZOWI
Karonatoivi Aremowiczowi Um. Pazdz. 1868 wieku lat 37
Przysviazana Zina tę pamiątkę poswięca
AZAROWICZ
Józef Azarowicz doctor zm. 1 kwiet. 1912 r. wieku lat 53.
Boże zbaw duszę jego.
AUER
Olga von Westberg geb. von Auer 8 Dec. 1837 + 20 … 1869.
Mar von Auer 3 Jan 1833 5 Feb. 1888.
Karl v. Auer 13 … 1823 4 Dec. 1897
Johan von Auer 15 Dec. 1845 13 Juni 1899
Marie von Auer 14 Dec. 1824 23 Apr. 1901
Eduard Karoline v. … Auer als kleine Kinder gestorben
Altre von Westberg geb. Strause geb d. 21 Juni 1878 + d. 4 … 1899
Georg Auer geb. d. 16 Febr. 1872 d. 5 Mai 1912
Fritz von Auer 5 Jan. 1829 20 Sept. 1857
Viktor von Auer 19 Jan 1835 17 Dec. 1866
AUER
Hier ruhet in Gott. Fridrich von Auer 7 Oct. 1797 5 Mai 1848
Luise von Auer geb. 4 Jun 1801 26 Mai 1883
Kinder von Mar ir Marie Auer Žozefine Mar,
Ernst Arved Mar als kleine Kinder gestorben
Marie Auer 11 Juli + 1880 9 März 1892
Mare Auer 4 Aug. 1877 + 1898
Kinder von Gustav Olga Westberg Mario … als kleine Kinder gestorben
ANCZYC
Alfons Ancuta-Anczyc ur. 20 stycz. 1819 r. zm. 15 czerw. 1888 r. Od dzieci i wnukow
AMMIN
Hier ruhet in Gott Friederich Anna Ammin geb. Ferson gest. d. 18 Januar 1883 80 Jahr alt.
AUGUSTOWSKI
Augustowski geb. den 30 Jan. 1831 gest. den 2 … 1882. Sanfte ruhe …
ALBRECHT
Albrecht Heinrich ofz. Stellytri 94 3. 10. 15
ALTHAUSEN
Hier ruhet in Herrn meine liebe Frau und unsere teuere Mutter Gross und
Krgrossmutter Anna Althausen geb. 1828 gest. 31 Januar 1898
Christus ist mein Leben und sterben mein Gewinn.
ADOLPH
19.06.28 2
Wladyslaw – Stefan Adolph. inżynier ur. 1868 r. zm. 23. IX 1944 r.
AMMON
Hier ruhet in Gott Fridrich August Vilhelm Ammon geb. 16 December 1719. in Rapnil gest. d. 15 … 1851
AKERSTEN
Hier ruhet in Gott mein vielgeliebter. Gatte der Fridrich Akersten geb. den 4 Februar 1824 gest. den 20 August 1879
ALACHNOWIČ
Franciśak Alachnowić dramaturg Radz. 9 III. 1883 h. Pamior trahična 3. III. 1944 h. Spakoj jaho dušy
AKERMAN
Tu spoczywa Jan Akerman zm. 23 wżeś. 1911 r. wieku lat 51.
Stroskana żona prosi o westchnienie do Boga.
ADAN
Hier ruhet in Gott unsere liebe Mutter Katharine Adan geb. 3 Juli 1825 gest. 30 Oct. 1899
Selig sind die toten die in dem Herrn sterben. Ruhe Sanft
ADEN
Hier ruht August Aden geb. Den 5 1869 gest 25 September 1929
ASMUSS
Hier ruhet in Gott Carl Martin Asmuss geb in Dorpat 1819 gest. in Wilna 1849
ARAMOWICZOWA
Kanstancija Aramowiczowa wdowa wice Super intendanta Ur. r. 1793 …
ALBERTI
Kamilla Alberti 1921 r. w Bialocerkwi.
ARCISZEWSKA
Te spestem suprema Mihi cum veneriet hora
Regina Wladyslawa Prawdzic – Arciszewska zgasła 15 XIII 18
Ireneusz Wladysław Prawdzic– Arciszewski zmarł …
AMMON
Hier ruhet in Gott unsere lieben Eltern Grosselternund ungrosseltern Adolf Ammon. 1837 – 1913.
Fridrike Ammon. 1840 – 1913
Dem Auge gern. Dem herzen ewig nach
ADAMOWICHZ
Tu spoczywa Adam Ferdinand Adamowicz
Profesor b. Uniwersitetu Wilenskiego Rzeczywisty radca. st.
Ur. 16. Stycznia 1802 r. w Wilnie mz. 30 kvietnia 1881 r.
Zachnemu małżonkowi i najlepszemu przyjaciół stroskana żona tę pamiątkę poswieńciła
Nauka, praca – oto życia jego droga
Cel ich był: służba bliznim dla Milosci Boga
Toż i nagrodę za nie miał w ciagu lat mnogich
Cześć uczniów, miłość ziomków i dzięczność ubogich
/a. e. Odyniec/
ANKUM
Hier ruht Wilhelm von Ankum. Geboren in Dnazig Ano 1748. D. 19 Novb. Gestorben in Wilda Ano 1764 d. 16 Mierte
19.06.28 3
АГОШКОВ
Сергей Александрович Агошков сконч. 16 февраля 1930 г. На 64 году жизни.
АГОШКОВА
Мир праху твоему
София Павловна Агошкова ск. 17 окт. 1937 г. 68 г. жизни
АЛЕКСЕЕВ
Красноармеец Николай Иванович Алексеев 1926.17.V. – 1946
АВЕРНАРИУС
Упокой Господи душу его
Действительный статскиий советник Николай Яковлевич Авернаус род. 1841 г. ум. 21 мая 1895
АНТИПОВА
Мария Антипова по 1-му браку Картовнова, сконч. 15. ХI. 1925
BERENT
Johanna Berent gest. d. 25 April 1862
BOHUSZ-SIESTRZENCEWICZ
Stefan Bohusz-Siestrzencewicz inžyner-architekt zm. 30 VI. 1943 roku w wieku lat 71
BOHUSZ-SIESTRZENIEWICZ
Bohusz-Siestrzeniewicz zm. d. 16 lipca 1883 r.
BOHUSZ-SIESTRZENCEWICZ
Bolesļaw Siestrzencewicz-Bohusz general brygady W.P. kawaler orderów, kurator synodu ewang., ref. w Wilnie 1879-1940. Pokój jego duszy.
BOLMERING
Hier ruth ein guter und edler Mench Michail v. Bolmering geb. d. 13 ok. 1832 gest. d. 13 juni 1902
BRAZOWSKI
Tadzio Brazowski ur. 20 v. zm. 11 VI 1913 r.
БУНАКОВ
Коля Бунаков
Учен. 1-го кл. 1-ой Гим. Род. 1 апр. 1910 г.
Спи спокойно дитя до радостного свидания.
Упокой Господи душу усобшего раба Твоего.
BRINEK
Friede sei mit dir Emma Helene Brinek geb. 15 März 1814 gest.9 juli 1885
BRINEK
Hier ruhet in Gott Johannes Brinek pastor zu Wilna 1875-1897 geb. 25 nov. 1837, gest 3 märz 1897 ihrem unvergesslichen Pastor und Lehrer die gemeinde, die Freunde und die Schuller
BALBACH
Hier ruhet in Gott unsere vuelgeliebte Mutter Emilie Balbach geb. Ortlieb gest. Am 27 Februar 1920 62 j. alt.
BOHM
Hier ruhet in Gott Aleksander Bohm Geboren in Memel den 1 Februar 1819 Gestorben in Wilno den 21 December 1873
“Selig sind die Barmherzigen denn sie werden Barmherzigkeit erlangen” Matai 5.7
Gewidmet zum ewigen Andenken von seiner trauern den Gattin.
BLESYNSKA
19.06.28 4
Marija Blezynska ur. 15 grud. 1893 r. zm. 20 stycznia 1898 r.
BEBRUP
Dosi Saldi Alwin Lesette Bebrup dsim. 12 Aprill 1866, mir. 30 marta 1899 To labu zimischanos esmu zinojes to tereschanu esmu, pabeidsês, tizibu esmu turėjis. Paw. 2 sz. Timotejim 4,7
BARON
Aleksander Baron pilar w Pilschzu um grudn. r. 1882 Żyl lat 81
BENDER
Hier ruhet in Gott Wilhelm bender gest. 4 sept. 1909 62 Jahre alt. Ruhe sanft.
BLOCK
Hier ruhet in Herrn mein geliebter gatte unsere lieber Vatter Robert Blck geb. d. 27 August 1850 gest. d. Nowem. 1904. Ruhe sanft in Frieden.
BABROFF
Berina babroff geb. Jankowoj gest. d. 16 Januar 1921.
BOCH
Oscar Boch geb. 15 Juli 1900 gest. 12 Now 1905
Amilda geb. 24 Junie 1903 gest. 11 Now. 1905
Ruhe sanft igr lieben Kinder
BERAN
Aloizy Beran zm. 31 XII. 1922 w Wilnie.
BURAK
Jan Burak zm. dn. 11. IV 1932 r. w wieku lat 71.
БЕК
Мария Фоминишна Бек сконч. 5 февр. 1882 г. Мир праху твоему наша дорогая мать
БЕНБРОВСКАЯ
Вдова дворянка Емилия Ивановна Бенбровская ск. 16 октября 1907 на 59 г. Жизни. Вечная память.
БЕРГ
Арнольд Карпов Берг
БЕНОНИ
Сергей Дмитриевич Бенони-Щетинов ппевец-артист 28. III. 1896 8.III.1944 г. Внидь в радость господа твоего. Матв. ХХV. 25
Боже! Песнь новую спою тебе
И звук его песни остался
Бес словб но живой
… 143.9
БОРОНИНЦ
Алексей Александрович Боронинц. Сконч. 18 Юн. 1930 г. на 58 году жизни. Урокой Господи душу раба Твоего
БЩРДНОС
Александр Федоровиич Борднос. Сконч. 24-го декабря 1910 г.
Помяни его Господи во Царствии Твоем.
БРОЙКО
Бройло Николай Петрович. Род. В 1875. Умю 17.IV. 1947 г.
Мир праху твоему
БУРАВЦОВА
Таничка Буравцова, род. 10 июля 1899. 13 окт. 1911
19.06.28 5
Господи, да будет воля твоя.
БУТУРЛИН
Генерал от Инфантерии Дмитрий Сергеевич Бутурлин родю в 1850 г.3 февраля ск. 1920 г. 12/19 апреля.
BOAC
Hier ruhet in Gott Karl Boac gest. 1828 J.
BOCHDANOWICZOWA
Marija Bochdanowiczowa zm. V …. 1926 r. w wieku lat 50
BOCHDIEWICZ
Marija Bochdiewicz zmarła 13 kwietnia 1927 r. w wieku lat 70. Pokój jei duśzy
BOFSE
Hier ruhet in Gott Herman Ričard Bofse geb. 3 Dec. 1825 gest. den 22 Januar 1877
BOHMEYER
Frau vatalia Bohmeyer geb. Reichert geb. 3 März 1834 gest. 19 April 1896.
Der Her ist mein Hirte Psalm. 23.
BOLECKI
Jenerał-Major Bogusław Grzegorż Bolecki 1836-1989
“Blogoslavieni są odtąd umarłi, którży w Panu umierają.”
obj.: r. 14 w 13
Stroskana żona, dzieci i wnuki ten pamiątkę poswięcają
BON
Hier ruhet in Gott Eriden unsere fielgelieber John Wilhelm Bon geb. den 7 August 1873 gest. den 9 Dezemb. 1874 Die Betriebten Eltern
BONASEWICZY
Groby bonasewičow (herbas)
BORKUM
George Borkum Colegien Assessor gest. am 12 Oct. 1866 im Alter von 62 Jahr
BORKUM
Helena Antanette Borkum geb. 24 Juli 1806. gest. 4 Dec. 1884.
Sanft ruhe deine Asche
BORKUM
Carl Collin Borkum geb. d. 20 Junij 1797 gst. d. 4 Octob. 1881. Ruhe sanft du edles Herz
BORKUM
Teodor Nicolai Borkum geb. den 6 december 1826. Gest. den 22 Julij 1888
Die Liebe höret nimmer auf
BORN
Hier ruhet in Gott Rudolf Born – Muter gest. 18 Nowember 1887 alt 54 jahre
BORNHARAT
Dodor martin gest. d. 18 März 1874
BOZENEK
Elzbieta Bozenek zm. …. 11-5—1940 r. w wieku lat 80. Pokój jej duszy
BOSENMEYER
Emilie Bosenmeyer geb. … im 31 December 1873
19.06.28 6
BOSCH
Z Tytzow Augusta Bosch ur. 17 IX. 1862 um. 25 V 1935 r.
BRZEZOVSKA
Hier ruhet in Gott unser … Mutter Anna Brzezowska geb. Bruzli gestorben den 21 mai 1917. Ruhe sanft in Frieden
BRENNER
Karolas Brenner
BROSLAWSKA
Julia Broslawska. zm. dn.22. III. 1945 r. w wieku lat 70. Pokój jej duszy
BRIESEMANN
Eva Louise Briesesman von Nettig beg. von Freimann geb. d. 13 Octob. 1778 gest. d. 9 Oct-r 1855
Ich bin die Auferstehung und Leben, wer an mich glaubet, der wird leben.
Joh. XI. 25
BROSZAT
Hier ruhet in Gott Friedrich Broszat geb. den 21. Sep. 1859 gest. d. 5 März 1907.
Sanft ruhe deine Asche mein Mann unser gutter vater
BRANDSTETTER
Hier ruhet in Gott Helene brandstetter geb. 31 märz 1917. Gest.16 mai 1918. Ruhe Sanft.
BABEL
Hier ruhet in Gott Marie babel geb. Ammon geb. den 4 März 1863 gest. den 28 Juli 1942
“Die Liebe höret nimmer auf”
BAKIEWICZ
Edward Bakiewicz ur. 22 wrzes. 1895. Zm. 21 kwiet. 1913.
Dziecko ubustwione, byleš delikany jak kwiat. Twa gorąca dusza dążyla stąd, walki nędzy materjalnej do słonca pracy samodzielnej.
Tyš miał mysl smiałą choc prostą a sila dębu byla w tobie. Szlachetne dziecię umiałes mężnie cierpieć by nie dać upaść w rozpaczy matce. Zaparcie się samego siebie bylo Twa dewizą w dniach roztawania się myslaleś do konca o mnie. Ukrywales Twój wzrok pelen rozpaczy. Tyś rozumiał milość mą pojmij i tęsknotę, blagam zabierz do siebie.
BALZER
Hier ruhet in Gott Zuzana Bazel gestorb. Der 14 apr. 1931 83Jahr
BALTRUSCHAT
Hier ruhet in Gott Adele u. Ludwig Baltruschat. Ruet Sanft.
BANZLEBEN
Hier ruhet in Gott Ludwig Banzleben geb. 1853. Gest. 1814.
BARK
Emald Bark 6.I.1870. 7.14. XII. 1937.
Helene Bark 22..VIII. 1872 + 19.I.1938.
Die Liebe höret nimmer auf
BARNACKI
Aleksandra Barnackiego czlonka Collegium ewang. ref. … Synoda
urodz. 1781.10 Lutego zm. 1843 r. 11 Kwiet.
BARANOFF
Otomar von Baranoff geboren den 12-ten Ferbruar 1812 gestorben den 16-ten Februar 1868
BARANOWICZ
19.06.28 7
Franciszek Baranowicz 1874-1905
Stanislaw Baranowicz 1834-1909
Pokój ich duszom
BARTHUTT
Hier ruhet in Gott Helena Barthutt geb. in 1762 gest. 1849.
BARUODIS Piotrius
Miria 11/III 1947 m.
BLAŻEWSKA
Dominika Blażevska zm. dn. 27.VI.1945 r. w wieku lat 68
Pokój jej duszy
BLATONDWA
Dtywa Blatondwa 1904-1933
BLAIZÈ
Helena Blaizè decedce Le 27 dec 1899 accede 43 ans. Femmè chenè Mere adore ton souvenir nours sera toujours sacre.
BLOCK
Ruchestätte Der lieben Eltern Heinrich Block 20.II. 1875 + 30.I.1938
Maria Block 4.IV.1884 + 30.IV.1931
BUCKNER
Hier ruhet in Gott Amalie Buckner 1.2.1875 – 4.1878. Ida Buckner 6.8.1887 – 2.8.1889
BUCKNER
Hier ruhet in Gott Daniel Buckner 1851 – 1917
Johana Buckner geb. Wallat 1851-1925
Selig sind die Toten die in dem Herrn sterben, sie ruchen von ihrer Arbeit und ihre Werke folgen ihnen nach.
BURNARTODTOWA
Nadieja z Szwanebachow Burnardtowa 1899 – 1929
BURAK
Jan Burak zm. dn. 11.IV.1932 r. w wieku lat 71
BIELAWSKI
Juljusz Robert Bielawski zm. 10.I.1944 r. w wieku lat 38. Pokój jego duszy
BENSEMANN
Hier ruhet in Gott Olga von Bensemann geb. d. 10 Juli 1856. gest. d. 7 August 1903
BYKOW
Hier ruhet in Gott Wilhelmine Bykow geb. Borschardt geb. 22.II.1853. gest. 20.VII.1933
BUXELL
Hier wartet der Auferstehung Michael Buxell geb. 8.17.Now. 1878. gest. d. 21 Jan. 1936.
БИРЖЕРТ
Биржерт Эдуард Иванович Инженер Генерал Лейтенант Мир праху Твоему
Eduard von Bischert Ingenieur general Leutenant geb. 15 Juli 1811 gest. 8 Aug. 1879
БОЖИНСКАЯ
Александра Эмануиловна Божинская, род. 5 июня 1894 г. ум. 26 марта 1915 г.
БРУНС
19.06.28 8
Кон. Совю Василий Федорович Брунс сконч. 9 декю 1897 г. 73 лет Мир праху Твоему
BECKER
Charlotte Becker
BEDREET
Hier ruhet in Gott die Frau Felicia Bereet Geborne von Plauti
Sie wurde Anno 1774 geboren und starb Anno 1834 den 16- ten März.
Der ueber Muter und ihren Kinder geweihet…
BEKIESZ
Bądz wola Twoja. Tu spoczywa młodzieniec Konstanty Bekiesz
BELICZ
Frydryka Belicz ur. Grodnie z Sperlengow um. Wilnie 4 Lutego 1862 r.
BENOER
Hier rut et Treiben Frau Dorotten Benoer gestorben den 13 Januar 1842
BENSEMANN
Hier ruhet in Gott Stabs-Kapitain Nicolai von Bensemann geb. d. 20 Nowemb. 1857. gest d. 25 Febr. 1891.
BERGER
B.Berger 1739 – 1843
F.Berger 1798 – 1829
BERTENS
Walenty Berkens zm. 21 sierp. 1913 r. w wieku lat. 16.
BESSER
Hier ruhet in Gott mein unvergeszlicher Johann Ferdinand Besser geb. d. 3 Februar 1827 gest. d. 26 October 1900 Ruhe Sanft.
CEBROVSKI
Ernst Ludwig Cebrovski geb. in Angerburg d. 28 Dec. 1782 gest. in Wilna d. 16 April 1867
Caterina Cebrowska geb. Kahm gest. den 9 April 1872 in Alter von 74 Jahren
CERASKI
Wladyslaw Ceraski ur. 1843 r. 13 lutego zm. 1877 r. 4 lutégo. Litera zabija ale duch ożyvia. Alec Pan jest tym duchem, a gdzie jest Duch panski, tam i wolność.
II Kr. III C i 17
CYZANOWICZ
Hier ruhet in Gott Anna Cyzanowska geb. 2.II.1868 gest. 2.IV.1937 Ruhe Sanft.
CZAPSKIJ
Grob Sp. Doroty Hetmanow Szapskiej
CZARNIECKA
Tu spoczywają s.p. Anna Woglow Czarniecka Zm. 1865 w wieku lat 63 i syn Wladyslaw zm. 1866 w wieku lat 39
CZARNIECKI
Tu spoczywają … Kapitana Paula Czarnieckiego zm. 1883 r. w wieku lat 40
Elizawiety Czarnieckiej zm. 1875 w wieku lat 34
CZARNOCKI
Szymon Renard Czarnocki Kurator Synoda Ewang. Reformowanego, członek Konsystorza literat. Ur. W 1868 r. zm. 21/I.1937 r.
19.06.28 9
CZECHOWICZOWA
Katarzyna Lachowicka Czechowiczowa zm. 5 pazdiernika 1943 r. Pokj jej duszy
CZERSKA
Marija-Otylija z Sznejoerow Czerska zm. sierpnia 1927 r. wieku lat 28
ZIEGAUT
Hier ruhet in Gott meine lieben Eltern
Ernst Gotlieb Ziegaut 5.IV.1830.+13.III.1883
Henriette Ziegaut geb. Drams 14IV.1828. +17.X.1912.
Selig sind die Toten die in dem Herrn sterben
Marie-Manka Ziegaut 16.III. 1867. +4.II.1937
ZIMMERMANN
Caroline Amalie von Zimmermann geb. Rohs geb Konigsberg den 22 juni 1891
ZIMMERMANN
Anne August von Zimmermann geb. den Dezember 1847.
ZIMMERMANN
Unser lieben Mutter Amalie von Zimmermann geb. Ross. Ruhe Sanft.
ZIMMERMANN
Marie Zimmermann geb. 13 sept. 1865 gest. 29 März 1870
ZIMMERMANN
Hier ruhet in Gott paul Zimmermann geb. 14 oct. 1829. Gest. 14 oct 1829
CZERWONAJ …
Z Tramdachov Czerwonajska (?) zmarła 11.X.1940. w wieku lat 59. Pokój jej duszy.
ЦИТОВИЧ
Упокой их Господи справедливый!
Виктория Ивановна Цитовичскончю 24 Октб. 1881 г. и младенец Евгений сконч. 21 Октб. 1882 г.
ЧАИНСКИЙ
Полковник Александр Абрамович Янович-Чаинский рд. 1 мая 1870 ум. 11 ноября 1944 г.
ЧАЛЫЙ
Капитан Чалый А.П. р. 1904. Ую 1946 г. …
ZIMMERMANN
Ewa Sphie Amalie Zimmermann
ZIMMERMANN
Alina Marie Louse von Zimmermann geb. Wilna d. 19 April 1858 gest. Wilna
ZUBE
Hier ruhet in Frieden Julie Zube, geschiedene Tiede geb.
Unger gest. d. 26 März 1894 in Vilna von Jahren
ZUGBAUM
Zugbaum Alfred Leutn. 7 April 261. 20.10.15
ZUR-MUHLEN
Hier ruhet in Gott user lieber Vater und Gatte Karl Leopold von Zur-Muhlen
Geb. 28 Sept. 1836 gest. 30 Sept. 1896
19.06.28 10
Du ruhest nun in stillen Frieden den auch mein Herz in Tod noch bebt. Ach viel zu fruh vonuns geshieden hat hief die Trennung und betrubt. Doch lag es in des hochsten Plan was Gott thut, das ist wohlgethan
ZEUNER (o gal būt: Huner)
Hier modiern die Gebeine des im Gott ruhendes Joh. Gottlieb Zeuner geb in Kretzschau in Preussen 1815 und strob. Den 21 apr. 1857
Ruhe sanft bis Gott zum neuen Leben weckt. Die Gattin den Gatten.
DANGIEL
… Baronowa Dangiel wdowa po s. p. Tomaszu zm. d. 7-XI.1940 przezywszy lat 78
Pokój jej duszy
DIGGELMAN
Marie Diggelman geb. Werner
DROSSEL
Hier ruhet in Gott Georg Drossel gest. 17 April 1919 im Alter v. 84 Jahren.
DRUVE
Druve 1831-1876
ДЫБОВСКАЯ
Зинаида Дыбовская урожд. Аммон. Да будет воля твоя
DAEHN
Hier ruhet in Gott Frau Aleksandrin von Daehn geboren von Masan geb. den 12 März 1796 gest. den 1 Jan.
DANNENBERG
Hier ruhet in Gott unsere inniggeliebte Tochter und Frau Elizabeth Dannenberg geb. Ossowska zu Wilna Gestorben in Odessa am 13 September 1913 im Alter von 39 Jahre
Sanft ruhe deine Asche
DAMUTZ
Hier ruhet in Gott Elizabeth Damutz geb. Werning gest. 25.VII.1919. 76 Jahre alt.
DELSCHER
Hier ruhet in Gott Woldemar, Eduard Delscher geb. d. 4 Febr. 187? gest. d. 2 Jan. 1879; geb. d. 12 Juni 1884 gest. d. 22 Sept. 1885
DELWIG
Ernst Baron Delwig geb. 15 Mai 1860 in Wenden gest. 23 August 1915 in Wilna.
Die lieben, die der getrennt vereint der Himmel wieder.
ДЕЛЬВИГ
Баронеса Евгения Дмитриевна Дельвиг 9.Х.1942 56 лет от роду. Мир праху твоемую
DEROHE
Hier ruhet in Gott Heinrich v. Derohe … 21 Maj 1815 … Feb.1871
DETKE
Hier ruht in Gott Luise Detke geb. 22.XII.1863 gest. 8.IX.1938. Ruhe sanft.
DEUTSCH
Hier ruhet in Gott Alfred Deutsch gewidmet von seinen Freunden 1879
DIEDERICH
Berta Diederichs geb. Behning geb. 30.März 1854 gest. 20 Oct.1884. Ihre Kinder Adele, Gabriele.
19.06.28 11
DIETZ
Hier ruhet in Gott Margot Emmi Dietz geb. 30 September 1871 gest. 5 April 1924
DYKOW
Tu spoczywają sp. Amelija z Dykow Ludowich zm. d. 21 Czerwca 1837 r. żyła lat 47 Tej corka Anelija Ludowich zm. 1861 żyła lat 41.
DILIS
Še duss Diewa miera Arnolds Dilis dzim. 29 Marta 1903 mir. 12 Septemberi 1921.
Jekbas Dilis dzim. 25 Augusta 1868 mir. 26 Maija 1927
Tavs prats lai notiek
DYMMAN
Helene von Dymman geb. von Schwanebach geb. den 17–ten Spt. 1829 + den 23-ten Nov. 1908.
Kommet her zu mir alle, die die muhselig und beladen seid Ich will euch erquicken.
Matt. –XI 28
DIPP
Hier ruhet in Gott Fridrich Dipp geb. 14 Ap. 1868 gest. 2 Now. 1905. Ruhe sanft.
DORING
Hier ruht in Gott karl Doring geb. d. 7 Decemb. 1862. gest. d. 24 April 1924.
DOVNAR
Beleslaw Zapolski-Dovnar lekarz wet. zm. dn. 12.XI.1941 r.w wieku lat 63. Pokój jego duszy
DOVNAR-Zapolski
Piotr. Pawel Dovnar-Zapolscy zm. w lipou 1915 r.
DUBEL
Spoczywa Karolina Plikarus Dubel. Umarła 1852 r. Augusta 11 d.
DUMONT
Olga Dumont zmarła dnia 16 sierpnia 1935 r. Lat 52.
Hier ruhet in Gott Emma Dumont gest. 4 Dez. 1910 Im alter won 52 Jahren
Hier ruhet in Gott Friedrich DU Mont gest. 4 nowember 1917. 63 Jahre alt
Pokój ich duszom
DURITTKE
Wilhelmina Durittke geb. KÜHN 14.VII 1857 13 VII 1935
Ruhe sanft
DZIENGEL
Hier ruhet Unsere Vielegeliebte Mutter Anna v. Dziengel
Geboren d. 1 Nowember 1773 Gestorben d. 21 Februar 1839
ДОБРОВОЛСКИЙ
СТАТСКИЙ СОВЕТНИК Николай Викторович Доброволский род. 14 Апр. 1862 г. скн. 3 Янв. 1924 г.
ДОБРОВОЛСКИЙ
Михаииил Васильевич Доброволский род. 27 апреля 1858 г. сконч. 29 января 1909 г.
Гогочка род: 22 апреля 1901 г. сконч. 18 олеября 1906
ДОЛГОПОЛЕНКО
Наталия Петровна Долгополенко сконч. 1 октября 1928 г.на 28 г. жизни дорогой и незабвенной дочери от любящих родитедей
Блажени чистии сердцем яко тыи Бога узрят
ДОВБОР
19.06.28 12
Анастасия Сергеевна Довбор сконч. 3 окт. 1943 на 65 году жизни
Мир праху твоему
ERDBERG-KRCENZLEWSKY
Hier ruhet in Gott Woldemar Heinrich von Erdberg-Krcenzlewsky geb. in Wilna d. 31 October 1858 gest. daselbst d. 16 December 1858. Mathae 19,14
ЕЛЕНСКИЙ
Владимир Юстинович Еденский сын священника 32 лет
ECKARDT
Hier ruhet in Gott mein Theures Gatte Louis Fridrich Eckardt geb. 5 Febr. 1826, gest. 26 Juny 1869
Friede seine Asche
EICHEN
Hier ruhet Woldemar von Eichen altester adjutant 1-sten Artillerie Division gestorben in Wilna 30-sten Jahre seines Lebens am 1-ten Februar 1853.
Selig sind die Todten die in dem Herrn sterben. Sie ruhen von ihren Arbeit und ihren Werke folgenden ihren nach.
ELJAS
Edwardas Eljas mirė 19.IX 45 m. amž. 1920. Amžinos ramybės
ELKBERG
Marie Elkberg geb. 6 Aug. 1840 geb. d. 3 April 1910
ELKICH
Hier ruhet………. Marie Therese von Elkich geborene Nalchas geboren den 15-ten December 1820 gestorben den 31 ten Januar 1846
ELVERFELD
Alfred Alferfeld Heimgegangen d. 13 Nowember 1867.
……………………………………….John 14
ENDERS
Hier ruhet in Gott die Gatten und Tochter Helene Enders geb. Schimke gestorben 5 Oct. 1882
ERDMANN
Nina Erdmann geb. 8/XII 1888 gest. 10/XII 1899
Ich hab Erd erworben, nachdem der fromme strebt.
Selig sind die Todten, die in dem Herrn sterben, denn sie ruhen von ihrer Arbeit und ihre Werke folgen ihren nach.
Amalie Erdmann gest. 11/1 1905 75 Jahr alt
ERELING
Ruhe Seiner Asche. Hier ruht Georg Heinrich Wilh. Ereling aus Lerbach in Hannover steiger am Tunnetbau zu Ponar. Geboren am 28 März 1828 gest. am 19 August 1860 gewidmet von seiner Frau Louise
ERNST
Hier ruhet in Gott mein viegeliebter Mann Franz Ernst geb. 15 V 1851 gest. 13 XII 1914. Ruhe sanft.
EVERTH
Ps. XXIII „Der Herr ist meine Hirte”
Bishof Woldemar von Everth
general-superin Tendal.
geb. d. 3/15 März 1812
gest. d. 28 Jan/8 Feb 1895
19.06.28 13
Dem Heissgelieben Vater von seinen Kindern.
Du meni ich Dein
Die Liebe ist starker als der Tod.
Auf wieder sehn.
EVERTH
Julie Everth geboren Elverfeld geboren d. 24ten April 1814.
gest. d. 1 ten März 1867
„Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn Philip. 1, 21.
Hier ruhet die treure Mutter beiden lieben Kindern unserenlieben Pasterin von …
EVERTH
Molly Everth Heigegangen den 29 Mai 1867
„Wir … … … viel Trubsal in Reich Gottes geh
Apostel 14, 22.
ECKLUND
Waldemar Ecklund 14 sept. 1850 + jan. 1904
FALKENBERG
Hier ruht in Frieden Anna Falkenberg geb. Hartman geboren den 27 Nowember 1844 gestorben den 16 Decemb. 1928
Friede deiner Asche
FALKENBERG
Hier ruht in Frieden mein lieber Mann Oskar Falkenberg geboren den 3 Juli 1842 gestorben den 27 Juni 1919. Ruhe sanft
FECHTEL
Hier ruht in Gott Eduard Fechtel geb. d. 7 Januar 1830 gest. d. 5 Juli 1887
Selig sind die Barmherzigen.
FEODOROVIČ
Wladyslaw Feodorowičz zm. dn. 13 serpn. 1944 w wieku lat 52. Pokój jego duszy
FEDOROVICZ
Waclav Fedoroicz ur. 19/X 1877 r. zmarł 11/IV 1928 r.
FEIERTAG
Maksimilian Feiertag gest. 22 sept. 1896 im alter von 44 Jar
Leon Feiertag gest. 29 Mai 1905, 21 Jahre alt
FICK
Hier ruhet in Frieden Adelheid Fick. Geb. Mechmershausen geb. 25 Aug. 1842 gest. 12 Juni 1908.
FICKIERT
Berta Fickiert zm. dn. 19 XII 1839 lat 77
SPokój jej duszy droga matko.
FIKISCH
Johanne Fikisch geb. Haffmann. heimgegangen d. 1 Dec. 1898
Sanft ruhe theure siene Asche.
Franz Fikisch geb. d. 19 Aug. 1832 gest. d. 10 Febr. 1910
Dein Wille geschehe, wie im Himmel also auch auf Erden.
FIEDERLEIN
Hier ruhen in Gott unsere innig geliebteten Eltern Maria Fiederlein geb. 2 Februar 1839 gest. 1897
Karls Fiederlein geb. 28 Juni 1827 gest 12 Oktobr. 1897
19.06.28 14
Kommet her zu mir die Ihr micht selig und beladen sind ich will Euch erqucken und Ihr solle Ruhe finden fur Eure Sellen.
FIEDERLEIN
Hier ruhet in Gott unsere liebe Tochter Anna Fiederlein geb. 1 März 1867 gest. 22 März 1896
Ruhe sanft
FISCHNER
Hier ruht in Gott Fridrich Eduard Fishner geb. 1841 gest. 30 Dec. 1888
Sanft ruhe seine Asche.
FISZER
Ida z Herloff’ ow Fischer zyla lat 47 zm. d. 22 Wrzesnia 1931
FISCHER
Hier ruht sanft Emilje Fischer geb. Otterstein 43 jahre alt gest. d. 24-XI-1906
„Die liebe höret nimmer auf”
FUCHS
Hier ruhet in Frieden Minna Fuchs geb. Kulikowska gest. 26 April 1922 im Alter von 82 Jahre
FUCHS
Ruhetatte der Familie Fuchs
Wladimir + 1905 – 1907
Minna + 1841 – 1922
Ruhet sanft.
FURMAN
Liudwik Furman ur 6-I-1858 r. + 14-X. 1924
FURMAN
Augusta – Faurat – -Furman ur. 28-VIII-1863. + 14-II-1945.
Milosc nigdy nie ustaje
FUŚ
Wilhelm-Fryderik Fuś zm. 2-I-1931 r.
Wilhelmina z Holgów Fusowa zm. 24-IV-1932 r. przeżyłi lat po 81.
FUEMAN
Wladyslaw Fueman zm 20 luty 1918 w wieku lat 66.
FOCHT
Stefanja Focht zm. dn. 10 1928 r. lat 24. Pokój jej duszy
VOIST
Ernest Voist gest. 1881
VONGEHR
Hier ruhet in Gott unser vielgeliebter Sohn Albrecht Vongehr
geb. d. 18 Ap. 1879 gest. d. 29 Mai 1880
VONGEHR
Hier ruhen in Gott Rahel Vongehr geb. Ackerman
geb. d. 3 nov. 1849 gest. d. 12 aug. 1917
Leopold Vongehr geb. d. 3 März 1840 gest. d. 16 Okt 1913
Dem Auge lern
Dem Herzen ewig nach.
VORBICHLER
Hier ruhet in Gott Karolina Amalie Vorbichler geb. 11 Sept. 1862 gest. 13 Sept. 1923
19.06.28 15
Ruhe sanft
FRACHIG
Maria Frachig gest. rb. Den 19 December 1848.
FRANZ
Hier ruht in Gott unser innig geliebter Vater Franz
FREYNATH
Hier ruht in Frieden unsere liebe gute Mutter und Grossmutter
Juliane Freynath geb. Gross D. 13 V. 1846 + 6 III 1924
FRIEDMANN
Hier ruht in Gott user innigeliebtes Söhncen Otto Johannes Friedmann geb. 24 Juni gest. 10 Dec. 1896
Hiob 1, 21
FRIEDMAN
Eugen Friedman geb. den 30 Juli 1880 + den 1 May 1887
Ich habe dich … … … gelibt darum habe ich dir zu mir gezegen aus lauter Gute
Sez: 31.3.
FRYTCHE
Hier ruht Julia Frytche geb. 15 Maj. 1813. Gest. 12 August 1885.
FRITSCHE
Franz Fritsche 10…9.1859 + 20.3.1923.
Antonie Fritsche geb. Conrad 19.XI.1869. + 12.XI.1928
FREUDENBERG
Hier ruHEN Julia-Anna Freudenberg 17.IV.1905 + 22.V.1910
FREIMANN
Hier ruhet in Gott Adele Freimann geb. 21 Dezembr. 1851 gest. 1 März. 1920. Ruhe sanft.
FRONWEIN
Elza Fronwein geb. 14 Febr. Gest. 4 Juli 1901
Sicher in Jesu Armen
FUSS
Georg Albert Fuss Direktor den Sternwarte zu Wilna. Geboren am 13 Decs 1806 gestorben am 5 Jans 1854. Selig sind die da Leid tragen denn sie sollen getröstet werden.
ФЕДОРОВНА
Екатерина Федоровна скончалась 1-го августа 1909 года
ФЕДОРОВ
Валентиин Адамович Федоров сконч. 14 юня 1909 г. 25 л. от роду
ФИЛИПОВА
Надежда Васильевна рожд. Пшенецкая род. 29 марта 1888 г. ск. 20 сент. 1911 г.
Господи! Да будет воля Твоя.
ФРЕЙГАНГ
Действительный статский советник Лев Васильевич Фрейганг сконч. 2 ноября 1904 г. на 62 г. жизни
Исус Христос молился-молись и ты друг незабвенный.
За твое спасение молюсь я тут.
ФРИЧЕ
19.06.28 16
Мария Александровна Ермолова-Фриче сконч. 16-го. мая 1886 г. 37-ми лет
Мир праху твоему
ФРЕЙГОТТ
Александр Львович Фрейготт родился 17-го октября 1866 г. безвременно погиб 18 августа 1893 г. на 23 году жизни
Упокой Господи душу раба Твоего
Здесь покоится мать его
Р.Ф.
GAVRILOV
Wlodzimier Gawrilow zm. dn. 10 maja 1930 r. w wieku lat 70
GAWEN
Hier ruht in Gott mein innig geliebtes Elter Karl Edward Gaven
GARDINER
James-Henry Gardiner
Engeneer 1834-1893
Na other refuge
GAN
Stanislaw-Tomasz Gan
11 lipca 1910 r. + 12 maja 1933 r.
Nieutulona w žalu rodzina
GASSOWKA
Karolina ze Swidow Gassowka
GROTKOWSKI
Tu spoczywa s. p. Edward Grotkovski zm. 17 Kwietnia 1892 r. wieku lat 79.
GALACHOW
Hier ruhet in Gott usere teure Mutter Sophie Galachow.
Geb. 26 December 1846 gest. 22 Mai 1911.
GERHARDT
Albert Gerhardt geb. 21.V.1869. gest. 7.I.1941. Ruhe sanft.
GEIRZPINSKA
Valentyna Geirzpinska 1889-1912
GESCHWENDNER
Hier ruhet in Gott Wilhelm-Robert Geschwendner gest. den 24 Sept. 1912 59 Jahre alt
Ruhe sanft.
GERAWSKA
Aleksandra Gerawska zm. 18 listopada 1917 r.
GELEROWA
Josefa Janina Gelerowa z Sadowskich zm. 30V.1927 r. żyła lat 31. Bądz wola twoja
GELUNGER
Louise Gelunger geb. Oberalter geb. in Köningsberg gest. in Wilna d. 16 Decemb. 1811
GIESLER
Jadwyga z Grünwaldow Giesler zm. 5 stycznia 1918 r. wieku lat 27
Pokój twej duszy
Cześć twej pamięci
Pamiątka od męża i …
19.06.28 17
GLUKSBERG
Tu ležą zwolki Teofila Gluksberga
Um. 28 Sierpnia 1876 r. wieku lat 80
Pokój tieniom Tego
Weselcie się ir radujcie się w Panu sprawiedliwi a chwalę odnośćie wszyscy prawego serca
Ps. 31
GLOWACKI
Wladyslaw Glowacki 6 p. p. Lao zmarł smiercią tragiczną dn 9 lutego 1923 r.
Cześć jego pamięci
GLOWACKI
Stanislaw Glovacki zm. d. 10 marca 1887 r. w dwadziestej wiosnie žycia
Wieszną miłośćią umiłowałem cię dla tegom cię pawołał z dobrotliwosci mej do siebie
Jer XXXI r. s.
GLOWACKI
Józef Glowacki Jeneralny Superintendent Wil. Ew. R. Synodu
Zmarł 27 Czerwca 1893 r. w wieku lat 63
Sługo dobry wierny nad małem byles wiernym nad wielu cię postanowię
GLOWACKA
z Reczynskich Sienjorowa Elwira Glowacka zm. dn. 24 czerwca 1904 r. w wieku lat 64
GMELIN
Carl Friederich Gmelin geb. d. 16 August 1803 gestorben 29 ten May 1841
GMELIN
Hier ruhet Aleksander Karl Gmelin geb. 15 Jan. 1841 gest. 23 Jun. 1886
GMELIN
Hier ruhet in Gott Wirhl. Staatsrath Aleksander v. Gmelin
Gest. d. 3 Maerz in alter von 45 Jahren 3 Mon.
Sei getreu bis an den Tod so will ich dir die Krone des Lebens geben
Off. Joh. 2.10.
GORDON (MORGOLIS- GORDON)
Захарий Александрович Морголис-Гордон ск. 30.I.1912 на 51 г. жизни
Роза Григорьевна Морголис- Гордон ск. 21.V.1915 на 53 г. жизни
Мир светлым душам Вашим дорогие незабвенные родители
ГМЕЛИН
Здесь покоится прах действ. статск. сов. Александра Филиповича Гмелина
Умерш. 3 марта 1888 г. 75 лет 3 мес. от роду
„Будь верен до смерти дам тебе венец жизни”
Откров. св. Иоанна 2.10
ГЕГЕРШТЕТ
Покоится прах Петра Ивановича фон Гегерштет род. 13 Мая 1828 г. сконч. 4 Декабря 1886 г.
Любящий сын незабвенному отцу мир праху твоему
ГЕНЦ
Елизавета Васильевна Генц урожден. Гребнер род. 3 мая 1846 г. сконч. 7 февраля 1899 г.
Мир праху твоему твуженица – мать
ГОРДИНСКИЙ
Борис Гординский тов. Прокурор Вил. Суда сконч. 24 XI 1924
Да будет воля твоя
19.06.28 18
ГОЛОСОВ
Майор Голосов Иван Федорович 19 26/V 05 – 19 27/V 47
ГОФМАН
Ивина Григорьевна Гофман ск. 15.II.1915 г. 70 лет
Ирина Гуго Вильгельмовна – Кульбицкая ск. 28.V.1926 г. 51 года ———–
Dem Andenken Hugo Wilhelm Hofmann gest. d. 23/II 1917 in Reval
ГОГЕЛЬ
Григорий Григорьевич Гогель родился 24-го февр. 1897 г. скончался 13-го июня 1909 г.
ГОРБАНЕВУ
Прими Господи во царствие Твое безвременно усопшую 11 декабря 1889 г. Софию Александровну Гобаневу родилась 5 Ноября 1845 г.
ГОМОВСКОЙ
Генриетты Ивановны Гомовской сконч. 4 марта 1881 г.
ГРЕССЕР
Литовского корпуса Генералы, Штабс и обер-офицеры бывшему того корпуса Начальнику штаба Генерал лейтенанту Александру ИвановичуГрессеру
Род. 1765 г. окт. 21 ум. 1822 г. апр. 30. Служил в военной службе 44 года
ГУБЛЕВСКАЯ
Елена Михайловна Гублевская урожд. Сасим сконч. 23.IX 1945 г. 65 лет от роду
Спи спокойно дорогая мама
GOERK
Hier ruhet in Gott Karl Christian Goerk
geb. 16 Nowember 1844 in Greisswald gest. 13 Februar 1919 in Wilna
GOHLING
Hier liegt Ferdinand Gohling geb. den 30 März 1753 gest auf dem Landgut … … … … … … … … den 7 April 1847 in Alter von 94 Jahre und 1 Tage
Sanft ruhe seine Ashe.
GOHLING
Karol Gohling ur. 2 maja 1805 r. 20 listop. 1887 r.
Julja Gohling ur. 27 grud. 1813 r. 30 listop. 1887 r.
GRUNT-MELEF
Aleksander Grunt-Melef ur. dn. 7.III.1889 r. zm. dn. 5 XII.1943 r.
Pokój jego duszy
GRONWOLD
Hier ruht sanft im Frieden usere unvergesslichte teure
Mutter Wilhelmine Gronwold geb. Schteinert gest. den 12 1938 76 Jahre alt
GRUNWOLD
Hier ruhen in Gott mein unvergesslicher Gatte JuliusGrunwold geb. d. 30 juni 1852 gest. d. 26 febr. 1902
der Herr ist mein Hirte mir wird nichtsm mongeln
Meine liebe Tochter Alpa … … … … … geb. d. 29. 1892. gest. 15 juni 1892
GRUBE
Carl Ludwig Grube gebor. In Zeibst d. 25 März 1793 gest. d.7 Februar 1852
GRIMM
Caroline Grimm decedee le 28 Octobre 1891
19.06.28 19
Bienheureux sont cerex ipii meurent au Seugneur.
GREIS
Hier ruht in Gott Friedrich Greis gest. am 23 VII 1936 j. im Alter 83 Jahren
Ruhe sanft
GRUNDMANN
Wihelm Grundmann gest. D. 3 Oktober 1910
GREGUL
Bogumil Gregul Zmarły w 1814 r. stycznia 29 żył lat 63
Ojcu nalepszemu wdięczne córki … … …
GUNDDRUZER
Hier ruhet Roma Gunrizer geb. den 15 Nov 1877 gest. den 26 Nov. 1892
GUTOWSKI
Adered Gutowski ur. 23 wrzes. 1927 r. zm. 25 serpn. 1923 r.
Pokój jego duszy
GUSCHMANN
Guschmann Gustaw … … … 13.10.15
GWIRTSCLIES
Hier ruhet in Gott unsere innig geliebte Tochter Bertha Gwirtschliess gestorben im Alter 23 Jahre
GVYN
Tu spoczywa Eduard Gvyn ur. 1894 r. zm. 1937
Została stroskana żona i dzieci
GERHARD
Helene Gerhard geb. Haltner am 27 now. 1874 gest. 8 apr. 1922
Ruhe sanft.
GVYN
Tu spoczywa Eia Gvyn ur. 1905 zm. 1940
Została stroskana matka. Pokój jej duszy
GRMNOT
Hier ruhet die Frau Hoffrahtin Johanna Grmnot geborene Bobrick gest. 1841.VI.24 69 Jahr
HAAK
Hier ruhet in Gott unser … … Sohn und Bruder Richard Haak geb. 12 Aug. 1865.gest. 1 Mai 1894
HACK
Gottlieb Hack, st. im October 1841
HAAK
Hier ruhet in Gott unser theure Gattin u. Mutter Wilhelmine Haak. geb. 3 Aug 1837. 17 Febr. 1898.
HAPANOWICHZ
Walerjan Hapanowicz zm. dn. 16 List. 1935 r.
Bądz Wola Twoja.
HARSNER
Hier ruht in Gott unsere unfergessliche Tohter Marichen Harsner 10 Jahre alt.
HASENBEIN
Justina Hasenbein geb. Franz. geb. d. 22 mai 1819 gest. d. 9. juni 1891.
HASSENSTEIN
19.06.28 20
Hier ruhet in Gott mit ihren Kinder Caroline und Aleksandrine die Frau Henriette Hassenstein geb. im Jahre 1808 gest im Jahre 1858
HAYER
Hier ruhet in Gott Liudwig Hayer geb. 14.V.1863. gest. 24.II.1924
Ruhe sanft.
HAUPT
Hier ruhet in Gott unsere geliebter Sohn und Bruder
Eduard Haupt am 20 August 1878 + am 13 Nowember 1930
HAUSTEYNA
Zwłokom Beniamina Hauszteyna Radcy Koleg. i Kawalera zesłego w dniu 2 Miesiąca Czerwca Roku 1836
HEDVALL
Hier ruhet in Gott unsere unvergessliche Eltern Gustav und Pauline Hedvall 1827/1905, 1828/1902
HEGENE
Die Liebe höret nimmer auf.
Ernst Hegene geb. 1 septb. 1883 gest. 28 mai 1900
HEGENT
Unser lieben Kind Ernst Hegent geb. d. 8/10 1900 ging heim d. 6/7 1901
Ps. 23
HEIBOWICZ
Anton Heibowicz zm. dn. 8 – X 1943 r. w wieku lat 57
Pokój jego dobrei duszy.
HEIMBERGER
Hier ruhet in Gott mein vielgeliebter Mann und Sohn, Georg-Hermann Julius Heimberger Kapitain und Ritter vom Aleksander Cadettencorps
geb. d. 6 August. 1820 gest. d. 12 Sept. 1862
Eugenijus Richard Heimberger Kapitain und Ritter der Artillerie
geb. d. 7 Febr. 1856 gest. d. 26 August 1890
HEBERT
Anna Caroline Hebert geb. Hartmann + 30 Dec. 1888
HEIMBERGER
Hier ruhet in Gott Sophie Hipolitta v. Heimberger dieWittwe des Capit. v. Cadet. Corps
geb. 14 August 1822 gest. 10 Aug. 1898
Weinet nicht mehr um die Frommen
Die der Tod euch hat geraubt
In dem Herrn sind sie gekommen
Dem sie liebend hier geglaubt.
Er hat sie hinauf gezogen
Aus den Stürmen wieder Wogen
In das stille Friedenland
Führte sie Vatarland
HEINRICCHSEN
Esther Heinrichsen
Die Liebe höret nimmer auf.
geb. 26 Nov. 1882 gest 12 Sept. 1905
HEINRICHSEN
Fritz Heinrichsen geb. 13 Juli 1865 gest. 30 Sept. 1867
19.06.28 21
HEINRICHSEN
Emilie Heinrichsen
HEYER
Hier ruhen in Gott unsere lieben Eltern Johann Gottlib Heyer Bertha Helena geb. v. Doring Heyer 73 Jahre alt, 65 Jahre alt +14 Jan. 1890, 21 März 1891 gewidmet von Sohn Albert
Deine Wile geschehe wie im Himmel also auch auf Erde
HELBING
Pod tem Godłem Świętej Wiary spoczywają popioły Francizka Helbing, który zbyt wcześnie i serca czul dla niego bijące
Pozostały brat – ostatni potomek tego rodu- przejęty dozgonną wdięcznością, w smutku żałobie, stawia ten pomnik pragnąc ucscić drogą pamięc zmarłegoWieczny odpoczynek duszy sprawiedliwego. A swiatłość niech mu świeci na wieki
Tkliwim sercem świat kochaleś
Syna brata byłeś wzorem.
Skromny zawod sam wybrałeś.
Boś szedł w pracy cnoty torem.
Wiara, nadzieja, miłość chresciańska
Byli w twej duszy lecz,
Jej szczęścia trzeba
Więc się spełniła święta wola pańska
I anioł smierci, uniosł
Ją do nieba.
Urodził
Się w Warszawie dnia 19 kwietnia 1822 roku
Żył lat 32
Prosi o westchnienie do Boga.
HERGT
Hier ruhet in Gott Johanne August Hergt geboren zu …
den 3 Sept. 1812 gest. in Wilna den 9 Juli 1871
Ich lebe und ihr sollt auch leben
HERLOFF
Hier ruhet in Gott meine innig geliebte Gattin, Mutter und Grossmutter Eliese Herloff geb. …geb. d. 15 Apr. 1858 gest. d. Mai 1910
Ich habe dich und je geliebt darum habe ich dich zu ir gerufen
HERLOFF
Waldemar Herloff Major W.P. w stanie spoczynku kawaler ordera Virtuti Militar Krzyza Walecznych i innych. B. Komendant P.K.U. – Bialystok zm. 9—I-1936 r. w wieku lat 50
HERMAN
Jerzy Jżycki-Herman ułan 23 pułku W.P. ur. 11 grudn. 1901 r. zmarł 24 lipca 1921 r.
HERMAN
Witold Iżycki-Herman 1892 –1903
HERMAN
Władysław Iżecki- Herman inżynier komunikaciji w wieku lat 72
Apolinara Iżecka-Hermanova zm. 9 stycznia 1932 r. w wieku lat 68
Pokój ich duszom
HERR
Ferdinand Herr zm. 21 wrzesnia 1905 r. w wieku lat 52
HERTZLER
19.06.28 22
Hier ruhet in Gott unser Sohn Maximilian Herzler geb. zu Berlin d. 2 März 1858 gestorb. d. 19 May 1865
HILBRANT
Hier ruhet unser inningst geliebter bruder Ludwig HermannHilbrandt am Koenigsberg in P. geb. d. 15 Feb 1829 gest. d. 18 decemb. 1866
Sanft ruhe seine Asche
HILDEBRANDT
Hier ruhet in Gott Mathilde Ford Hildebrandt geb. den. 18 März. 1833 gest. den 12 Januar 1882
Ruhe sanft
HILFERDING
Hilferding Jan ur. 19 Stycznia 1804 r. zm. 9 Grudnia 1891 r.
HILSCHER
Hier ruhet in Gott Emilie von Hilscher geb. d. 10 August 1815 gest. 10 Januar 1903
HIMROT
Hier ruhet in Gott Eduard Himrot gest. 6 Juli 1927 im Alter v. 78 Jahren.
HINEKELMAN
Hier ruht hans Emil Hermann Hinckelmann geb. d. 16 januar gest. d. 24 mai 1892
HITSENITES
Tu spoczywają s.p. matka, siostra Fryderika von Hitsenites
HODUSEWICZ
Hier ruhet in Gott Marie Hodusewicz geb. Knopp gest. 20.1.1939 78 Jahre alt
HOGGSTAEDTER
Hier ruhet in Gott unser unvergesslicher Sohn Ernst Hoggstaedter
HOCH
Hier ruhet in Gott unsere liebe Mutter Amalie Hoch geb. 28 Juni 1837 gest. 24 Juni 1896
HOFMAN
Dr. Eward Hofman zmarł 15 lutego 1941 r. w wieku lat 61.
Cześć jego pamięci
HOFMAN
… … … Juliany Hofman Sorokonev zm. 1862 – 69 lat
HOLMBLA (N) D
GEORG … Holmbla(n)d geb. 6 Nov. 1859 gest. 22 mai 1962
HOLMBLAND
Julius Reihold Holmbland aus Finnland starb hochbetagt in Wilna d. 9 jan 1848
HOLMBLAND
Burchard von Holmbland wirkl. Staaszth geb. 8 ten Dec. 1809 gest. 11 ten Aug. 1880
Selig sind die reines Herzens denn sie werden
Gott sharen.
Math V, 8
HOLMBLAND
Henriette von Holmbland geb. 16 ten Juli gest 13 ten November 1893
Sei getreu bis an dem Tod so will Ich dir Krone des Lebens geben.
Off. John. 2, 10
19.06.28 23
HOLSTERN
Hier ruhet in Gott Carl Hogo Holstern geb. 25 Sep. 1866 gest. 18 März 1867
HORN
Ci Git le comte Pierre de Horn, conseller d’etant actuel, chevalier de s-to anne, gouverneur civil de Vilna, Jssu d’une des plus illustres familles se suede. Eu 1796 entré au serfice de la Russie savie a eté couracreé à sou souverain et a sa nouvelle patrie. Decédèle septembre 1845 sa mort étè une ealamité pour tous aux qui admiralent ses vertus sa veuve éplorée
Caroline de Goroini de Horn eriegé se tombeau monument de sa recon … … … et ses eternees begrets”.
HOTCZANOWNA
Tu leży Anna-Ludowika Hotczanowna Oblowska Doktorowa … mlode w wieku … … … urodzila się roku 1713 dnia lutego … … …
HRYNIEWICZ
Marian Hryniewicz wice prezes sądu okr. w Wilnie. zm. dn. 4.11.1942 r. w wieku lat 58
… … … … … … … … … … … … …
Poswięca żona.
CHMIELIEWSKI
Witold Chmieliewski, doktor Medycyny zm. 21, lat 1901 r. żył lat 63
CHODOROWSKA
Julia Chodorowska geb. 15 Maj 1871 gest. 25 Dec. 1875
CHODOROWSKA
… … … … Chodorowska Geb. 17 Dec. 1869 gest 25 Dec. 1875
CHRAPOWICKI
Kazimierz Hr. Chrapowicki zm. w Wilnie 3 IX.1928 r. w wieku lat 49
Pokój duszy jego
ХРЖЕНОВСКАЯ
Здесь покоится прах подполковнице Розамунде Карловны Хрженовской, урожденной баронессы Данкельмань род. 3 авг. 1806 г. сконч. 1 декаб. 1831 года
Du winkst wenn hier adie letzte Thäne fliset.
Uns zur Unsterblichkeit hinauf,
Ein mensch, ein Müder Pilger schlieset
Ein Engel beginnet seinen Aus
JAGER
Hier ruhet in Frieden unsere liebe Mutter Luise-Anna-Dorothea Jager
geb.17 März 1833 gest. 10 April 1906
JAGER
Hier ruhet in Gott unser unvergesslicher Mann und Vater Moritz Jager Präzident des Ev. Luther Kirchenrates 1 1861-1934
Herr ich warte auf dem Heil.
JAJKOWSKI
Zbyś Jajkowski ur. dn. 1-V-1941 zm. 18–VII-1941 r.
Pokój jego duszy
JAKOBSEN
Hier ruhet in Gott Marie Jakobsen verwietweete Galiotte
geb. d. 17 April 1833 gest. d. 27 Oktob. 1871
JAKOBSON
19.06.28 24
Hier ruhet in Gott Selma Jakobson geb. 14.VIII 1886 gest. 25 XI 1925
JAMONTOWNA
Katarzyna Jamontowna zm. 1 stycz. 1880 r. wieku lat 58
Wieczny pokój duszy twojej najdroższa matko
JANSON
Karol Janson zm. 18 maja 1831 r. w wieku lat 58
JANKOWSKA
Helena Jankowska zm. 10.VI.1941 r. w wieku lat 39
Pokój jej duszy
JANKOWSKY
Ignacy Jankowsky zm. dn. 28 maja 1938 r. w wieku lat 47
Pokój jego duszy
JANPACKROS
D.O.M. Janpackros
JASTRZEBSKI
Andzej-Zbigniew Jastrzebski 31.V.1902 r. + 9.VIII.1921 r.
Zygmunt Jastrzebski 22.I.1898 r. + 22.I.1926 r.
JASTRZEBSKI
Błagosławieni są odtąd umarłi, którzy w Panu umierają zaprawdę mówi … … … im aby odpoczywali od prac swoich, a uczynki ich idą za nimi.
Sw. Jan R. XIV
KS. Michał Jastrzebski Superindendant generalny Wilenskiego koscioła Ewangelicko-Reformowanonego ur. 29.wrzesnia 1859 r. zm. 16 czerwca 1938 r.
JÄGER
Hier ruhet in Frieden Carl-Jakob-Julius Jäger geb. d. 12 Aug. 1819 gest. d. 7 Sept. 1888
JÄGER
Eugen Jäger gest. 18 Febr. 1919
JAENSCH
Hier ruhet in Gott Carl Robert Jensch ger. zu Vetschkendorf in Schlezien d. 15 April 1831 gest. in Wilna d. 28 Juli 1877
JERMACZKOWA
z. Lubicz-Rudnicka Julia Jermaczkowa zm. 29.I.1923r. w wieku lat 50
Wieczne odpocznienie Jej dać Panie.
JEROHEL
Hier ruhet in Gott Theodor Jerohel gst. 7 Juli 1837
JOHANSON
Herman Johanson geb. d. 3.VI.1868 in Pernau gest. d. 29IX.1943
Unser unvergesslicher Vater und Grossvater
JOZEFOWICZ
Jan Jozefowicz zm. 19.kwiet. 1935 r. w wieku lat 54
Pokój jego duszy
ISRAEL
Hier ruhet in Gott Emil Israel geb. 28 März 1878, 21 Aug. 1891
JUNGIELONIEC
19.06.28 25
Stefania Jungelioniec um. dn. 14.IV.1945 w wieku lat 75
Pokój jego duszy
JURISOWSKIE
Liza i Sonia Jurisowskich 1813 r.
IVAŚEWSKI
Józef iwaśewski 19 Mai 1805-1833 20 Maja
IWASZKIEWICZ
Tu w Bogu spoczywa Wanda Iwaszkiewicz zm. ro. 1871. lipca 28 dn.
Pójdcie do mnie wscyscy
IŻECKI
Władysław Iżecki -Herman inżynier komunikacji w wieku lat 72
Apolinara Iżecka-Hermanowa zm. 9 stycznai 1932 r. w wieku lat 68
Pokój ich duszom
IŻYCKI
Witold Iżycki-Herman 1892-1903
IŻYCKI
Jerzy Iżycki-Herman ułan 23 pułku W.P. ur. 11 grud. 1901 r. zmarV. 24 lipca 1924 r.
IZEIKO
Oleś Izeiko zm. dn. 20 IV 1945 r. mając 7 dni
Spi spokojnie …
YZRAEL
Yrma Yzrael zm. 21 11 1939
ЕРМАЧКОВ
Миколай Яковлевич Ермаков сконч. 12.1.1923 г. на 56 году жизни
Мир праху твоему
ИВАНОВНА
Ольга Александровна Ивановна урожд. Пампе род. Июля 1876 г. ск. 18 дек. 1902 г.
Александр Петрович Иванов убит 9 марта 1910 г. в Асхаоаце
Господи упокой душу его.
ИВАНОВ
Павел Зиновьевич Иванов 1883-1941
ИВАНОВ
Михаил Зиновьевич Иванов 1875-1938
ИМНАДЗЕ
Тамара Имнадзе род. 7/1 1906 сконч. 5/Х 1906
ИОДКО
Николай Викентьевич Иодко Межувой Инженер сконч. 29 марта 1939 гю 72 лет
Мир праху твоему
ЯГОДОВСКАЯ
Наталия Андреевна Ягодовская сконч. 20 декабря 1910 г. на 20 г. жизни.
Блажени чистий яко тий Бога узрят.
ЯКОБС
Зигмунд Федорович фон Якобс сконч. 22 дек. 1881 г. 47 лет.
Мир праху твоему
19.06.28 26
ЯКОВЛЕВ
Аркадий Алексеевич Яковлев род. 13 Сенеября 1858 ум. 7 Августа 1884
ЯКОВЛЕВ
Мария Даниловна Яковлев род. 1863 ум. 1884
ЯКОВЛЕВА
Матвия Карловна Яковлева сконч. 19 ноябр. 1912 г. на 66 году жизни
Мир праху твоему
ЯНУШЕВСКИЙ
Матв. Александр. Янушевский 1848 г. … … … 1910 г.
Мария Августа Янушевская 1858 – 1906 г.
ИСАЧЕНКО
София Даниловна Исаченко 1869 г.
ИСАЕВ
Капитан Исаев Тимофей Федорович род. 13 января 1911 умер 14 января 1946 г.
ИСРОНСКАЯ
Исронская родилась 16 ХI 1905 трагически скончалась 9 VII 1944 г.
Мир праху твоему
ЮРГЕНОВ
Генерал Лейтенант Константин Данилович Юргенов сл. 9 аппеля 1914 г.
ЮЗЕФОВИЧ
Ольга Юзефович сконч. 16.ХI.1925 г.
Феликс Юзефович сконч. 13.Х.1929 г.
ИЗВИФАЖ
Петр Алексеевич Извифаж сконч. 19 апреля 1947 г. на 85 г. жизни
Мир праху твоему
ИЗЮМОВА
Жозефина Иполитовна Изюмова урожд. Урбанович уьершая 10 юня 1890 г. 52 лет от роду
Мир праху твоему
ИЛИНА
Илина Любовь Валентиновна, родилась 2.5.1945. Умер. 24.11..1945
Мир праху твоему
ИЛЬИН
Ильин Дмитрий Кондатьевич род. 8 окт. 1875 г. умер 26 сент. 1944 г.
Мир праху твоему
ИОРЕНШИЛЬДТ
Александра Януаревна фон Иореншильдт род. 10 августа 1879 г. сконч. 19 ноября 1922 г.
Мир праху твоему
JUCHNIEWICZ
Juchniewicz Aleksander, filister K orientia zmarł dn. 18.VII. 1939 r. cun venerit hora
Ida Juchniewicz z laurov zmarła dn. 19 r. …
IWASZKIEWICZ
Konstancija Iwaszkiewicz zm. 3 sierpnia 1898 r. w wieku lat 83.
Pokój jej duszy.
KADEROVA
19.06.28 27
Z Lipinskich Anna Kaderova zm. 3 VII. 1916 r. w wieku lat 72
Pokój jej duszy
KADER
Ks: Andrzej Kader generalny Superintedent zborow Ewangelicko–Reformowantch na Litwie ur. 24 Listopada 1831 r. um. 9 Czerwca 1902
Spokój jego duszy, cześc jego pamięci
KADER
Bronisław kader Dr. Med. Profesor chirurgii uniwersitetu Jagielonskiego Kurator synodu Wil. Ew. Ref. 6.V.1863 r. zm. 24.X.1937 r.
Cześc jego pamięci
KAYSER
Hier ruht in Gott Boryc Kayser geb. 27 april 1890 gest. 30 iuli 1918
KAJRENIUS
Wiktor Kajrenius zm. 2-II-1917 r. wieku 73 lat
Wiktorja Kajrenius zm. 8-III-1918 r. wieku 54 lat
Pokój ich duszy.
KALNIET
Ernest Kalniet zm. 17.XII.1944 r. w wieku lat 67
KANN
Hier ruht in Herrn Doratha Kann geboren Roslach geb. zu Waun d. 3 März. 1805 gest. in Wilno d. 28 … 1841
Hier ruht in Gott Julie Rossbach gest. d. 3 Jan. 1842 im 36 Lebensjahre
KANITZSCH
Hier ruht in Gott Oskar kanitzsch geb. 1832. gest 1885 gew. V. s. Kindern
KARIUS
Hier ruhet in gott unsere liebe Mutter Marie Karius geb. Alteschner geb. d. 19 Aug. gest. d. 20 Mai 1892
Selig sind die Todten
KARCZEWSKI
Wlodzimier Watta-Karczewski ur. w 1858 r. w M. Czarnotki zm. dn. 15 lip. 1917 r. w Wilnie
O spokoj Jego duszy proszą o wesrchnienie do Boga Dzieci
KARNEJ
Hier ruht in Gott Karolina Karnej gestorben im jahre 1924 den 2 juli 72 jahre alt
KASS
Zophie Nussbaum v. Kass geb. d. 30 Aug. 1821 gest. d, 11 Ok. 1862
CASPERSON
Hier ruht in Gott unser geliebter Sohn Leo Casperson geb. d. 4 Sept. 1882 gest. d. 17 July 1883
KELTN
Hier ruht in Gott Eduard von Keltn geb. d. 18 August 1806 gest. d. 17 September 1871
KELLNER
Eliza Kellner gest. 15 nowemb. 1891
Emilie Heinrichsen
KELNER
Ihren Lehrer Friedr. Kelner die dankbaren Zöglinge des adl. Instituter geb. den 1 Februar 1812, gest. den. 2 Decemb 1857
19.06.28 28
KENTLER
Hier ruhet unsere liebe mutter Anna Elizabeth Kentler geb. Tomuschat 1.II.1880-19.VI.1940
Niemand hat grösserre
KEPINSKI
Nadworny Sowietnik Aleksander Kepinski ur. Kwietnia 19 dnia 1826 roku zmarł grudnia 27 1887 r.
Pamiątka od dzieci Proszą westchnienia.
KERSCHEN
Adolf, Karl, Rudolphe, Jakob, Anald Kerschen geb. 1 Decemb. 1875 gest. 10 April 1876
KESLER
Z Milerow Berta besler zm. dn. 2/IV 1939 r. w wieku lat 85
Pokój jej duszy
KIELBASINSKI
Hier ruht in Gott Julius Kielbasinski geb. 24.11.1879 gest 6.4.1918
KIELBASINSKA
Hier ruht in Gott Marie Kielbasinska Geb. 9.1906 Gest. 29.9.1920
KIERSCHANSKA
Amalja Kierschanska wieku lat 50 zm. 1888
KIERZINOWSKI
Leonard Kierzinowski zm. d. 14 merce 1912 r. wieku lat 48.
KIETZ
Juljan – Karl Kietz inzygnier ur. dn. 16.V.1890 zm. dn. 6XII.1940 r.
Cześc Twej pamięci drogi mężu i ojcu
KIETZ
Hier ruht in Gott Juljus Kietz geb. 6.II.1865 gest. 8.III.1934
Ruhe Sanft
KIETZ
Hier ruht in Gott usere inniggeliebte Mutter Natalie Kietz geb. Beuter in Lech geb. 26 Januar 1840 gest. in Wilna 22 December 1897
KIETZ
Hier ruht in Gott Adolf Kietz geb. d. 15 Februar 1861 gest. d. 22 December 1915
Ruhe sanft teurer Gatte und Vater
KIETZ
Hier ruht in Gott Franz Adolf Kietz geb. d. 20 Juli u. gest. 13 August 1888
KIEŻELIS
Jakob Kieżelis zm. dn. 25 XII 1944 r. w wieku lat 79
Za duszę zmarłego prosi o „Ojce nasz”, żona, dzieci i wnuki
KILIAN
Louis Kilian geb. d. 15 jan. 1845 gest. d. 26 juli 1872
Christus ist mein Leben, sterben ist mein Gewinn.
KIMIREL
Jan Filip Kimirel zm. 17. Pazdzier 1859 r.
Pamiątka od żony
KLAIZO
Georg Klaizo gest. 18.X.1930 53 Jahre alt
19.06.28 29
Ruhe deiner Asche
Wieczny jest Bóg i sprawiedliwy aby odpuścil grzechy
KLAMM
Wilhelmine Klamm gest. d. 20 sept. 1905. 60 jahre alt
Ich werde bleiben in Hau des Herrn immerdar
Ps. 23,6
KLICHE
Hier ruht in Gott Anna Kliche geboren den 28 december 1850 gestorben den 28 juni 1937
Ruhe sanft in deiner Erdengruft bis dich der Heiland zu sich ruft.
KLOSOWA
Z Mieszkowskich Anna Klosowa zm. dn. 10/VIII.1935 r. w wieku lat 31
Pokój jej duszy
KLOSSE
Hier ruht in Gott Augusta Friderike Klosse geb. d. 16 Aug. 1812 gest. d. 3 Dec. 1864
Marie und Elizabeth Rausch
KLIUKOWSKA
Anna Kliukowska geb. Schilert geb. am. 24/IV.1863 gest. am 23IV.1912
Ruhe sanft in deiner Erdengruft
Bis einst der Herr uns alle zu sich ruft.
KMITOWA
Ludwika Kmitowa +1874 r. w Kursku
KNOBLOCHIN
Hier liget begraben S.T. Frau Gertuda Knoblochin gebohrne Hennigin anno 1683 24 January zu Elbing in Koeniglichen Polnischen Preusischen geborenen anno 1732 den
KNORRE
Hier ruhen Alice Knoree geb. d. 22 Juni 1884 gest. d. 19 October 1891
Adele Knorre geb. d. 18 August 1890 gest d. 24 januar 1892
Sophie Knorre geb. und gest. d. 20 Juli 1891
Schummert sanft Lieben Kinder, Bald Kommen auch Wir
KNORRE
Alice v. Knorre geb. d. 26 Nov 1892 gest. d. 14 Nov. 1898
Eugen v. Knorre geb. d. 13 Juni 1891 gest. d. 29 Nov. 1898
KÖPPE
Selig sind, die da leid tragen, dann sie sollen getröstet werden
Matth. 5.4.
Geb. in Suprasl gest. in Wilna am 16 October 1893
KÖSLIN
Karl Köslin 11.II.1900 in Alter von 72 Jahren
KÖSLIN
Auguste Köslin geb. Rentel 15.VII.1890 im Alter von 51 Jahren
KOCH
Hier ruhen in Gott pastor Herman Koch geb. den. 10 Jan. 1843 gest. den. 30 Nov. 1918 und pastorin Emmy Koch geb. Wille geb. den. 12 Okt. 1864 gest. den. 26 mai 1920
In Dankbarkeit von der Gemeinde und den Freuden.
KOCH
19.06.28 30
Matilde Koch geb. 1.VII.1845 – Gest. 19.VI.1919 Joh. 17.24
KODRITSCH
Hier ruhet in Gott G.Kodritsch Geb. d. 19 Sept. 1834 gest. d. Aprill 1881
Frua Paulina, Kinder gelm, Theodor Helena Anna
KOHL
Hier ruhet tepau Agnes Kohl geboren 1790 den 16 April gestorben 1837 den. 3 Maj
Der Gatten und Mutter widmet dieses
Der vater neben …
KOHL
Hier ruhet Peter Kohl geboren 1785 d. 22 Nowember gestorben 1851 d. 22 Maj
Der Guten Vater widmen dieses vier nachgeblibene
KOHLER
Henriette Kohler geb. 1830 gest. 10 December 1881 …
КОКОШ
Кокош Ананий Викентьевич род. 1914 г. сконч 1946 г. Мир праху твоему
CONRAD
Hier ruhet in Gott uvergessliches John Bruder, Schwager und Onkel Robert Max Conrad geb. den. 17 August 1854 gest. den. 3 August 1891
Ruhe sanft in deiner Grust
Bis dich dein Erlöser ruft
In deine Hände befehl ich meinen Geist, du hast mich erlöset, Herr du treuer Gott
Psalm. 31 v. 6.
CONRAD
Hier ruhet in Gott Ema Conrad geb. d. 26 mai 1898 gest.d. 9 Januar 1909
Ruhe sanft
Hier ruhet in Gott Alwin Konrad geb. d. 15 Mai 1865 gest. d. 11 oct. 1906
Ruhe sanft
KONRAD
Hier ruhet in Gott unsere geliebte Mutter Henrietta Konrad geb. 12 april 1850 gest. 8 februar 1907
Ruhe sanft
CONRAD
Hier ruhet in Gott unsere innigeliebten Eltern Schwiegeleltern und Grosseltern Johanna Fridelike Donrad geb. Ornold geb. 24 März 1832 gest. 5 Juni 1893
Carl Hermann Cconrad geb. 30 August 1824 gest. 21 Juni 1894.
Hier wo die Erde den Gebienen Uns’er Eltern Ruhe gab,
Hier woll’n wir Trähnen weinen und Blumen streuen auf in Grab.
KONRADI
Hier ruhet der Wirkliche Statsrath Karl de Konradi geb. den. Juli 1819 gest. 5 decemb. 1881
KONRADI (UR-DE-KONRADI SZYLEJKOWA)
Julia Ur-de-Konradi Szylejkowa zm. 20 gru. 1909 r. wieku 72 l.
KONTOWSKI
Tola Henrietta Kontkowski geb. von Teche auf den Aland-Inseln den. 15 April 1841 geb., den. 23 August 1868 in Wilna gos
Ruhe in Frieden
KONTKOWSKI
19.06.28 31
Wiktor Kontkowski ur. 9 Lipca 1863 r. zm. 30 grud. 1921 r.
Pokój jego duszy
Wanda Kontkowska 1870-1939
Ryszard Kontkowski ur. 18.VI.36 r.
Powiększył grono aniołkow dn. 5. VII.36 r.
KOPPE
Hermann Koppe gest. 19 14/VII 10 zu Wiesbaden
Friede Deiner Asche.
Charlotte Koppe geb. Röttger geb. 24 Dezemb. 1847 gest. 16 Februar 1924
KORNBERGER
z Kurtzów Julja Kornberger ur. dn. 7.I.1882 roku zm. 15.II.1945 roku
Zasnęła w Panu.
KORNBERGER
Edward Rudolf Kornberger lat 41.
Henryka Alfreda Kornberger lat 10
Pokój Wam.
KORECKI
Tu spocywa w Bogu S.P. Hipolit Korecki zm. 4 marca 1909 w wieku lat 72
KORECKI
Pecając się opiece Matki Boskiej S.P. Jan Korecki skonał 13 stycznia 1913 r. lat 34
Pszyjm Synu ostatnią pamiątkę od Matki
KORNILOWICZ
Bronisława z Cordu Kornilowicz zmarła 12.A.1914 r.
Pokój twej zacnej i szlachetnej duszy
KORSAKOWA
Klementina Korsakowa zm. 5 lutego 1933 r. w wieku lat 74
Pokój jej duszy
KORSCHAN
Hier ruhet in Gott Unsere lieben Eltern Schwiger Eltern Anna Korschan gest. am. 8 Now. 1891 im alter von 67 Jahrer
Heirich Korschan gest. im 17 okt. im alter 75 Jahrer
KORSCHAN
Hier ruhet in Gott Ewald Korschan geb. d. 27 März 1859 Gest. d. 9 März 1909
Ruhe sanft im Friede
KOTZEBUE
Hier ruhet in Gott Fräulein Aleksandra von Kotzebue geb. zu Riga 49 Jahre alt gest. in Wilna den 4 Okt. 1891.
Selig sind. Die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen.
Math. 5,8
KOSLOWSKY
Otto Koslowsky gebor. D. 28 April 1904 gest. d. April 1905
KOVALEWSKI
Inżynier Wilhelm Kovalewski zm. 5 marca 1929 r. Przeżywsy lat 54
Wieczny pokój jego duszy
KOWALCZYK
August Kowalczyk zm. 30.I.1947 r. prżył 3 lata i zm.
19.06.28 32
Odszedł od cierpień ziemskich
KOVALSKI
Viktor Kowalski inzignier technolog. Zm. dn. 30.VI.1939 r. w wieku lat 59
Pokój jego duszy
КОРОТКИН
Здесь похоронен Короткин Вильям Терентьевич урожд. 22.V. 1933 г. умер 21.V.1946 г. спи мой любимый и никогда незабываемый сын до радостного свидания. Любящие родители.
KOZIEŁŁO
Rzeczywisty radca stanu doktor Aleksander Koziełło ur. 1838 r. zm. 1907 r.
Pokój jego duszy
KRAATZ
Die Gnade Gottes sei mit Dir.
Hier ruhet in Frieden unsere vielgeliebte Mutter ind Grossmutter Johanne von Kraatz geb. v. Jurgas, gest, den. 2 Januar 1867
KRACKE
Hier ruhet in Gott Anna Kracke geb. 1805. – gest. 1878
CRAMER
Hier ruhet die Frau Collegien Assesoren Elizabeth Cramer geb. 1772 den. 6 ten Febr. Gest. 1844 den 20 ten Jan.
KRAUZE
Anton Krauze Pulkownik Inwalida wojenny zm. dn. 23 IX.1937 r. w wieku lat 56
Pokój jego duszy
KREJCZMAN
Tu spoczywaj1 w Bogu Eugenijusz Krejczman, który zmarł w 1909 r. przeżywszy lat 18
która zmarła w 1911 r. przeżywszy lat 17
KREMEREWA
… … …
Halina p.r. Knoche Kremerewa
KRENERT
Hier ruhet in Gott Carl Krenert 29 jan. 1833 … 1899
KRYCZYŃSKI
Jozef Kryczyński ur. 8 grudnia 1858 r. zm. 30 lipca 1929 r.
KRYCZYŃSKA
Elzbieta Kryczynska zm. 1944
CRIMM
Katharina Crimm geb. HESS 28 Aug. 1810 + 31 jan. 1869
KPÖHNKE
Julius Kpöhnke ur. 24 maja 1850 r. zm. 21 lut. 1915 r.
Od zawsze kochającej żony
Pokój jego duszy
KRUCK
Wie wohl ist meinem Leibe nach ausgestandnem Leiden
Wie wohl ist meiner Seel in jenen Himmelsfreuden
19.06.28 33
Hier ruhet in Gott unsere innigeliebte Schwester Magdalena Kruck gest. den 13 Decem. 1895 Im 48 Lebensjahre
KRUGER
Hier ruhet in Gott Karolina Kruger geb. Scholl. geb. 19.II.1855 gest. 25III.1929
Ruhe sanft
KRUSRNSTIERNA
Alxocis von Krusenstierna
KUBIK
Henryk Kubik Absolvent Teologji Ewangelickiej Universitetu Warszawskiego
KUHN
Hier ruhet in Gott Aleksander v. Kuhn 48 J.
seine Gemahlin Elizabeth 31 Jahr geborene Schleifer gest. 24 u. 30 Oct. 1888
KUNN
Hier ruhet in Gott Georg Kunn alt 5 Jahr gest. d. 28/Oct.1888
CUMFT
Jan Cumft Doktor medycyny zmarł 27 Lutego 1929 r. w wieku lat 64
KUNTZ
Tu spoczywają zwloki tomasza Zygmunta Kuntza um. w wiosnie życia z nim zniklo sczęscie, spokojnosc jego rodziny
Urodzil się r. 1809 mes. Wżesnia 18 d. um. 1832 r. m-ca lutego 3 d.
Ktożby zniosl męki srogiego rozstania gdyby nie slodka nadzieja nagrody w szczęsliwe chwile wiecznego spotkania.
KUPPE
Hier ruhet in Gott Jos. Sigism. Emanuel Kuppe geb. 9 februar 1870 gest. 3November 1935 in Wilna
Dem Augefenr, dem hercen ewignah
KUPPE
Hier ruhet in Gott Morg Kuppe, geb. Heidemann geb. 16 juli 1834 in Vorrel Oldenburg gest. 11 Dezember 1910 in Wilno
Jozeph Anton Kuppe geb. 5 october 1824 im land Schlesien gest. 14 dezember 1902 in Wilna
KUPPE
Hier ruhet in Gott Otto Kuppe geb. 8 September 1860 in Breslau gest. 30 März 1918 in Wilna
Die Liebe horet nimmer auf
KUPFFER
General Major Friedrich Heirich von Kupffer geb. 12 jan. 1832. Gest. 14 Jan 1860
Alfred karl Johannes von Kupffer geb. 27 okt. 1866 gest. 19 Febr. 1890
Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte
Jeremio 31,3
KURKIA
Tu spoczywają w Bogu zwloki s.p. Ewy z Bedrutow Kurkia urodzonej w Szwaycaryi zmarłey dnia 9-go 1840 Roku mający lat 43
Naylepszey żonie wdzięczny mąż
CURLANIS
Hier ruhet in Frieden mein lieber Sohn und unser lieber Bruder Wladyslaw-Wiktor Cuklanis geb. in Wilna d. 24 März 1907 gest. d. 12 mai 1929
KURMTOWSKA
Adela Kurmtowska zm. 1871 r.
19.06.28 34
KURNATOWSKA
Eliza z Kurnatowskich Kurnatowska ur. 19 Marca 1841 r. zm. 10 Listopada 1902 r.
Pojdcie do mnie wszyscy, któżyscie spracowani i obciążeni, a ja wam sprawię odpocznienie
Ew. Mat. 11 r. 28
KURNATOWSKI
Henryk z Bytynia Kurnatowski kurator jednoty ewangelicko-reformowanej byly dyrektor szkol Wilenskich ur R. 1809 r. 1889 marca 3
KURNATOWSKI
Michail Kurnatoeski Weteran 1863 r. zm. 29 VII.1929 r. w wieku lat 84
Spawiedliwi na wieki życ będą.
A u pana jest zaplata ich
KURNATOWSKI
Piotrus Kurnatowski ur. 2 Wrzes. 1900 r. um. 12 Wrzas 1901 r.
KURNATOWSKI
Rapał kurnatowski zm. 18 grud. 1928 r. lat 58
Pokój twej duszy I szesc twej pamięci drogi ojcze i mężu
KURTSCHI
Gvystijan Kurtschi zm. 29 Wrzes. 1840 r. wieku lat 55
KUSMANOFF
Theolinde Marie Kusmanoff geb. Hagentorngeb. geb. den. 2 Febr1865 gest. den. 16 juni 1904
KWIATKOWSKA
Anna Kwiatkowska gest. d. 3 Dec. 1893. 78 jahre alt
KWINTOWA
Tu spoczywają zwloki Eweliny z Czarnockich Kwintowej ur. 1842 um. 1874. 13 wrzesnia
Pokój jej duszy
КАЛИНОВСКИЕ
Здесь покоится тела младенцев Елены, Константина и Леонида Калиновских
Здесь покоится прах Данила Антоновича Калиновского род. 1843 г. 12 Авг. ск. 1814
Супруга его Мария Христиановна урожд. Штаак род. 6 апр. 1853 г. ск. 12 шюля 1897 г.
КАЛЬВЕЙТ
Лидия Михайловна Кальвейт скончалась 8 V 1945
Мир праху твоему
КАРАС
Иван Карас род. 1870 г. сконч. 1899 г.
Товарищи и сослуживцы
КАРТОВНОВА
Мария Антипова по 1-му браку Картовна сконч. 15.XI.1925 г.
КЛИМОВА
Здесь покоится прах супруги Тайного Советника Агнесы Ивановны Климовой, урожденной Ширгольц сконч. В Вильне 22 Августа 1888 г. 48 году жизни
КОМИСАРЧУК
Ольга Федоровна Комисарчук род. 1868 сконч. 11/7 1914
Мир праху твоему
KOTLOW
19.06.28 35
B.Kotlow
KUPSCHNERO
Hier ruhet in Gott unserere liebes kind matha Kupschhnero geb. d. 25 Mai 1868. gest. d. 1 Feb. 1870.
КОНДРОТ
Кондрот Каролина Антоновна скончалась 30 июля 1946 г. 58 л.
Мир праху твоему дорогая мамочка
КОРОЛЬ
Здесь покоится младенцы Нина и Лидия Король умю 11 авг. 1907г. на 9 г. жизни, ум. 18 авг. 1907 г. на 3 г. жизни
Упокой Господи души раб твоих
КОСЦЮК
… … … праху твоему дорогая жена и мама П.Косцюк ск. II/11.1915 г. на 75 г.
Здесь покоится раба Божия Христина Косцюк род 1836 г. ск. 1898 г. декабря 8 дня.
КОСТРИНСКАЯ
Мария Ивановна Костринская род. 5 Марта 1801 сконч. 14 юня 1881 г.
КОВАЛЕВСКАЯ
Екатерина Сергеевна Ковалевская сконч. 20.XI. 1941 г.
Мир праху твоему дорогая мамочка
КОЗАКЕВИЧ
От мужа и детей незабвенной супруге и матери Марии станиславовне Козакевич урожд. Семашко сконч. 3 Марта 1898 г.
КОЗЕСОН
Юган Гансов Козесон сконч. 19 апреля 1912 г. 80 л. от роду
КРЕМЕНСКИЙ
Борис Яковлевич Кременский артист родился 1892 г. 12-го июля умер 1946 г. 14-го юля
КРОПОТКИНА
Княгиня Луиза Петровна Кропоткина род. 9.VI.1848 сконч. 24.VI.1901 г.
Доброй маме
КТДЕРСКИЙ
Вася Ктдерский род. 24 апреля 1896 г. ум. 31 марта 1912 г.
Верующий в меня имеет жизнь вечную.
КУПРЕРЬ
Лина Ивановна Купрерь род. 4 Июля 1832 г. ум. 27 октября 1886
От осиротевшего сына
КУЗМЕНКО
Врач Николай Апполонович Кузменко
Мир праху твоему
КОПЕНХАГОВ
Мария Карловна Копенхагов род. 9 ьая 1852 г. сконч. 30 марта 1914 г.
Мир праху твоему. От любящих мужа и детей.
КРАТТ
Мария Юльевна Хросицкая Кратт сконч. 13.IX 1937 г. Мир праху твоему.
KRCENZLEWSKY
19.06.28 36
Hier ruhet in Gott Woldemar Heinrich von Erdberg Krcenzlewsky geb. in Wilna d. 31 October 1858 gest. daselbst d. 16 Decbr. 1858 Mathae 14, 14
KUNCEWICZOWA
Emilia z Moczulskich Wierbicka 10 voto Kuncewiezowa ur. 11 List. 1825 r. um. 12 Pazdz. 1902 r.
Blogosławieni milosierni albowiem oni milosierdzia dostąpią.
Mat. V. 7.
ЛАВРОВ
Михаил Васильевич Лавров род. 1 ноября 1884 г. сконч. 11 Июня 1912 г.
ЛЕНЕВИЧ
Действ. Стат. Советник Александр Францевич Леневич сконч. 12 Янв.1918 г. 67-ми лет
Господи! Прими его во царствие Твое
ЛЕНЕВИЧ
Надежда Петровна Леневич сконч. 5-мая 1944 г. 56 лет
Господи прими ее во царствие Твое
ЛЕОНТЕВ
Павел Васильевич Леонтев сконч.14 -VII-1931 г. на 50 году жизни
Мир праху твоему
ЛЕЗЕДОВ
Ген.-Майор Эрнест Карлович фон-Лезедов род. 16 июня 1850 г. сконч.6 ноября 1907 г.
Господи! Да будет воля Твоя.
ЛИЧКО
Владимир Яковлевич Личко сконч.27 ноября 1945 Г. 63 лет
Спи незабвенный муж до радостного свидания
ЛИЧКО
Яков Данкович Личко 1852-1913
ЛИНДЕСТРЕМ
Подполковник Евгений Владимирович Линдестрем сконч. 5 февраля 1905 г. 57 лет
Упокой Господи душу усобпшаго раба Твоего
ЛИОЛЕЙТ
Альберт Фердинандович Лиолейт сконч. 16 Августа 1900 года 56 лет
Мир праху твоему дорогой незабвенный друг
ЛЮБЕРАНСКАЯ
Марина Ивановна Люберанская умер. Внезапной смертью 8 марта 1947 года прожив 45 л.
Мир праху твоему
LUTZ
Herta Augusta Lutz geb. 30 Juni 1892 Gest. d. 6 März 1900
Ruhe sanft in Frieden Theure Hertna
LACHECKI
Hier ruht in Gott Artur Lachecki gest. 30 VI 196 im 37 Lebensjahre
Ruhe sanft
LALIN
Hier ruht in Gott Sphie Lalin 15 Juni 1905 im Alter von 71 Jahre
LAMBECK
Ernst Theodor Lambeck geb. den. 7 März 1837 gest. den. 8 Mai 1893
Ich habe dich je und je geliebet, darum habe dich zu mir gezogen aus lauter Güte
19.06.28 37
LANGE
Ingenieur Eduard Lange geb. 24XI 1883 gest. 30 XII 1940
LANIO
Elizabeth lanio geb. Isenflamm geboren d. 2 September 1860 in Weizenstein-Estland gestorben d. 26 februar 1940 in Vilnius
LANKAU
Hier ruht in Gott Adeline von Lankau 1841-1881
Nikolai von Lankau 1834-1883
Eugenie neurand geb. 17.XII.1903 gest. 10.I.1906
LAPINSKA
Tu spoczywa Aniela lapinska zm. 1 … 1892 r. wieku lat 40
LAU
Hier ruht in Gott Eduard Lau gest. 4 Aug. 1908. 71 j. alt
Die liebe höret nimmer auf
LAWRINOWICZ
Anna Lawrynowicz ur. 9.II.1838. zm. 5.II.1929.
Pokój jej duszy
LAEGER
Elizabeth Laeger geb. Teppau geb. d. 20 april 1879 gest. an 11 mai 1938
Ruhe sanft
LEGRAND
Hier ruht in Gotts Catharina Legrand geb. Schopen geb. d. 25 Juli 1845 in Leichligen gestr. D. 7 Juli 1906 in Wilna
LENCMAN
Bruno Lencman zm. 17.IX.1936 r. w wieku lat 40
Pokój jego duszy
LEMAN
Hier ruht in Gott Karl Leman geb. 1851 gest. 1895
LOEWENSTEIN
Zum Andenken an meine mir ewig theure und unerschietzliche Gattin Elise Loewenstein geb. von Schulmann gest. d. 21 July 1852 ihrem 36 ten LebensJahre
LÖVENSTEIN (LÖVENSCHEIN?)
Baron Rudolf Vilhelm Heyring von Lövenstein (Lövenschein?) geb.d. 20 Febr. 1834 gest. d. 13 Juli 1868
Ich habe auch ziehen lassen mit Trauern und Weinen Gott aber wird auch mir wieder geben nur Wonne und Hreude ewiglich.
Baruch Vers 23
LEWENSTERN
Johann Leopold Lewenstern gestorben 63
LEWICKA
Nagzicia Lewicka zm. dn. 18.III.1945
LEWICKA
Nadzieja Lewicka zm. dn. 12.III.1945 lat 55
LITSCHKO
19.06.28 38
Luisa Litschko geb. Mikisch 1861-1930
LIKISCH
Amalia Likisch 1914
LIPINSKI
Tomasz Lipinski Ur. 20 Grudn. 1809 r. um. 31 Grudn. 1886 r.
Blogosławieni którży tęskną i pragną sprawiedliwosci albowiem oni nasyceny będą
u Mat. 5 r. 5 v. 6.
LIPINSKI
Aleksander Lipinski zm. 7 lipca 1897 r. mając lat 80
Pamiątka od stroskanych synów
LIPINSKA
Helena Lipinska zm. 29 Czerwca 1912 R. w wieku Lat 72
Pokój jej duszy
LIPINSKI
Tomasz lipinski Ur. 20 Grud. 1809 r. Um. 31 Grud 1886 r.
LIPINSKA
Stefanija Lipinska ur 29 Lipca 1844 um. 10 1961
LIPINSKI
Leopold Lipinski ur. 2 Sierp. 1846 um. 2 lipca 1868
LYS
Józef Lys Zmarł dn. 1 lipca 1933 r. w wieku lat 52
Matka I przyjaciel
ŁODWIEWSKI (ŁODWIGOWSKI?)
Wincenty Łodwieswski Emigrant z 1848 R. Lat 58 zm. 19 VII 1885 R. W Dąbkowie Gorn.
I synek Tadzio Łodwigowski lat 11 zm. 17 VII 1887 R. w Będzinie
ŁODWIGOWSKA
z Giulbertow Aurelia Wincentowa Łodwigowska ur. we Franciji zm. 13 VI 1907 r. w wieku lat 58 I jej wnuczek Tadzio Brarozowski (Brazozowski?) ur. 20 V zm. 11 VI 1913 r.
LOPPE
Anna Loppe geb. Koslin geb. 26.XI.1859 gest. 21.VI.1924
LOPPE
Oskar Loppe geb. d. 7 Juli 1892 gest. d. 4 mai 1910
Dem Auge weit dem Herzen nah
LOPPE
Rudolf Loppe 14.II.1850 9.V.1933
LUITSINUNU
Luitsinune Elena 1915-1944
LUKASZEWICZ
Lukaszewisz zm. dn. 11/8 1937 w wieku lat 43
„Kto wytrwa do końca na życie wieczne”
LUKAWSKA
Tu spoczywa Wanda Lukawska
Tu spoczywa Stanislawa Lukawska
Tu spoczywa Wladyslaw Lukawski zm. 14 Pazdiernika 1946 r. w wieku lat 66
19.06.28 39
LUNDH
Alexander und Eugen Lundh Beide 1 1/2 jahre alt
ЛЕППЕРТ
Эмиль Лепперт род. 3.II.1882 г. ск. 7. II.1845 г.
Мир праху твоему дорогой муж и папа
ЛИВЕТСКИЙ
Сконч. 27.VI.1931 г.
LIEPINSKA
Marja z Briesmanuw von Nettig Liepinska ur. 8 Wrezes. 1813 um 24 Marca 1858 r.
Nadroszsza krew Twoja odkupi nas Panie (?)
Ilirjonn (?) XCI
LIER
Erich August Lier geb. den. 20 April 1914 gest. den 28 Februar 1934
Herr dein Wille geschehe
LIER
Hier ruhet in Gott Aleksander Lier geb. d. 25.X.1835, gest. d. 13.VI.1911
Julie Lier geb. d. 30.VII 1835 gest. d. 21II.1911.
Ruhet sanft in Frieden. Ihr lieben Eltern.
MACHE
Hier ruhen die bebeine der Frau gebr. Mache in Schlesien D. 20 Juni 1779 gestorben D. März 1845
MACHT
Hier ruhet in Gott Johanna Macht gest. 19XI.1930
Fridrich Macht gest. 27.XII.1900 und Sohn Richard
MACKIEWICZ
Bronisław Mackiewicz Doktor medycyny ur. Czerw. 1833 r. um. 7 maja 1883 r.
Najliepszemu meżowi i ojcu żona I dzieci pamiątkę tę postawili.
MACKIEWICZ
Tu spoczywają Krzysztof Mackiewicz z. 1863 r. w wikeku lat 79
MAHR
Hier ruhet Anna Marie Mahr geb. 5 Aug. 1867 gest. 9 Now. 1875
MAJOR
Jan Major zm. dn. 16-II-1941 w wieku lat 64
MAIRMIZ
Ruhe sanft. Hier ruhet in Gott unser geliebter Sohn und Bruder Gustaw Mairmiz
Geb. im 15 Apr. 1851 gest. im 11 Septemb. 1881
MAKARSKA
Stanislawa z Nielawickich Makarska ur. 30 czerwca 1863 z. 7 grudnia 1885.
Pochowana w Meranie Eleonora z Nielawickich Nowohanska ur. w Wilnie 10 sierpnia 1866 r. 23 sierpnia 1897
Byla tak delikatna jak kwiat.
Jej gorąca dusza rwala się zawsze do prawdy i słonca. Miała myśl śmiałą orla. Cit.
MALYSOU
Wiera Ewert Malysou zm. 19XII 43 w wieku lat 32
Pokój jej duszy
MARCINKIEWICZ
19.06.28 40
Maria Amalia Marcinkiewicz
MARKIEWICZ
Lina markiewicz zm. dn. 28 V 1945 R. w wieku lat 79
Pokój jej duszy
MARŁIEWICZ
Marłiewicz zm. 13 wrzesnia 1923 r. w wieku lat …
MARTENSON
Hier ruhet in Gott meine liebe Mutter Walentine Martenson geb. d. 18 Mai 1880 gest. am 30 Nov. 1932
Wenn durch das letzten Tages Flammen
die Welt zu Grund wird gehen
So bitte Gott dies wir beisamen
Zu seiner Rechte stehen.
MARTENSON
Elize geb. Schultz Alexander von Wally Martenson
Grossmutter und Tante
MASIEKAJLO
Ewa z Kondratowiczow Masiekajlo ur.13 Listop. 1869 r. zm. 11 Listop. 1889r.
MASJL
Hier ruhet in Gott der wirdliche Staatsrath Christian Friedrich Masjl
Geb. d. 19 oct. 1819 gest. d. 21 Nov. 1887.
Selig sind die B Tazejcyk uli Prossu
Fried. … Matth. 5,9
MASURKIEWITSCH
Otilie Masurkiewitsch gest. 1 januar 1915
MARSZEWSKI
Stefan Marszewski ur. 1837 r. + 1881 r. Stas. Tadzio Marijanek
MARSZEWSKI
Ignacy Marszewski ur. 1829 r. + 1865 r.
Jan Marszewski ur. 1801 + 1857 r.
Józef Marszewski Artysta malarz ur. 1827 r. + 1874 r.
Józef Marszewski ur. 1827 – 1865
MASCHINKO
Emma maschinko geb. Schileit, geb. d. 1/X 1875, gest. 12/VII 1890
Sanft ruhet
MATTUCH
Hier ruhet in Gott unsere mutter Amalie Mattuch
MAUL
Die Gnade Gottes sei mit dir. Hier ruhet in Frieden
E.Maul geborene Heidorn geb. de. 4 Dec. 1886 gest. den 16 Sept. 1878
MAUL
Hier ruhet in Gott E. Ida maul geb. 10 febr. 1863 gest. 27 Aug. 1864
Sanft ruhe deine Asche.
MAUER (Mouer?)
Aleksander Mauer (Mouer?) zm. dn. 14 I 1939 w wieku lat 23
19.06.28 41
MAURO
Hier ruhet in Gott Elisabete mauro gebor. Im Roenich gest. 1904 sept. 26
MECHELSEN
Hier ruhet in Gott Eduard Machelsen geb. 28 januar gest. 25 Juny 1882.
MECHELSEN
Die … … … Gottes in mein Dienst
Hier ruht in Frieden Aleksander Mechelsen
MEDEKSYNA
Berta Medekszyna ur. 10 sierpnia 1877 zm. 25 czerwca 1936 r.
MEISSNER
Hier ruhet in Frieden unsere geliebte Schwester Sphie Meissner geb. in Vetersburg den 2 Mai 1814 gestorben in Wilna den März 1872
MEYER
Elizabet Begnina Meyer geb. Walter geb. d. 17 mai 1815 gest. d. 17 mai 1903
Ruhe in Frieden
MEYER
Tu spoczywają zwłoki Anny z Hengów Meyer ur 12 Sierpnia 1829 r. zm. 11 Czerwca 1892 r.
Wyzwol Panie duszę moją z mąk I daj jej wieczne odpocznienie w spokuju wiecznym. Amen.
Na pamiątkę od dzieci.
MEYER
Hier ruhet in Gott Karl Meyer geb. 9 Sept. 1827 gest. 8 Sept 1896
MEYER
Hier ruhet in Gott Emil Meyer geb. 3 März 1877
MEYER
Roman Meyer z. dnia 13.I.1942 r. w wieku lat 57
Pokój jego duszy
MEJEROWA
Karolina z Baronow Mejerowa ur. 1803 r. 23 lis. Um. 1883 r. 31 stycz.
Boże zbaw jej duszę
MAISTER
Hier ruhet in Gott Karl Meister geb. d. 25 Februar 1889. Gest. d. 21 Juni 1889.
Ruhe sanft
MOELLERI
Cinieri Viri admodum Venerandi Andrease Moelleri consistorii ecclesiae J.A.C. Vilnenesis siusque columnae philantropi noti et mariti optimi post annos sexasinta et quod excurrit clarissime actos d. 23 Maji. Anno 1780 defuncti et quoad exurias corporis nunc in locum communi lamiento conducti monumentum hoc est positum 1780. AH molliter OSSA quiescant dan XII.V.13.
MELKE
Albert Melke
MELKE
Olga Bertha Melke geb. 8/II 1906 gest. 24/VII 1935
Gott sei Ihrer Sehle gnädig
MELKIS
Henryczek Melkis ur. dn. 5/XII 1940 r. Powiększył grono aniolkow dn. 6/XII 1940 r.
19.06.28 42
MOENKE
Hier ruht in Gott August Moenke geb. 12 November 1816 gest. 14 januar 1890
Selig sind die Todten Die in dem Herrn sterben
MOENKE
Hier ruht in Gott Karl-Wilhelm Moenke geb. d. 28 IX 1853 gest. gest. 9-III 1938
Ruhe sanft
MOENKE
Hier ruht in Gott Augustine-Emilie Moenke D.22 Jan. 1863 D. 1 Nov. 1918
Ruhe sanft
MOENKE
Ruhe sanft. Hier ruhen in Gott Julius Moenke 8 mai 1836 + 29 nov. 1901
Marie Moenke geb. Crimm (Cromm?) 11 april 1834 + 15 aug. 1882
Waldemar Eclund 14sept. 1850 + jan. 1904
Katharina Crimm geb. Hess 28 aug. 1810 + 31 jan. 1869
Katharina Moenke 1 märz 1865 – 24 sep. 1865
Ida Moenke 29 april 1867 + 21 jan. 1869
MENKE
Hier ruht in Gott Amalie Menke geb. 6 Juni 1825
MENKH
Hier ruht in Gott dr. med. Waldemar Menkh geb. 1 IV 1893 gest. 30 X 1931
Ruhe sanft
MENZINGER
Louse Menzinger geb. Hess gest. 1813 zm. 36 Lebensalter gewidmet von ihren Sohne Karl Menzinger
MERTENS
Leo Mertens geb. 16 April 1874, + d. 4 December 1886
Lasset die Kindlein zu mir kommen und … … … ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes.
Schlaf sanft und wohl, Sie schlauen Gottes Angrsicht
schlaf liebes Kind, sie waschen hier
dieweil die Englein und schlammer nicht
bei dir sind
MEWEROWA
Z Herrow Augusta Mewerowa zmarła 12/XI – 1925 r. w wieku lat 75
MIELIR
Hier ruht in Gott Alexander Mielir geb. den. 4 mai des Jahres 1836 gest. den 24 Mai des Jahres 1878
MICHELSON
Hier ruht in Gott Gottfried Michelson geb. 1 Sept. 1858 gest. 4 April 1905
Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöset
MÜHLEN (Muhlen?)
Hier ruht in Gott geliebter Sohn Georg Aleksander z. Mühlen geb. d. 1 Aug. gest. d. 18 Novemb. 1875
MÜHLEN (ZUR- MÜHLEN)
Hier ruht in Gott unser lieber Vater und Gatte Karl Leopold von Zur- Mühlen geb. 28 Sept. gest 30 Sept. 1896
19.06.28 43
Du ruhest nun im Stillen Frieden den auch mein Herz im Tod noch bebt, Ach viel zu Früh von uns geschieden hat tief die Trennung uns betrübt, Doch lag es des höchsten Plan was Gott that, das ist wolgethan.
MÜLLER (MULLER?)
Hier ruht in Gott innigeliebter mann Hofrath und Ritter Sander Müller geb. in kurland den 31ten Maerz 1843 in gest. in Wilni den 9 ten jun. 1896
Du ruhest nun im stillen Frieden
Den auch mein Herz im Tod noch liebt
Ach viel zu früh von mir geschieden
Hat tief die trennung mich betrübt
Doch lag es in des Hochsten plan
Was Gott thut, das ist wohlgethan.
MÜLLER
Hier ruhen in Gott Kahtarina Müller geb. Asam geb. i Schweinau Nürnberg IV 1866 gest. 29 Juni/12 1914
Ruhe sanft.
MINIARSKI
Maksimilijan Minarski w wieku lat 68 Zasnął w panu dn. 13 lutego 1923 r.
Pokój twej duszy
MODZELEWSKI
Hier ruhen in Gottes Frieden Oberst leutenant Alexander Modzelewski geb. 24 Juni 1844
MOLICKI
Die liebe höret auf. Hier ruhen in Gott unsere lieben Eltern Robert Molicki gest. am 1.I.1932
Luise molicki gest. im 23.VI.1934
MOLOCHWSOWA
Helena … Molochowsowa ur. 1842 r. 17 Maja 1868 r. Kwietnia
MOLTZNER
Moltzner karl 2 April Königsberg, 9.10.15
MORITZ
Hier ruht in Gott Rthur Moritz geb. d. 8 Aug. 1888 gets. D. 13 Juni 1889
MORITZ
Helene moritz gest. d. 31 August 1860
Johanna Berent gest. d. 25 April 1862
MOSIEWICZ
Daniel Mosievicz zm. d. 13.V.1941 r. przeżyl 12 lat I 6 m.
Spoczywaj w spokoju drogi synku
MOTZKUS
Hier ruhet in Gott David Motzkus geb. 17 Feb. 1837 gest. 29 April 1884.
MORNGOWIUS
Hier ruhet in Gott Firederich Robert Mrongrowius geb. am 4 Januar 1823 gest am 5August 1877
MROSCHICKA
Ludwika Wagmaron Mroschicka
MUROMSKA
Hier ruhet in Gott Emillie Muromska geboren 25.IXX.1860 gestorben 28.I.1942
Die liebe höret nimmer auf
19.06.28 44
MUSSMANN
Hier ruhet in Gott meine innig geliebte Gattin und Mutter Ida Mussmann geb Schlampa. (Schlampa) geb. d. 23 Now. 1861 gest. d. 23 Juli 1900
Sanft ruhe deine Ashe
МАКСТОНЕНКО
Александра Сергеевна Макстоненко сконч. В февр. 1884 г.
МАЛАХОВА
Екатерина Карповна Малахова урожденная вудольф родилась 3-го июня 1832 года скончалась 28-го апреля 1867 г.
МАРГОЛИС-ГОРДОН
Захарий Александрович Марголис-Гордон сконч. 30 января 1912 г. на 51 г. жизни.
Роза Григрьевна Марголис-Гордон сконч. 21 мая 1915 г. на 53 г. жизни.
Мир светлым душам Вашим дрогие незабвенные родители.
МАРКОВА
Здесь покоится прах рабы Божия Вильгермины Федорвны Марковой сконч. 15 мая 1890 г. на 70 г. жизни.
МАРМИЛОВ
Василий Семенович Мамилов Проф. Виленск. Консерват. родился 26.I.1879 г. ум. 30.VIII.1933 г.
Мир праху твоему
МАТЮЛЬКА
Мария Петровна Матюлька ржд. 29 августа 1898 г.
МЕЦ
Мария Васильевна Мец 1815-1887.
МЕЙСНЕР
Александра Петровна Мейснер род. 25 апреля 1839 г. сконч. 25 апреля 1893 г.
Действит. Стат. Совет. Иван Карлович Мейснер род. 2 ноября 1812 г. сконч. 17 марта 1895 г.
Прийдите ко Мне Вси труждающиеся и обремененни и Аз упокою Вас
МЕЙСНЕР
Статский Советник Яков Иванович Мейснер родился 13 Декабря 1843 г. скончался 1 Августа 1896 г.
Мир праху твоему
МЕЙ
Петр Петрович Мей род. 2 августа 1827 г. сконч. 11 марта 1893 г.
Дорогому незабвенному мужу и отцу
МЕРКОВ
Аркадий Мерков студент медик род. 20 ноября сконч. 11 мая 1892 г.
МОСКВИНА
Любовь Михайловна Москвина сконч. 14 I 1939 г.
Мир праху твоему
МОГИЛЕВИЧ
Мария … … … Могилевич род. 1874 г. 6-IV сконч. 1947 г. 13.VI
Господи упокой Душу рабы Твоей
МАРАНО (Морано?)
19.06.28 45
Александр Данилович Марано Инжинер Технолог род. 15 сентября 1886 г. умер. 2 ноября 1922 г.
МОРЕНШИЛЬДТ (ИОРЕНШТЛЬДТ?)
Александра Януаровна фон Мореншильдт (Иореншильдт?) род. 10 августа 1879 г. сконч. 19 ноября 1922 г.
Мир праху твоему
MARKIEWICZ
Kazimierz Marierz Markiewicz zm. dn. 14-V-1944 r. w wieku lat 71
Pokój Jego duszy
MAYBAUM
Ferdinand Maybaum geb. im Jahre 1832 gest. im Jahre 1866
NAGRADOW
Ottilie Nagradow geb. Memel geb. 4 Juli 1867 gest. 7 August 1910
Wer getreu ist bis in den Tod wird erlangen die Krone des Lebens
NAUSNER
Hier ruhen in Gott Johanna geb. Schydlowska d. 10 märz 1860 d. 6 juni 1927
Fridriech Nausner d. 6 märz 1859 d. 26 juli 1935
NEFFELT
Hier ruhet in Gott Franz Neffelt geb. 1782 gest. d. 2 März 1852 und seine Gattin Anna geb. Fritschuhe, ge. D. 8 Febr. 1792 gest. d. 18 März 1870
NELOM (NELORN?)
Hier ruhet in Gott Wilhelm Marie Nelom 93 jahre alt … 75 Jahre alt
Durch viel Trübsal in Gnaden aufgenommen
NESSTER
Albin Nesster ur. dn. 29 stycznia 1885 r. zm. dn. 12 stycznia 1927 r.
Pokój jego duszy.
NESWICKA
Hier ruhet in Gott die innig geliebte Schwester Emilie Neswicka geb. Maybaum geb. d. 4 Jan. 1850 gest. d. 8 Now. 1884 auch der Bruder Ferdinand Maybaum geb. im Jahre 1832 gest. im Jahre 1866
NETTIG Liepinska
Marja z Briesemanow von Nettig Liepinska ur. 8 Wrzes. 1813 um. 24 marca 1858 r.
Najdroszszą krwią Twoja odkupiles nas Panie
Jli .. XCI
NEUKIRCHEN
Kalr Fridrich Neukirchen geb. in Peterburg d. 1 decem. 1818
NEURAND
Eugenie Neurand geb. 17. XII. 1903 gest. 10. I. 1906
NIEDZWIECKI
Wiktor Niedzwiecki zm. dn. 10 sierpnia 1941 r. Wilnie w wieku lat 48
Pokój jego duszy
NICZKO
Heinrich Fridrich Niczko geb. den 11 Februaur 1812 gest. den 6 mai 1898
NICOLAI
Johann Jakob Nicolai Pastor zu Wilna 1792-1824
19.06.28 46
NICKELS
Hier ruhet in Gott mein innigeliebter und unfergesslicher Mann und Vater Carl Nickels geb. 22 Juli 1848 gest. 18 April 1932
Ruhe sanft.
NICKELS
Hier ruhet in Gott meine liebe teure Mutter Auguste Nickels geb. d. 11 Sept. 1852 gest. d. 29 Januar 1934
Ruhe sanft in deiner stillen Gruft bis dich dein Heilend wieder ruft.
NILUNG
Fridrich Nulung geb. Wilna d. 11 Novbr. 1851
NYMANN
Glore Lennart Nymann döckl i. St. Petersburg den. 29 November 1871 dödi Wilno 22 August 1881 … … …
NORMANN
Hier ruhet in Gott Mery Normann d. 2 febr. 1897, d. 26 April 1914
Karl Normann 28 August 1854, d. 7 Sept. 1916
NOWIERSKI
Stefan Nowierski zm. dn. 26-VI-1931 w wieku lat 64
Pokój jego duszy
NOWITZKY
Hier ruhet in Gott Woldemar Aleksander gest. d. 24 mai 186 ? im 67 Lebenjahre. Ruhe sanft.
NOWOHANSKA
Eleonore z Nielawickich Nowohanska ur. w Wilnie 10 sierpnia 1866 r. zm. 23 sierpnia 1897
Byla tak delikatna jak kwiat
Jej gorąca
Dusza rwala się zawsze do prawdy do slonca
Miala mysl smialą orla
Cit …
NAUSSBAUM v. KASS
Zophie Nussbaum v. Kass geb. d. 30 Aug. 1821 gest. d. 11 ok. 1862
НАУМАН
Здесь покоится прах Готфрида Наумана род. 1844 г. умер 1888 и матери его Шарлоты Науман род. 1799 г. умер 1886
Молитесь родные за сирот своих
НЕЩАНСКИЙ
Сережа Нещанский род. 25 Апр. 1886 г. + 3 мая 1887
НИЕЛЕХОВА
Здесь покоится прах супруги Надворного советника Берты Ивановны Ниелеховой урожд. Франк сконч. 8 сент 1894 г. на 33 году
НИКИТИНА
Варвара Ивановна Никитина урожд. фон Буте 5 марта 1884 г. 76 лет
Помяни ее, Господи, во Царствии Твоем.
НИМАН
Елизавета Ниман
НУССБАУМ-КААЗ
19.06.28 47
Здесь покоится генерал-майора Карл Андреевича Нуссбаум-Кааз род. 18 сент. 1818 г. ум. 1 июня 1899 г.
OLECHNOWITZ
Der Her ist mein Hirte. Hier ruhet in Gott Gideon-Edmund Olechnowitz geb. 25 oct. 1834 gest. 3 Febr. 1907
Dom Auge fern dem Herzen ewig nah
ONDSZKO
Julia Sznellen Ondszko um. 26 Marca 1882 r.
OPITTZ
Hier ruhet in Gott unsere vielgeliebte Mutter Chritine Opitz geb. Duk in Stadt Peterburg den 19 Now. 1811 gest. den. 23 Febr. 1895
ORLICKI JAN
Jan Sterto-Orlicki zm. dn. 28.XI.1943 r. w wieku lat 57
Pokój Jego duszy
OSTACHIEWICZOWA
Wilhelmina Ostachiewiczowa 17 pazd. 1870 r.
OSTACHIEWICZ
Wiktor Ostachiewicz ur. 18 23/I 15 + 19 4/IX 01 polkownik kurator synodu czlonek Wilenskiego kollegium reformowanego
Blogoslawiwni sąą umarłi, ktorzy w Panu umierali. Obj. … 13
OSTACHIEWICZ
Antony Ostachiewicz zm. dn. 2.III. w wieku lat 70
Pokój Jego duszy
OSTACHIEWICZ
Miecio Ostachiewicz ur 1 maja 1896 r. + 17 lut. 1898 r. Bądz wola Twoja. Amne
OSTACHIEWICZOWA
Liudvika z lipinskich Ostachiewiczowa ur. 22 wrz. 1835 R. um. 3 sier. 1901 R.
Blogosławieni czystego serca albowiem oni Boga oglądają
Mat. R. W. W8
OSTACHIEWICZ
Wladyslaw Ostachiewich zm. 10 lutego 1916 r. w wieku lat 86 Ostachiewicz
OSTACHIEWICZOWA
Stefania z Kurniatowskich Ostachiewiczowa ur. 23 czer. 1847 r. zm. 20 maja 1901 r.
Blogosławieni czystego serca albowiem oni Boga oglądają
Mat. R. W. W8
OSTEN-SAKHEN
Osten-Sakhen zgasle w dwudziestej wiosnie 8 grudnia 1882 r.
OBLOWSKA
Tu leży Anna-Ludowika Hotczanowna OblowskaDoktorowa … mloda w wieku … urodzila się roku 1713 dnia lutego
ОКУЛЕВИЧ
Анастасия Федоровна Окулевич род. 11.XI.1889 г. ум. 28.II.1945
Мир праху твоему
ОЛЬСЕВИЧ
Павел Фомич Ольсевич род. 1892 г. скон. 8.III.1945
19.06.28 48
Помяни Господи во царствии твоем
ОПИТЦ
Мария Опитц 19 лет + 6 авг. 1897 г.
Старший врач 108 п. Саратовского полка Роберт Робертинович Опитц
PAHNKE
Barbara Pahnke lat 70 urodzona w Kownie um. 1856 r.
PANHKE
Konstancija Panhke lat 22 um. w Druskinikach r. 1849 dn. 24 Sierp.
PANHKE
Natalia Panhke lat 27 um. w krolewstvie polskiem w majontku Gincazanach w Uisko
PAICZEWSKI
Jozef paiczewski um. 20 marca 1800 r.
PALLAT
Hier ruht in Gott T.August Pallat geb. 12 august 1816 gest. 29 mai 1818
PALLAT
Emil Pallat geb. 8 juli 1889 gest. 22 oc. 1892
Otto Pallat geb. 13 oct. 1891 gest. 9 nov. 1899
Laseet die Kindlein zu mir kommen
PALLAT
Hier ruht in Gott Friderike Pallat geb. d. 28 oct. 1847 gest. d. 7 sept. 1903
PARE
Hier ruht in Gott mein liebe Tochter Amalie Pare gelmeine gebers geb. in Warschau d. 11 Decm. 1816 gest. in Wilno d. 2 märz 1871
PASCHOLAT
Hier ruht in Gott Karl Pascholat geb den 3 Juli 1824 gest. den 22 Juni 1890
PAULUN
Hier ruht in Gott Aleksander paulum geb. 27 Nowember 1868 gest. d. 1 Februar 1892
Ruhe sanft in deiner Grust bis dich dein Erleeser ruft
PECHMANN
Hier ruht in Gott Anna Klara Marie Pechmann geb. Fichs geb. 12 August 1846 zu Güsterin gest. 12 März 1867 Wilna
Sanft ruhe ihre Asche
PESCHT
Hier ruht in Gott Anna pescht geb. Sehnert geb. 12 X 1838 in Warschau gest. 26 I 1918
Ruhe sanft
PETERSON
Hier ruht in Gott Olga und Heinrich Peterson gest. 13 Januar 1884
PETZ
Hier ruht in Gott mein Gatte Edurd Petz geb. den 28 okteober 1875 gest. den 16 März 1915
Sanft ruhe seine Asche
PEŻARSKI
Wladyslaw Peżarski ur. 16 Sierpnia 1832 r. skon. 8 Lutego 1876
PEŻARSKA
19.06.28 49
Z Ostachowiczow marja Peżarska zm. dn. 26-VI-1938
Pokój Jej duszy
PIEŃKOWSKA
Tu spoczywają zwloki s.p. Julii Pieńkowskiej zm. 28 stycz. 1896 r. mając lat 74
Drogiej Matce od kochanych Dzieci.
PFEFFER
Hier ruht in Gott mein teur Gatte und unser lieber Vater Oscar Pfeffer geb. 20 Mai 1842 gest. 27 Nov. 1891
Dem Auge ferm dem Herzen ewig nah
PFEFFER
Hier ruht in Gott Augusta Pfeffer gest. den 2.3.1920
PFEFFER
Friedrch Pfeffer gest. den 21…3.1920
Herta Pfeffer gest. den 16..4.1920
Friede eurer Asche
PFEFFER
Hier ruht in Gott Malwine Pfeffer gest. den 31 Dec. 1914 68 Jahre alt
Friede deiner Asche
PFEIFFER
Hier ruht in Gott mein geliebter Gatte Wilhelm Eduard Pfeiffer geb. in Riga 19 April 1818 gest. in Wilna d. 24 Maj 1859
PFEIFER
Hier ruht in Gott unsere liebes Kind Ewald Pfeifer geb. 2 Nowember 1914 gest. 2 October 1915
PHILIPP
Hier ruht in Gott Olga Phillip geb. in Bielostok am 16 Juli 1874 Gest. in Wilna am 29 Maerz 1902
Friede ihrer Asche
PINACELI
Hier ruht in Gott Karl Pinaceli geb. 24 December 1887 gest. d. 23 Januar 1892
PYCHLAU
Caroline Pychlau geb. den. 22 Febr. 1843 gest. den 11 Sept 1859
Die liebe hoeret nimmer auf
PKU… (PKULOTE?) …
Julius Pku … zm. dn. 26 lipca 1930 r. w wieku lat 46
Pokój jego duszy
PLAUSCHENET
Hier ruhen in Gott Johann Plauschenet gest. 12 November 1886
Rozalie Plauschenet
POHL
Hier ruhet in Gott Luise johanna Pohl geb. Gottkiewisch geb. den 18 Juli 1817 gest. den 26 Okt 1875
POMMERENING
Herman Pommerening 1860-1897; Edward Pommerening zm 3/11 1939 w wieku lat 32.
Pokój jego duszy
POPOFF
Hier ruhen in Gott 2) Dagmara Popoff geb. Speyer geb 5 mai 1864 gest. 27 Dezember 1887
19.06.28 50
1) Charlotte Speyer geb Grimm geb. 26 September 1836 u. gest. 1 april 1909
Friede sei euch.
POPOWA
Helena z Szwentnerów Popowa zm. d. 8/X 1933 r. w wieku lat 73
Pokój jej duszy
POWSTASKA
Ja wiem, iz Odkupiciel żyje I, że w ostateczny dzien nad prohem moim stanie,
A choċ ta skóra moja roztoczoną będzie, przecie w ciele mojem oglądąm Boga
Hiob XIX,25,26
Ewelina z Glücksbergów Powstanska Obywatelka gub Kowienskiej wdowa po rzecz. Rad. Stanu Janie Powstanskim ur. w Wilnie 26 Września 1832 r. zm. w berlinie 5 Maja 1896 Pozostali w zalu synowie najliepszej swojej matce i zbolaly brat ukochanej swej siostrze.
POZELNEFSKY
Hier ruht in Gott Erstine v. Pozelnefsky geb. Maeder gest. am 9 März 1903 im 67-ten Lebensjahre
Schlummre sanft in deiner Gruft bis dich einst den Jezus ruft.
POZANSKA
Swiętej pamięci Katarżyny z Wolkow Poznanskiej
Wieczne odpoczynienie … Bóg dał, Bóg wział 1844-1877
Nie nasza ale Twoja wola Panie.
POŻERSKA
Emilia Pożerska ur. 10 Pazdier. 1808 zm. 10 Lut 1889
Od dzieci i wnukuw
POITROWSKI
Adolf Piotrowski ur. dn. 7VIII.1894 r. zm. dn. 31.XII.1898 r.
Spi spokojnie drogie dziecko
PRESS
Johanne Press geb. d. 24 Juni 1867 gest. d. 29 Maerz 1887
Wilhrlmine Press geb. d. 8 Nowember 1865 gest. d. 2 August 1886
PROSZYNSKI
Jan Proszynski zm. 23 pazdiern. 1896 r. w wieku lat 58
PRUDNIKOW
Maria Prudnikow geb. Koritzky geb. d. 25 April 1891 gest. ist. 23 April 1913
PZEMISOWA
Eupraksja z Surouciu Pzemisowa 1937 r. VI 30 w wieku lat 43
PUGACZEWSKA
z (Wjednowskich?) Wygonowskich Marja Pugaczewska zm. 10.II.1937 r. w wieku lat 76
Michal Wygonowski zm. 24.VI 1905 w wieku lat 50
Jan Wygonowski zm. 24.VI 1923 r. w wieku lat 66
Pokój ich duszom
PUTTKAMER
Stanislaw Hrabia Puttkamer Kurator Jednoty Litewskiej Prezydent Kolegjum Wilenskiego ur. 28.XI.1828 + 31.V.1904
Pojdzcie do mnie wszyscy, którzyscie spracowani i obciążeni a ja wam sprawnie.
Matt. XI.28
PUTTKAMER
19.06.28 51
Hipolit Hrabia Puttkamer Inżynier, Kurator Synodu Ewangelicko-Reformowanego ur. 13 Sierpnia 1861 r. um. 16 Grudnia 1895 r.
Blogoslawieni czystego serca albowiem oni Boga oglądają
PUTTKAMER
Wawrzyniec hr. Puttkamer syn Stanislawa i Feliciji z Wieniewiczow, rodu swego na Litwie ostatni nieodrodny potomek. Poczynań narodowych gorliwy uczęstnik. Posel do dumy Panstwowej, delegat Wilensszcyzny do polskiego Komitetu narodowego w Paryżu. Po ojcu i bracie kurator synodu ewng.-refom. Ur. w Bolcienikach 23 kwietnia st.st 1859 zm. tamże 30listopada 1923 r.
PRZYBORZANKA
Idalia Przyborzanka zm. 18 8/XII 99 żyła lat 80
PRZEWLOCKI
Kiejstut Brodzic Przewlocki inżynier i oficer w p. ur. 1902 r. 25.II. zm. 1945 r. 28.IV. w Stalinogorsku na wygnaniu.
Część Jego pamięci. Panie, chciej litość mieć.
ПАВЛОВА
Зинаида Ниловна Павлова сконч. после тяжелой болезни 6 декабря 1944 г. род. 5 октяб. 1897 г.
Спи спокойно дорогая мамочка
ПАВЛОВА
Анна Григорьевна Павлова сконч. 27 февраля 1919 г. на 81 году жизни
Господи упокой душу ея.
ПАХМАН
Марья Матвеевна Пахман сконч. 7 июля 1930 г. на 48 году жизни.
Мир праху твоему.
ПАРФЕНЧИК
Августа Парфенчик род. 7 ноября 1864 г. сконч. 19 июля 1896 г.
… … …
ПАУЛЬ
Генерал Майор Герман Александрович Пауль сконч. 29-Мая 1895 г. 53 лет
ПЕНГО
Генералша Ольга Петровна Пенго сконч. 20 апрел. 1911 г.
Помяни имя Господи во царствии твоемю
ПЕТРОВА
Евдокия Антоновна Петрова род. 7-го марта 1899 г. сконч. 7-го июня 1942 г.
Мир праху твоему.
ПЕТУХОВА
Здесь покоится прах Амалии Ивановны Петуховой сконч. 18 марта 1886 г.
Дорогой матери от любящей дочери.
ПОДЛАДЧИКОВ (ПОДЛАТЧИКОВ)?
Николай Яковлевич (Поблатанков) Подлатчиков капитан Гвардии род. 6.VIII. 1888 ск. 6.II. 1944.
Мир праху твоему.
ПОЛУДЗИНСКАЯ
Юлия Полудзинская сконч. 16.IX.1937 г. на 86 году жизни
Мир праху Твоему Дорогая мамочка
19.06.28 52
ПОПОВСКАЯ
Людмила Григорьевна Поповская сконч. 31 июля 1914 г. 58 лет
Упокой, Господи, душу ея.
ПРАВОСУДОВИЧ
М.М.Правосудович род. 8.IX.1853. сконч. 22.II. 1915 г.
Вера Михайловна Правосудович 9.VI.1892.-22.X.1911
ПРАВОСУДОВИЧ
Вильгельмина Генриковна Правосудович сконч. на 24 году жизни д. 20.VIII.1944 г.
Мир праху Твоему.
ПУРМАЛОВ
Яков Пурмалов род. 1848 г. 6 июля ск. 1895 г. 17 октября
RADISCHAT
Hier ruht in Gott usere liebe Mutter und Grossmutter Magdalena Radischat geb. d. 13 Juli 1823 gest. d. 11 April 1910
Ich liege und schlafe ganz mit Frieden, denn allein du herr, hilfst mir dass ich sicher wohne.
Ps. 4-9
RADZIBOR
Elize von Radzibor geb. 26 Maj 1845 gest. 5 Juli 1907
RAMMELMEYER
Henriette Rammelmeyer geb. Erbs geb. 28 Sept. 1799 gest. 20 Dec. 1878
RASZKE
Wilhelmina Raszke z domu Lau zmarła w wieku lat 75
Bądz wola Twoja
RAUE
Paul Raue ur. 2 Grudnia 1835 r. zm. 19 Stycznia 1903 r.
Boże zbaw duszę jego.
RAUSCH
Hier ruhet in Gott 2) Marie Eelizabeth Rausch
1) Augusta Friderike Klosse geb. den 16 Aug. 1812 gest. d. 3 Dec. 1864
RECZYŃSKA
Marya Reczyńska emerytowana nauczycielka zm. 8 listopada 1930 r. w wieku lat 78
Marcin Reczyński radca … … … ur. 1802 r. 15 pazd. zm. 1876 r. 26 maja
Bogum oddał sprawą moją.
RECZYŃSKI
Stanislaw Reczyński były naczelnik wydziełu Elektrotechnicznego oddziału Wilenskiego PKP. Emeryt zm. 1-go czerwca 1930 r. w wieku lat 69
RECZYNSKA
Stefaja Reczynska zm. 6 Lipca 1891 r. w wieku lat 72
Blogosławieni pokój czyniący
RECZYNSKI
Tu spoczywa Stanislaw Reczynski zm. 14 Sierp. 1888 r. w wieku lat 29
Bądz wola Twoja
REICH
Hier ruht Rudolf von Reich wirkl. Statsrath und Ritter geb. 29 Juli 1804. 15 April 1884.
REICHMAN
19.06.28 53
Adas Reichman ur. 24 XII 1928 R. opuscil nas 1.IX.1929 R.
REJDEL
Liudwik Rejdel ur. 30.III.1879 R. zm. 30.XII.1940 R.
REINBERG
Hier ruht in Gott Friedrich Reinberg geb. 18 Feb. 1861 gest. 28 Nov 1892
Tochter luise geb. 28 oct. 1892 gest. 28 Juni 1893
REINHARD
Hier ruht in Gott vielgeliebte und teure Mutter und Grossmutter Emilie von Reinhard geb. am. 26 oktober 1869 gest. am 24 mai 1940
Mir orachu twoemu dorogaja mama i babulia
REYZNER
Pamięci Jozefa Reiznera Rzecsywistego Radzy Stanu umarłego 23 lutego 1880 R. Żył lat 81.
RENARD
Tu spoczywają zwloki Emily Renard zm. 17 list. 1866
Stroskana matka I siostra tę pamiątkę
RENARD
Johanie Renard Radzyni Honorowej zeszłej z tego swiata 17 lutego 1851 r.
Mąż z dziecmi.
RENNERT
Hier ruht in Frieden kamilla Rennert geb. Ackermann 1830-1877
Robert Rennert 1821-1888
Marie Rennert 1867-1888.
RHEB
Wilhelm Robert Rheb geb. Goldingen d. 6 juli 1898 gest. in Wilna
RICKMAN
Wilhelm Rickman geb. in Kurland den 30 October 1794 gest. 13 July 1856
RICKMAN
Hier ruht in Gott Laura Rickman
RIMER
Hier ruht in Gott karl Fridrich Rimer geb. bei Leipzig 188 gest. in Wilno 1819 den. 24 Maj
Sanft ruhe seine Asche
RIO
Hier ruht in Gott Aleksander de Roberti 20 … … … Präsident des Camerallhofes von Wilna geb. 16 März 1802 gest. d. 15 Mai 1865
ROBERTI (de ROBERTI)
de Roberti Woldemar alt 2 Jahre
Adolf alt 4 Jahre
Eugen alt 4 Monate
„Lasset die Kinder zu mir kommen … denn solcher ist das Reich Gottes”.
ROBNELEIT
Hier ruht in Gott unsere geliebter Mutter Louise Robnelet gest. Wilno den 29 junia 1897 j.
ROEPER
Wilhelmine Roeper geb. 15 Dece. 1853. 26 August 1855
ROEPER
19.06.28 54
Hier ruht in Gott Heinrich Kalr Roeper geb. 26 Octeber 1809 in Magdeburg gest. 7 Sept 1872 in Wilna
ROFEN
Albert Fridrich von Rofen geboren den 15 Juni 1823 den 30 Mai
ROH
Hier ruht in Gott Adolph Roh geb. den 7 nov. 1872 gest. den 17 okt. 1903
„Ich habe dich erlöset, ich habe dich bei deinen Namen gerufen, du bist mein.”
Jesaia 42, I.
ROHLE
Hier ruhen in Gott unsere viel geleibter Ernst Emma Scharlothe Rohle
Dem Auge fern dem Herzen ewig nah.
ROKIERIEL
Anielia Rokieriel ur. 1813 r. zm. 1845 r.
ROO
Karl Roo ur. 18.II.1840. r. zm. 6.X.1920 r.
August Roo zm. 18.XI.1914 r. w wieku lat 37
Pokój ich duszom
ROUKOWA
z Joholowskich Wanda Roukowa zasnęła w Panu 25.VII-1944
Pokój jei duszy
ROSENEK
Hier ruhet in Gott mein geliebter Mann und Vater Johann Rosenek geb. 29 April 1859 gest. 29 Januar 1923
Ruhe sanft in deiner stillen Gruft
Bis dich dein Heiland wieder ruft
ROSENKO
Ryszard Rosenko zm. dn. 29XII.1940. w wieku lat 56
Pokój jego duszy
ROSENKRANZ
Hier ruhen Rudolf und Ida geb. Ulrich Rosenkranz

 • 2.6.1926, 70 J. Alt +25.II.1914 , 50 1/2 J.Alt
  RÜCKERT
  Hier ruhet in Gott unsere innigst geliebte uncergessliche Gattin ind Mutter Karolines Rückert geb. d. 22 Spt. 1843 gest. d. 29 Novemb. 1890
  Christus ist mein Leben und Sterben meni Gewinn
  Philipp 1.21.
  RÜCKERT
  Karl Rückert geb. 21 December 1869 gest. 14 September 1887
  RUGKERT
  Ferdinand Rugkert geb. d. 17 Februar 1838 gest. d. 15 Januar 1914
  Was Gott thut, ist wohl gethan.
  RUMBACH
  Matylde Rumbach zm. 6.XI.1943 roku wieku 66 lat
  Pojdzcie do mnie wszyscy, którzycie spracowani i obciążen: a ja wam spraię odpocznienie.
  Mat. I.
  19.06.28 55
  RUNZ
  Hier ruhet in Gott Aleksander Runz geb. 1835 gest. d. 30 Juli 1907
  Ruhe sanft.
  RUSS
  Leontine russ Gest. am 23.12.1937 69 J. Alt
  РУТКОВСКАЯ
  Вдова Действ. Стат. Совет. Мария Мнуловна Рутковская род. 18 Ноябр. 1868 г. ск. 11 Марта 1835 г.
  Действ. Стат. Совет. Александр Германович Иульянович? Рутковский род. 4 Июля 1863 г. ск. 13 Марта 1822 г.
  ВАКИТСКИЙ
  Кадет Полоцкого Корпуса Георгий Александрович Ракитский род. 17.XII.1894 г. ск. 8 Марта 1910 г.
  Господи! Да будет воля Твоя святая
  РАЛЬШЕВ
  Иван Петрович Ральшев 1927 г. на 61 году жизни
  РЕЙМЕРЕ
  Генерал-Майор Арнольд Федорович Реймере род. 24.VIII.1840 г. ск. 8.1.1919 г.
  РОМАНОВА
  Вера Романова ск. 25.XI.1942 на 75 году жизни
  Мир праху твоему
  РОЗЕНКРАНЦ
  Вильгельм Рудольфович Розенкранц сконч. в Вильне 16 сент. на 27 году жизни от ран полученных в бою 6 авг. 1914.
  Дорогому, незабываеьому мужу-другу
  RIZA (Riza Ternawiot)
  Mikolaj Riza Ternawiot adwokat 1871-1937
  Grzegorz Riza Ternawiot adwokat
  RISA
  Hier ruhet in Gott Elizabeth Risa geb. Willrath geb. 24 Juni 1879 gest. 1 Febr. 1898
  РАДУС-ЗЕНКОВИЧЬ
  Любчик Радус-Зенковичь род. 1 ноябр. 1906 г. ск. 14 июля 1907 г.
  Помолись дорогая деточка за нас
  SAFAREWICZ
  Edward Safarewicz 1901-1922
  Aleksander Safarewicz 1876-1936
  Karolina Safarewiczowa 1847-1919
  SAKAL
  Filip Sakal … … … w wieku lat 56
  SARTORIUS
  z Ostachowiczow Wanda Sartorius zm. 16-go grudn. 1913 r. w wieku lat 40
  SARTORIUS
  Dr. Wilhelm Sartorius zm. kwietnia 1913 r. w wieku lat 57
  SARTORIUSOWA
  19.06.28 56
  Malwina Sartoriusowa zm. 21 lipca 1896 r. w wieku lat 68 i córka jej Marja zm. 21 lutego 1870 r. w wieku lat 20
  Najdroższą krwią twoja odkupileś nas, panie.
  H. 701
  SERGEIEW
  Pauline Sergeiew Geb. v. Gegnet 18 9/XII 42 … … …
  SIDAROWICZOWA
  Weronika Sidarowiczowa zm. dn. 9 g-dnia 1937 r. w wieku lat 72
  Wieczne odpocznienie racz Jej dac Panie.
  SIEDLECKA
  Wiera Siedlecka zm. d. 21 list. 1933 r. w wieku lat 35
  SIESTRZENCEWICZ (BOHUSZ-SIESTRZENCEWICZ)
  Stefan Bohusz-Sietrzencewicz inżynier-architekt zm. 30.VI.1943 roku w wieku lat 71
  SIESTRZENCEWICZ
  Jan Bohusz-Sietrzencewicz zm. d. 16 lipca 1883 r.
  SIESTRZENCEWICZ BOHUSZ
  Boleslaw Sietrzencewicz Bohusz Generał brygady W.P.Kawaler wielu orderów kurator synodu ewang. ref. w Winie 1879-1940.
  Pokój jego duszy.
  SIESTRZENCEWICZ
  Stanislaw Sietrzencewicz +1927
  SIESTŻENCEWIČ
  Zygmunt Sietrzencewiczur. 19 maja 1871 r. zm. 30 lipca 1938
  Pokój jego duszy.
  SIEZIENIEWSKI
  Boleslaw Siezieniewski Obywatel Ziemi Kowienskiej Kurator Synodu Ewangelicko Reformowanego zmarł 19-go kwietnia 1908 r. w wieku lat 44
  SIIMANOWICZ /SIIMUNOWICZ/
  Hier ruht in Gott Mathilde Siimanowicz /Siimunowicz/ Geb. 2.11.1860 gest. 18.5.1929
  SYRWYDOWA
  Justyna z Gerbowskich Syrwydowa zm. 1 listop. 1899 r. w wieku lat 79
  SIWICKA
  Anna Katarzyna Sivwicka zm. dn. 4 Marce 1937 r. Spokój jej duszy
  Hunc Quiesce in Pace,
  Quae nunquam quiquievisti in labore
  STAWINSKA
  Tu spoczywa Anna Stawinska zm. 24 listopada 1884 r.
  Boże zbav jej duszę
  SMOLSKA
  Elzbieta Smolska zm. r. 1860 Grud. 23 żyła lat 78
  SOKOLOWSKI
  Tu spoczywają zyłoki Boleslawa Sokolowskiego zm. 17 Stycz. 1891 r. wieku lat 58
  Pokój jego duszy. Cześć jego pamięci
  SOROKONEV (SOROKOWEV?)
  19.06.28 57
  Dut Moru juliany Hofmann Sorokowev (Sorokonev?) zm. 19362 – 69 lat
  STAKIEWICZOWA
  Z SCHETTERÓW Wilhelmina Augusta Stakiewiczowa zm. 30 Grudnia 1928 r.
  STECENKO
  Hier ruhet in Gott Emilie Stecenko geb. Hintz zu Kalisch geb. 16 … 1869 gest. 20/9 1904
  Ruhe sanft in der fremden Erde . Zum Andenken deiner Mutter und Schwester
  STEMKOWSKA
  Hier ruhet in Gott Amalia Brucka Stemkowka geb. d, 21.I.1859 gest. d. 30.IX.1943
  Friede ihrer Asche
  STIEPANOW (STEPANOW)
  Konstanty Stiepanow 16.X.1855 + 4.II.1935
  Pokój ich duszom
  SUCHECKI
  Wieczne odpocznienie racz dac mu Panie
  Bohdan Suchecki zm. 30 maja 1910 r. w wieku lat 22
  SUMCULSKA
  Helena Sumculska z Witterscheimów ur. 2 listopada 1857 r. zm. 21 lipca 1924 r.
  SWIDA
  Zygmunt Swida kurator Synodu ew. Reform. Ur. 22 czerwca 1853 r. zm. 21 grudnia 1906 r.
  „Wiem iż wstanie przy zmatwychwstaniu” Jan XI.24
  D.Bikner
  SWIDA
  Porucznik pilot Adam Swida syn ś.p. Zigmunta i Wandy Swidow ur. 22.X.1899 r. uczęstnik walk niepolegglosci Polski … … … odznuczony trzykrotnie krzyżem walecznych. Zginął tragiczną lotnika 25.XI.1923 r.
  Ukockanemu synowi Matka
  R.Bikner
  SWIETORZECKI
  Zbignew Swiętorzecki fundator ochrony polsk. Zm. 6.VI.1917 w wieku lat 85
  SWINARSKA
  Regina Swinarska um. r. 1885 d. 31 Aug. mając lat 75
  SWIRKLIS
  Hier ruht in Gott julie Swirklis gest. d. 19 April 1936
  СМОФАЛОВА
  Анастасия Николаевна Самофалова Род. 20-го Января 1845 г. сконч. 4-го Ноября 1894 г.
  САУНДЕРС
  Здесь покоится прах Вильгельма-Андрея-Осипова сына Саундерса действительного статского советника Кавалера родившегося в Лондоне 24 июля 1794 г. умершего в Вильне 10 Августа 1848 г.
  Прохожий молись за упокой души его
  (Paminklo viršutinėje dalyje tas pats tekstas angliškai, po to rusiškai-vokiškai)
  СЕРОВА
  Серова Галина Васильева 11…II 194(?) г. 9./ (?) 19(?)
  СЕРЯБРЯКОВИЧ
  Евгений Александрович Серябрякович род. 1860 г. сконч. 1893 г.
  19.06.28 58
  СЕРЯБРЯКОВ
  Шура Серябряков род. 12 Апр. ум. 19 Авг. 1885 г.
  СЕТКОВА
  Здесь покоится прах драгоценной моей Александры Сетковой урожд. Фишер род. Ноября 13 д. 1850 г. ум. июня 3 1975 г.
  СУРКО
  Надежда Васильевна Сурко урожд. Ковалева род. 29 Апреля 1890 г. умерла 30 Октября 1935 г.
  Мир праху твоему
  СМИРНОВ
  Василий Иванович Смирнов род. 25.II.1877 г. сконч. 24.V.1947 г.
  Мир праху твоему
  СМОЛЬЯН
  Действ. Статский Советн. Карл Оттович Смольян род. 2 Окт. 1833 г. сконч. 10 Янв. 1901 г.
  Преданному другу, доброму человеку и честному труженику
  СОЛЛОГУБ
  Александр Павлович Соллогуб ск. 12.XI.1931 г.
  Мир праху твоему!
  СОЛЛОГУБ
  Мария Клементина Соллогуб умерла 12.X.1929 г.
  Мир праху твоему
  СОЛОМОН
  Доктор Кол. Совет Адольф Иванович Соломон ск. 9 ноября 1896 на 62 г. жизни г.
  Вечная память
  СТАСЕНКОВ
  Констанеин Георгьевич Стасенков родился 2 Мая 1845 г., скончфлся 12 Сентября 1913 г
  СТРАШКОВИЧ
  Елизавета Владимировна Страшкович сконч. 4.IV.1942 г. на 79 году жизни
  Мир праху твоему
  СТРОЕВА
  Агририна Ивановна Строева род. 23.VI.1887 г. ск. 3. XI.1946 г.
  Господи да будет воля Твоя
  SMITH
  Justus Smith Bornin London dienin Wilno 20 jun 1887 Aced. 31.
  SWALDNEBZIMITZ
  z Karien Jozeffina Swaldnebzimitz ur. w 1862 r. zm. dn. 3 lutego 1944 r.
  Za spokój duzsy.
  SWARRE
  Hier ruhet in Gott Olga Swre gebr. Kronberg geb. 13 Nov. 1862 gest. 19 Aug. 1908
  SZABLIŃSKA
  Olga Szablińska zmarła dn. 6.V.1936 r. Aleksander Juchneviewicz filister Kl. Orietia zmarł dn. 18.VII.1939 r.
  Cum venerit hora
  Ida Juchniewicz z Laurów zmarła dn. 19 r.
  SZABLOWSKI
  19.06.28 59
  Hier ruhet in Gott Enka Schablowsky geb. an 18 Februar 1920 gest. d. 22 September 1928
  Ruhe sanft unser Liebling
  SCHACHT
  Hier ruhet in Gott Carl heinrich August Schacht geboren in Königsberg 1810 den 29 Nowember gestorben in Wilno 1874 den 18 October
  SCHACHT
  Hier ruhet in Gott Fridrich Schacht geb. den 29 Oktobr. Jahren 1856 gest. den 3 Nowember Jahren 1880
  Sanft ruhe Seine Asche
  SCHAFF
  Hier ruhet in Gott Halli Schaff gest. d. 15.XII.1939
  Ruhe sanft
  SCHAFNER
  Hier ruhet in Gott unsere vielgeliebte kleine Valerie Schafner
  SCHAFNER
  Hier ruhet in Gott unsere vielgeliebte kleine Hedwig Schafner geboren zu Wilna den 15 oktober 1883 gestorben den 13 April 1884
  SCHAF(R)NER
  Gottlieb Schafrner geb. in Warschau gest in Wilno 65 Jahr alt
  Die Liebe höret nimmer auf
  SCHANIKE (SCHAMKE)?
  Ema Schanike geb. 17..XII.1913 gest. 10.V.1935
  SZAPIPLICOWA
  Anna Szaplicowa zm. 1864 Kwietn 26
  Stroskana córka tę pamiątkę poswięca
  SCHAFFETTER
  Arthur Scharffetter geb. 1946 gest. 1897
  Dem Auge fern, dem herzen ewig nah
  SZEINA
  Henrtk Szeijna 27 stycz. 1831 r. 23 maja 1894 r.
  SCHEFFLER
  Hier ruhet in Gott Johane Louise Scheffler geb. d. 10.Juli 1844 gest. d. 12 jumi 1895
  SCHELT
  Hier ruhet in Gott Wilhelmine Schelt gest. 28 April 1919 in Alter von 75 Jahren
  Ruhe sanft
  SCEPIELOWA
  AgotaSzepielowa zm. dn. 24.VI.1933 r. w wieku lat 72
  Pokój Jej duzsy
  SCHICK
  Hier ruhet michael Schick geb. den. 30 August 1835 gest. den 6 December 1903
  Es ist bestimt in Gottes rat dass man von liebsten was man hat muss scheiden.
  SZYLEIKOWA
  Julia Ur De-Konradi Szyleikowa zm. 20 grud. 1909 r. wieku 72 lat
  SCHILEIT
  19.06.28 60
  Hier ruhen in Gott Johann Martin Schileit geb. d. 11.1819 gest. 3/…1894
  Anna Schileit geb. Waldorf
  SCHILEIT
  Anna Shileit geb. Walsdorf geb. d. 6/VIII 1844 gest. 10/II 1930
  Emma Marchinko geb. Shileit geb. d. 1/X 1875 gest. 12.VII 1890
  Sanft ruhet
  SCHYLLER
  Ewa Szyller zm. 2/III 1936 r. w wieku lat 58
  SCHIEMANN
  Hier ruhen in Gott Amalie Schiemann gest. 23.VII.1914 92 Jahre alt
  Mathilde Koch geb. 1 VII.1845 – Gest. 19.VI.1919
  Joh. 17.24
  Yalie Schiemann geb. in Worms, 1800, gest. 1881
  SCHIMING
  Hier ruhen in Gott Wilhelm August Schiming geb. den 11-ten Sept. 1802 gest. den 21-ten März 1875
  SZLAK
  Tu spoczywają zwloki Jozefa Szlaka zm. 23 Grudnia 1894 wieku lat 46
  Stroskana żona I dzieci proszą o westchnienie do Boga
  SZLAK
  Tu spoczywają Krystyan Szlak i syn jego Wilhelm
  SZLAK
  Jan Szlak zm. 26 Grudnia 1873 r. wieku lat 78
  Jego synowie
  Ferdinand zm. 1851 Pazdz. 4 d. wieku lat 18
  Adam zm. 1833 r. Maja d. lat 18
  SCHLEÜER
  Hier ruhen in Gott Obers-Leütenant karl und seine Frau Jenny von Schleüer 1818-1885 1833-1903
  Christus ist mein Leben und sterben mein Gewinn
  SCHLOEMP
  Ferdinand Schloemp 1834-1917
  SCHLOSSER
  Hier ruhen in Gott Schlosser … …
  Druve … 1831 … 1876
  SCHMIDT
  Hier ruhen in Gott unsere innig geliebter Mutter und Grossmutter Dorothea Schmidt geb. Schmoll geb. 1 April 1826 gest. 7 Febr. 1902
  Ich liege und schalfe gabz in Frieden denn allein du
  Herr hilfst das ich sicher wohne Ps. 1.9
  SCHMIDT
  Eugenie Schmidt geb. d. 18 September 1858 gest. d. 3 April 1862
  SCHMIDT
  Johann Heinrich Schmidt geb. in franfurt am M. den 20 März
  SCHMIDT
  19.06.28 61
  Hier ruhen in Gott unsere geliebte Mutter julie Schmidt geb. Gottkiewitsch geb. in memel den Juni 1815 gest. in Wilna den 25 März 1885
  SCHMIDT
  Hier ruhen in Gott unsere geliebte Tochter Olga Bertha Schmidt geb 2 Maerz gest. 26 Aug. 1896
  SCHMIDT
  Charlotte Schmidt
  Walter
  Gest. d. … … … 1888
  SCHMIDT (SCHMIDL)?
  Wilhelm Schmidl geb. juni 1849 gest. am 23 januar 1912.
  Ruhe sanft in Frieden
  SCHMMING
  Hier ruhet Karolina Scmming geb. 18 februar 1807 gest. 12 Septemb. 1884
  Sanft ruhe meine Ashe
  SCHMMINING
  Hier ruhet in Gott Karl Scmmining gest. d. 30 april 1900 60 Jahre alt
  Sanft ruhe seine Ashe
  Alle Qual und Schmerz
  … … … … … … … …
  Hat der Todt beendet
  … … … … … … … …
  SZMURLO
  Wincenty Szmurlo zm. 26 IX 1906 r. w wieku l. 59
  Pokój Twym prochom zcny męžu …
  SZNELLOU
  Julia Sznellou Ondszko um 26 marca 1882 r.
  SZNELLOU
  Elzabieta Sznellou um. 1787 r.
  SZNELLOU
  Emilija ze Sznellou zm. 17 Lutego 1880 r.
  SZOBRIES
  Albert Szobries geb. d. 27 Mai 1841 gest. d. 16 oktob. 1895
  Friderike Szobries geb. d. 15 1840 gest. d. 27 januar 1903
  Es ist bestimmt in Gottes Rath das man vom liebsten was man hat muss scheiden
  SCHOENFELD
  Hier ruhet in Gott Wilhelm Athur Schoenfeld 1875-1877
  SCHÖNFELD
  Hier ruhen in Gott unsere innig geliebter und unfergesslicher gatte und Vater Louis Wilhelm Schönfeld geb. den 16 August 1849 gest. den 15 juni 1894
  SCHOPEN
  Deine Wille geschehe.
  Wilhelm Schopen 18(25.II/12.II)38/39
  SPEYER
  Apollon von Speyer geb. m. … gest. in Wilno
  SPEISER
  19.06.28 62
  Hier ruht in Gott Rudolph Speiser geb. zu Suprasl den 4 April 1844 gest. 27 Okt. 1863
  Friede seiner Asche
  SZPERBER
  Karol-Oton Szperber zm. 10 pazd. 1912 lat 34
  Pokój ci drogi męžu
  SPERLING
  Hier ruht in Gott Jab. Fritz Sperling geb. d. 15 April 1835 gest. d. 2 Mai 1869
  SPOHR
  Hier ruht in Gott Marie Spohr geb. den. 19 Juli 1861 gest. 5 Febr. 1921
  Ruhe sanft teure Lebensgefärtin
  SPOHR
  Spoczywa Marcin Spohr urodz. R. 1769 maia 27 D. Umarł R. 1831 Feb. 24 D.
  Wdzięcny syn dla Ojca
  SPOHR
  Geberecht Spohr 1810-1876
  SPOHR
  Edward Spohr + 20 sierpnia 1886 r. w wieku lat 44
  Ludwika Spohrowa r. 1818 + 1891
  SPRENGERT
  Hier ruht in Gott Gustaw von Sprengert Premier Leutenant des 2-ten Sapeur bataillons geb. d. 20 Decemb. 1858 in Zarkoje Selo gest. den. 8 Juni 1893. Dem auge fern dem Herzen ewig nah.
  SCHRAUER
  Hier ruht in Gott Ferdinand Schrauer geb. den. 18 Sept. 1814 gest. den. … 1844
  SCHREYBER
  Hier ruht in Gott mein vielgeliebter Gatte Forstzeriser Capitän Aaugust Ferdinand von Schreyber Gestorben den. 9 -en januar 1859 52 Jahre alt
  SCHREIBER
  Hier ruhet die Frau Capinaine Natalie Schreiber gestorben den 2 Jan 1871
  SCHRITT
  Hier ruhet in Gott unser lieber Eltern Julius Schritt gest. 1940 3/2
  Marie Schritt gest. 1892 21/11
  Unser lieber Bruder Hermann Schritt gest. 1885 28/1
  SCHROEDER
  Hier ruhet in Frieden unser unvergeslicher Gatt und Vater Johann Firedrich Schroeder geb. in Granau bei Zeit d. 5 maerz 1819 gest. in Laduwarowa den 31 Juli 1890 Gedwidmet von den trauerden Hinter bliebenen
  STACKMANN
  Geheimrat Firedick von Stckmann
  Helene von Stackmann geb von Brevern
  STHAL
  Chritine jakob Sthal geb. Watter geb. 23 April 1810 gest. 3 Nowember 1878
  STAUDEN
  Bettet für ihn
  Carlos von Stauden geb. 3 februar 1834 gest. 8 april 1894
  Georg von Stauden geb. 1-ten December 1883 gest. 8-ten Februar 1909
  19.06.28 63
  STAUDEN
  Hier ruhet in Gott Anna von Stauden geb. 14 febr. 1836 gest. 15 febr. 1899
  Die Liebe höret nimmer auf
  STAUDEN
  Lydia von Stauden 1874 – 1913. Ich liebe dich.
  STERNHEIN
  Jenny Sternheim geb. den. Hier ruhet in Gott Dec. 1817 gest. d. 12 Jan. 1874
  Die Liebe höret nimmer auf
  STORSBERG
  Tu spoczywają zwloki Anny z v. Suchetkich Storsberg zm. 24 Lip. 1880 r. wieku lat 30
  SZTRAL
  Tu leżą zwloki Karola Sztral umarł 16 Sierp. 1838 r. wieku lat 59 I syna Karola Sztral zmarłego 1 Stycz. 1887 r. wieku lat 71
  Wieczny pokój razc Im dac Panie.
  STRFIEL
  Hier ruhet in Gott August Gottlieb Strafiel gest. 30 now. 1897 im 72 Lebensjahre
  Selig sind die Todten, die in dem Herrn sterben.
  STRAUSS
  Strauss zm. 13 Sierp. 1890 r. mając lat 68
  STRAUSS
  Aleksander Strauss Artysta malarz zm. d. 6 grudnia 1896 r. wieku lat 62
  STRAUSS
  Wilhelmina z Rubachów Strauss um. dnia 21 Liutego 1853 wieku lat 43
  STRAUSS
  Marcin Strauss były Prezident m. Wilna Pełnił urzęda z wyboru współobywateli lat 42, um. 16 Lutego 1870 r.
  STRAUSS
  Strauss um. 23 Maja 1834 r. wieku lat 29
  STRAUSS
  Doktor Robert Strauss umarł 14 listop. 1905 r. w wieku lat 69.
  Pokój jego duszy
  SCHUBERT
  Fridrich Schubert geb. 24 April 1867 gest. 9 März 1940
  Ruhe sanft in Frieden.
  SCHUBERT
  Hier ruhet in Gott Johann Carl Schubert Collegien Registrater gest. 17 Dcember 1869 im Alter von 34 Jahren
  SCHUBERT
  Hier ruhet in Gott Ssophie Schubert Geborene Lazarus geb. zu Wilna 1816 gest. den. 2 Februar 1890
  SCHUITZ
  Dorothea Schuitz gest. d. 16 November 1875 in ihren 74 Lebens Jahre
  SZULSKI
  Boleslaw Szulski zm. 28 grudnia 1911 r. w wieku lat 60
  19.06.28 64
  Pokój Twej duszy mężu drogi
  SZULC
  Tu leży Maciey Szulc aptekarz żyl lat 78 umarłd. 77 Jun. 1811
  SCHULZAU
  Hier ruhet in Gott Alize v. Šulzau geb. d. 27 März 1875 gest. d. 23 Fefruar 1877
  SCHULZAU
  Leonid v. Schulzau geb. d. 2 Mai 1878 gest. d. 21 Febr. 1880
  Helene v. Schulzau geb. d. 18, gest. d. Aug. 1883
  SCHULTZ
  Hier ruhet in Gott Friedrich Schultz 35 Jahre alt Gefolgt der Gattin d. 9 Februar 1886.
  Hier ruhet in Gott Frau Helene Schultz geb. Dener geb. d. 17 Dec. 1855 gest. d. 5 März 1885
  ŠULZE
  Hier ruhet in Gott Heinrich Sulze geb. d. 16 Nov. 1832 gest. d. 14 Mai 1891.
  SCHULZ
  August Schulz 3 Sept. 1856 29 Dec. 1907
  Sei getreu bis an den Tod so will ich dir die Krone des ewigen Lebens geben
  SCHULZ
  Aleksander Schulz geb. in Tiflisz d. 2 Januar 1893 gest. in Lodsz d. 12 Januar 1921 Dein Wille geshiehe.
  SCHULZ
  Amalios Schulz geb. Somų geb. d. 27 Januar 1868
  SCHUMACHER
  Hier ruhet in Gott Harald von Schumacher geb. 17 mai 1854 gest. 10 Februar 1915
  SCHUMACHER
  Hier ruhet in Gott marie Schumacher geb. Engels 1847-1897
  Die liebe Höret immer auf
  SCHWABE
  Hier ruhet in Gott Otilie v. Schwabe geb. 6 Dec. 1825 gest. 31 mai 1900
  Elise v. Schwabe geb. 18 dec. 1902 gest. 11 Febr. 1903
  Gott ist meine Zuversicht
  SCHWADKE
  Hier ruhet in Gott Johanna Schwadke geb. in Blasch gest. in Bremberg 1 octob. 1814
  SWALDNEBZIMITZ
  Jozeffina Swaldnebzimitz ur. w 1862 r. zm. dn. 3 lutego 1944 r.
  Za spokój duszy
  SCHWANEBACH
  Emanuel Scwanebach geb. 11 April 1866, gest. 5 April 1904
  Ich weuss dass mein Erlöser lebt.
  Hieb. 19.25
  Vater, ich befehle meinen geist in deinen Hände
  Lue.23,46
  Kommet her zu mir Alle, die ihr muhselig und beladen send, ich will euch erquicken.
  SWARRE
  Hier ruhet in Gott Olga Swarre geborn Kronberg geb. 13 Nov. 1862 gest. Aug. 1908
  19.06.28 65
  SCHWARZ
  Hier ruhet in Gott Richard Schwarz gest. 24 Juni 1814
  Otilie masurkewitsch gest. 1 januar 1915.
  SCHWARZ
  Hier ruhet in Gott katarina Schwarz geb. 16 August 1815 gest. 17 April 1885
  SCHWARZ
  Hier ruhet in Gott Alexander Schwarz geb. d. 8 März 1809 gest. d. 6 Juli 1888
  ШЕВЕЛЕВ
  Захарий Никитин Шевелев Род. 1816 г. сконч. 10 Апреля 1893 г.
  ШЕВЕЛЕВА
  Елизавета Николаевна Шевелева урожденная Розенмейер род. 24 Дек. Сконч. 30 Окт. 1889 г.
  Мир праху твоему.
  ШИШКОВ
  Алесандр Васильевич Шишков сконч. 24.IV/1914 г.
  Спи спокойно дорогой папочка
  ШКРЕДОВА
  Мария Осиповнв Шкредова урожд. Янковская род. 10 ноября 1877 г. сконч. 13 октября 1908 г.
  ШМИТ
  Ольга Шмит род. 30 Июля 1879 г. ум. 20 От. 1880 г.
  Молись за нас грешных.
  Со святыми упокой Христе Боже душу младенца Ольги.
  ШПЕЙЕР
  Полнота радости пред лицом Твоим
  Пс.XV.11
  Полковник Александр Аполлонович Шпейер сконч. 27 февраля 1913 г.
  Прощай до светлого свидания. Молись обо мне друг незабвенный
  СТАКМАН
  Гвидо Фридриховиич фон Стакман род. 14 июля 1862 ск. 5 апр. 1912 г.
  Марья Титовна фон Стакман ск. 12 дек. 1907 г. 28 л. от роду
  ШЕОЛЬЦЕНВАЛЬД
  Евгений Евгеньевич Штольценвальд род. 4 сент. 1855 г. ск. 4 апреля 1905 г.
  СТРАУГИНК (СТРАУГЛЮК?) СТРАУГMИК?)
  Павел Страугмик (Страугинк, Страуглюк) сконч. 16 сентября 1891 г. 58 лет от роду
  Вечная память от братьев
  ШУЛЯК
  Григорий Николаевич Шуляк род. 28.I.1866 г. сконч. 2.XII.1945 г.
  Мир прачу твоему
  ШУЛЬЦ
  Мир прачу твоему
  Народный Советник Герман Эмануилович Шульц сконч. января 1906 г. на 50 году жизни
  ШУМАКОВИЧ
  Виктор Иванович Шумакович студ. Вилю Университета трагически погиб 24.8.1943 г. 24 лет
  Спи незабвенный сын до радосеого свидания. Любящие родители.
  SZTOLCMAN
  19.06.28 66
  D-r. medicyny Gustaw Sztolcman zmarł dn. 6/X 1936 w wieku lat 63.
  Pokój jego duszy
  TALKOWSKA
  Zofia Talkowska zm. dn. 27.III.1940 r. w wieku lat 30
  Spokój jej duszy
  TANK
  Auguste tank geb. 15 Aug. 1834 gest. 8 April 1902
  TAWAST
  Nicolaus von Tawast geb. d. 16 februar 1801 gest. d. 25 August 1877
  Christus ist mein Leben und sterben mein Gewinn
  Fhil.1.21
  TENNESEN
  Klara Tennesen geb. Sacchi geb. d. 1 Now. 1850 gest. d. 21 Oct. 1875.
  TEPERIS
  Hier ruhet in Gott Bertha Margarietthe Tepperis geb. 26 Feb. 1886 gest. 24 Feb. 1890
  TERNAWIOT
  Mikolaj Riza Ternawiot adwokat 1871-1937
  Grzegorz Riza ternawiot adwokat
  TEUBNER
  Hier ruhet in Gott Scharlete Teubner g. Kolberg geb. … … … 1840
  TEUBNER
  Hier ruhet Leopold Teubner geb. d, 28 August 1878
  TEUERMAN
  Karol Teuerman zm. dn. 11 Kwietnia 1933 przerzywszy 78
  Pokój jego duszy
  TIEBE
  Ferdinand Tiebe zm. roku 1845 d. 3 Lutego
  Niepocieszona w żalu żona.
  TICHOBRAZOW
  Mikolaj Tichobrazow + dn. 15 marca 1931
  Pokój jego duszy
  TYDELSKO
  Robert Tydelsko ur. 7 wrzesn. 1862 r. zm. 27 sierpn. 1927 r.
  Kochfnemu i niezapomnimemu Meżowi, O jeu iDziadkowi
  Blogoslawieni csystego serca albowiem oni boga oglądają
  Mat. V.8.
  TYDMAN
  Elżbieta Tydman urodzona Conder (Londer?) zmarła 19 Grudnia 1857
  TICOTE (TICOLE ?) (TILDE?)
  Der Herr ist mein Hirte. Hier ruhet in Gott julia Tilde( ?) Ticole( ?)Ticote ( ?) geb. d. 27 Nov. 1832 gest. d. 10 … 1903
  Schummre sanft in deiner Gruft bis dir einst dein jezus ruft
  TIKOTSKIJ
  Elizabet v. Tikotskij geb. Schwindt gest. März 1875
  19.06.28 67
  TIMM
  Hier ruhen in Gott Eduard Timm, Aleksander Timm
  gest. 3/IV.1915. 9.II.1922
  im Alter von 59 Jahren
  Ruhe sanft
  TITIUS
  Dr. Julius Titius
  Natus 1819, Denatus 1898 (1893?)
  TITMEIER
  Maks Titmeier zm. 15 lipca 1931 r. w wieku lat 43
  Pokój Twej Duszy Drogi Mężu I Ojcze
  TYTMAJER
  Helena-Elza Tytmajer g. 6 nowember 1934 j. + 31 Dezember 1937 j.
  Ruhe sanft
  TODE
  Hier ruht in Gott Fridrich Tode geb. d. 1 mai 1841 gest. d. 22 sep. 1908
  Johanna Tode geb. d. 14.I.1860 gest. d. 11 VIII.1928
  TIERE
  Hier ruhen in die geshwiester Fridrich, Amalie, Eduard und Tohar Tiere
  Inen folgte ihr treuer Begleiter Gottlieb Hack
  Sie sterben in Monat Oktober 1841
  Ihr sankt ins Kühle Grab als Gottes Saat hinab
  TORRAUN (TONAUN?)
  Hier ruhet Erkmuter Torraun (Tonaun?) geboren 1828 gestorben 17 juni 1893
  THOMMEL
  Hier ruhet in Gott Johann Thommel geb. 1913 d. 23 dec. gest. 1873 den 12 Juli
  Gewidmet von der gattin
  TORNER
  Clara Olga Torner geb. 10 mai 1895 gest. 21 now. 1898
  TORNER
  Hier ruhet in Gott Hermann Torner geb. d. 8 Februar 1868 gest. d. 15 September 1923
  Die Liebe horret nimmer auf
  TORNER
  Rudolf Woldemar Torner geb. 29 juli 1891 gest. 2 sept. 1893
  TORWIRT
  August Torwirt zm. dn.17.I.1941 w wieku lat 67
  Cześć twojej nieskonczonel pamięci kochany mężu i ojce
  Żona i córka.
  TORWIRTÓWNA
  Najuochansza nasza córeeczka Alinka Terwirtówna zasnęła w bogu dnia 11 Sierpnia 1935 r. w wieku lat 11
  Błysnęłas, jak o szczęsciu urojenie złote i zgasłas by zestawić łzy, bol i tęsknotę
  TORWIRT
  Hier ruhen in Gott meine uvergessliche Tochter Alica Terwirt geb. 3.XII.1899, gest. 18X.1918 und meine teuere frau Anna Terwirt geb. Veith geb. 3.VIII.1868, gest. 19.I.1919
  Vater, willst Du, se nimm diesen Klechen von mir;
  19.06.28 68
  Doch nicht mein sonder Dein Wille geschehe.
  TORWIRTH (TORWIRCH?)
  Hier ruhen in Gott Fridrike Torwirch(?) geb. 4 …
  TOWSCHUK (TOWSCZUK?) (TOWSCRUK?)
  Stanislaw Towszuk (Towscruk?) zm. 30 list. 1894 r. żil lat 24
  TRAUTMANN
  Hier ruhen in Gott unser lieben kinder Agnes, Maria, Clara Katharina, Ewald Trautmann
  Den Auge fern, dem Herzen ewig nah.
  TRAUTVETTER
  Hier ruht wirkliche Staatsrath Rudolf von Trautvetter geb. den. 1 Aprol 1846 gest. den. 6 Maerz 1910
  Hier ruhet georg Albert fuss Direktor der Sternwarte zu Wilna geboren am 13Decemb. 1806 gestorben am 5 Jans 1854
  Selig sind die da leid tragen denn sie sollen getröstet werden.
  TRAUTVETTER
  Merry von Trautvetter geb. 12/XI.1883 gest. 26/VII.1899
  TRAUTVETTER
  Vodinka von Trautvetter geb. 12/XI.1890. gest. 24/V.1894
  TRAUTVETTER
  Charlotte von Trautvetter geb. Büngner
  TRAUTVETTER
  Wirkl. Staatsrath Hugo von Trautvetter geb. 20 febr. 1812. Gest. 18 dec. 1877
  TRAUTVETTER
  Frau Professor Charlotte von Trautvetter (Trautvelter?) geb. v. Antonius geb. 20.X.1962 gerst. 2.IX.1919
  TRFURT
  Den Titular-Rath Aleksander Nocolaus von Trefurt geb. d. 22 mai 1833 gest. d. 15 Now. 1863
  Seine trauernde Gattin
  THUMAS
  Ks. Konstanty Thumas senior Wilenski B.K.Kazn. kielmenski 28/II 1845 + 11/X 1906
  „Laską Bożą jestem zbawieny”
  Synod I koledzy
  TURTSZHANINOFF
  Agnes Turszhaninoff geb. Reichardt gest. d. 17 mai 1905.
  TRZCINSKY
  Hier ruhet in Gott Leon Trzcinsky geb. 25 August 1857 gest. 18 Februar 1905
  ТАРАСОВ
  Толичка Тарасов 12.V.1933 6.VII.46
  Мир праху твоему дорогой сынок
  ТАУБЕ
  Барон Александр Александрович фон Таубе род. 19 марта 1850 г. сконч. 15 Сентября 1906г.
  ТЕРЕНТЬЕВНА
  София Порфировна Терентьева сконч. на 63 году жизни 29 апреля 1945 г.
  Мир праху твоему.
  19.06.28 69
  ТЕРЕНТЬЕВИЧ (КОРОТКИН0
  Здесь почоронен Вильям Терентьевич (Короткин?) урожд. 22.V.1933 г. умер 21.V.1946 г.
  Спи мой любимый и никогда незабываемый сын до родостного свидания. Любящие родители.
  ТОПКЕЕВА
  Тут покоится тело вдовы полковника Елизаветы Топкеевой жила 73 года. Скончалась 2 июня 1939
  „Придите ко Мне вси труждающиеся и обремененные и аз упокою вы”
  ТРЕСКИН
  Елизавета Андреевна урожд. Миллер род. 1827 г. ум. 2 ноября 1905 г.
  Любимой жене от мужа.
  ТРИДЕНСКИЙ
  Поручик Филарет Антонович Триденслий род. 10 июля 1871 г. ум. 29 января 1902 г.
  Дочь Ксения род. 22 июня 1898 г. ум. 4 марта 1899 г.
  Упокой Господи душу рабы твоя.
  ТВЕДЕР (ТЬЕДЕР?)
  Ольга Тведер героически погибла 4.I.1940 г.
  Tässä Lepää kakri yrtävää
  Olga ja Mikael Tjader
  Михаил Тведер сконч. 1949 г.
  UIRICH
  Hier ruht in Gott Emil Uirich gest. 1875.
  УЛЬИН
  Дмитрий Кондратьевич Ульин род 8 окт. 1875 г. умер 26 сентю 1944 г.
  Мир праху его.
  UR De-KONRFDI SZYLEJKOWA
  Julia Ur De-Konradi Szyleikowa zm. 20 grudnia 1909 r. w wieku 72 lat
  WAGNER
  Pamięcy Konstantego Wagnera Kollegijalnego … … nagle zmarłego dn. 19 Pazdz. 1850 w 35 roku życia
  WAGNER
  Hier ruhet in Gott Aleksandra Wagner gest. d. März 1920 im 24 Lebensjahre
  WAGNEROWIE
  Wagnerow w Wilne 1842 r. lipca 16
  WALLY
  Elize geb. Schultz Aleksander von Wally Martenson Grossmutter und Tante
  WALLAT
  Hier ruhet in Gott unsere geliebte Eltern Ferdinand und Rosien Wallat. Lebten 30 Jahre
  WANDER
  Hier ruhet in Gott mein einiger Vater Liudvik Wander geb. 18 Decemb. 1837. gest. 8 April 1879
  WANNOWSKA
  Aleksandra Wannowska 1814 –1897
  „Aleksandra mnie życ jest Christus, a umrzec zysk”
  Fil.R..w.21
  WARRIK (?)
  19.06.28 70
  Jenny Warrik geb. 21 september 1869 gestorben 21 März 1930
  Schlafe im ruh, ich bin immer bei dir.
  WATTA-KARCZEWSKI
  Wlodzimier Watta-Karczewski ur. W. 1858 r. w m. Czarnotki ym. Dn. 15 lip. 1917 r. w Wilnie
  O spokój Jego duszy proszą o westchienie do Boga dzieci.
  WEBER
  Liuwika Weber zm. 15 lut. 1892, mając wieku lat 20
  WEBER
  Fridrich Weber geb. 16 April 1809 gest. D. 21 Juni 1884
  WEDEKE
  Aber ich weiss dass mein … lebet
  Joakimus Wedeke Locza Prus.
  Natus Anno 1686 die 4 Jan
  Qui cum primum in Patria per Decenium ab Anno 1711 Uariis
  In Lorisin Ventutem Scholasticam usej (?) ad Annum 1721 instituinet postea eo ipse Anno mense Juni i Vilnam pro Cen. Rectore Scholae Viln. Ines aug. … Ceni Uocatus cui muneri cum per triginta annos menses. Quatuor prefu. …
  WEJKIN
  Weikin Jan ym. Dn. 18-VII.1943 w wieku lat 86
  Pokój jego duszy
  WEZC
  Tu złożone zwłoki S.P.WIP Krystiana Weyca, D: Med Kol: S: Insr: Wil: Med: zwierszchn: Rypo 30. Letn: usługach, w dn: 16 styczn: 1819. R.: w 58 wieku życia, przemiosl się do wiecznosci. Pamiątka ta przez wdzięzną żoną 30 Letn. Towarżyszki pożycia Małż: wystawiena.
  WEISS
  Hier ruhet in Gott meine inniggeliebte und mir unvergessliche Frau Maria Weiss geb. Passbrich in Breslau d. 5 Sept. 1843 gest. in Wilna d. 12 Aug. 1897.
  So ruhe wohl, Gott hat an dich gedacht
  und alles wohl gemacht.
  Schlaf müdes Leib, schlaf wohl yu guter Nacht,
  weil Jesus dich bewacht.
  Verschlafe die erlittnen Schmerzen
  du lebst fort in meinem Herzen
  So ruhe wohl.
  WECKOWICY
  Tuspoczywają zwłoki s.p. Elztutig z Gruntów Weckowicz zm. 23 stycnia 1873 r. wieku lat 40
  WÖHLER
  Wilhelm Wöhler geb. 25 April 1828. gest. 11 Mai 1912
  Den deine unvergesslich Clara Wöhler geb. Kracke 6 sept. 1844 gest. 8 Mai 1923.
  D.Bickner.
  WÖHLER
  Ernst Wöhler 1905-1929
  Der Eltern Hoffnung hier im Grabe ruht
  Wir beugen uns. Der Herr weiss was Er tut
  WOELCK
  19.06.28 71
  Aleksander Carl von Woelck doctor der Medicin, Staatsrath und Ordentlicher Profesor an der genosenen kaisserlichen Medico-chirurgischen Academie zu Wilna Geb. d. 1 Novem. 1801 gest. d. 4 Sept. 1869.
  WOELCK
  Ida Helene v. Woelck gebeorene v. Trefurt. Der basten Gattin und Mutter gewidmet geb. d. 17 December 1922. gest. D. 31 December 1863
  … Sobolewske
  WENCK
  Hier ruht in Gott Johim Hamich Wenck geb. d. 16 September 1810 gest. d. 12 April 1882
  Christus ist mein Leben sterben mein Gewinn
  Phil. 121.
  Hier ruht in Gott August Wenck geb. d. 23 December 1845 gest. d. 20 October 1867
  WENTZ
  Hier ruhet in Gott Friedrich Wilhelm Wentz geb. zu Betitkow in Pomern den 23 Nov. 1812 gest. in Wilna den 4 Nov. 1853
  Um. Leben …
  WERNER
  Minna Werner 1819-1874
  Marie Diggelmann geb. Werner
  WIERZBICKI
  Andrzej Wierzbicki zm. 3/VI 1934 r. w wieku lat 31
  Pokój jego duszy
  WIERZBICKA
  Emilia y Moczulskich Wierzbicka 1-e voto Kuncewiczowa ur. 11 List 1825 r. um. 12 Pazdz. 1902 r.
  Blogosławieni miłosierni albowiem oni miłosierdzia dostąpią
  Mat. V. 7.
  WECLAWOWICZOWA
  Marja z Weclawowiczow Weclawowiczowa ur. 1866 r. zm. 1 Marca 1936 R.
  Pokój jej duszy
  WYGONOWSKI
  z. Wjednewskich Marja Pugaczewska zm. 10.11.1937 r. w wieku lat 76
  Michail Wygonowski zm. 20. IV.1905 r. w wieku lat 50
  JanWygonowski zm. 24. VI.1923 r. w wieku lat 66
  Pokój ich duszom
  WIEMER
  Hier ruht in Gott Jozeph Wiemer Gest. 1915 36 Jahre alt
  Ruhe sanft.
  WILDE
  Arvid Wilde geb. d. 8 Dec. 1887 gest. d. 19 Dec. 1887
  Serga Wilde geb. d. 12 März 1889 gest. d. 31 Mai 1889
  WILLRATH
  Hier ruhet in Gott Elizabeth Risa geb. Willrath geb. 24 Juni 1879 gest. 1 Febr. 1898
  Luise Willrath geb. 1 März 1837 gest. 20 Juli 1904
  WILLUWETT
  Olga Anna Willuwett geb. 30 apr. 1886 gest. 25 Aug. 1888
  Oltwiftine Willurett (Willuwett?) geb. 24 Juni 1828 gest. 25 Aug 1882
  19.06.28 72
  Ruhet Süss unserer Lieben
  Gottlieb Willuwett geb. 24 Feb. 1931 gest. 13 Okt. 1901.
  WILPISZEWSKA
  z Müllerów Aleksandra Wilpiszewska zm. 8 maja 1932 r. w wieku lat 55
  Cześć jej pamięci
  Stanislaw Wilpiszewski 1868-1939
  WILSON
  Johan Wilson 27 März 1849, 4August 1909
  Ruhe sanft
  WINCZ
  Johanna y Wegrnerow Wincz ur. 6 Grud. 1816 y. 10 Sierp. 1895
  Pokój jej duszy
  WIRDERNING
  Hier ruht in Gott Ella Wirderning 1879
  WITTING
  Emme Louise Witting geb. in Wilna d. 10 Decbr. 1841
  WITTING
  Emilie Anna Witting geb. Wilna d. 14 Mai 1844
  WITTING
  Johan Adam Witting geb. d. 18 März
  WITTING
  Mar Woldemar Witting geb. Wilna d. 25 Mai 1850 gest. Wilna d. 30 Octobr. 1851
  WITTING
  Loure Matilde Witting den November 1837 gest. Wilna
  WITTKE
  Adolf Wittke1830-1915
  Marie Wittke geb. Senleicher 1847-1922
  Sanft in Gott
  WITTKE
  Hier ruht in Gott Emil Wittke 1815-1917 und Johan Wittke 1831-1916
  WITTKE
  Hier ruhet in Gott Johanna Wittke gest. 27 Dec. 1903 28 Jahre alt.
  Peter Selting gest. 7 März 1909 41 J. alt.
  Sanft ruhe ihre Asche
  Mela Ida z Seltingow Swięcicka ur. 2.XII.1907 zm. 21.X.1944
  Mieczysław Swięcicki ur. 9.X.1905
  Pokój ich Prochom
  WOHL
  Der Herr ist mein Hirte
  Theodora Wohl geb. 7 Dec. 1817 gest. 30 Aug. 1899
  WOLAN
  Wladzsław Idzy (Jerzy?) Wolan ur. 9 Pazdiernika 1847 zm. 7 Lipca 1859 r.
  Pamiątka-Kamień i lzy Rodziców
  WOLAN
  19.06.28 73
  Konstantemu Wolanowi prezidentowi Kolegijum Ewang. Reform. Wilne
  Najlepszemu Małżąkowi najlepszemu Ojcu sprawiedliwiemu Człow. Stroskana Rodzina ur. d. 22 Listop. 1799 r. um. d. 15 Maja 1862 r.
  WOLF
  Hier ruhet in Gott Maria Wolf geb. 28.I.1811 gest. … 1843
  WOLFF
  Hier ruhet in Gott Friedrich Wolff Collegien Raht geb. in Tilzit 1813 gest. in Wilna 1876
  WOLFGANG
  Janowi Fryderykowi Wolfgang ur. d. 17 Lipca 1776 r. zm. d. 17 maja 1859
  Dokl. Fil. Professorowi Emeryt. Uniw Wilensk … … …
  WOLFSON
  gest. am 20 Mai 1888 alt 79 Jahre
  Bete für uns
  WOLLNER
  Hier ruhet sanft in Gott Irena Wollner Studentin der U.S.B. 23 Jahre alt gest. d. 9 XII-1936
  „Die liebe höret nimmer auf”
  WORONKO
  Konstanty Woronko zm. 20 lut. 1936 r. w wieku lat 71
  Pokój Twej zachej i szlachetnej duszy Drogi Mężu Ojtec i Dziadku.
  WORONKO
  Leonard Woronko zginął smiercią tragiczną dn. 4 ( ar 11) 1946 w wieku lat 14
  Pokój jego duszy.
  WORONKO
  Inż. Anatol Woronko zm. dn. 8/VIII-1940 w wieku lat 36
  Pokój jego duszy.
  WORONKOWA
  Helena z Doliwa-Dobrowolskich Woronkowa inżynier-chemik zm. 17 II 1934 w wieku lat 30
  WULFFERT
  Sophie Wulffert gest. d. 17 Nov. 1900 73 Jahr alt
  ВАЛЕШКЕВИЧ
  Ирина Константиновна Валешкевич после тяжелой болезни отдала свою светлую душу богу 18-го августа 1943 г.
  Мир впаху твоему допогая жена, дочь, мать и сестра.
  ВАСИЛБЕВЫ
  Александр, род. 11 ноября 1863 года сконч. 12 марта 1898 года
  Верочка, род. 19 августа 1890 года сконч. 11 августа 1905 года
  Молитесь, дорогие детки за нас
  ВАСИЛЕНКО
  Я приду к ней, но она не возвратится.
  Frau von Oberst Eleonor, Augusta Vasilenko.
  ВЕЙСМАН
  Анна Андреевна Вейсман сконч. 13.IX.1944
  Мир праху твоему
  ВЕЙСМАН
  Александр Давидович Вейсман сконч. 18/31 Марта 1940 г.
  19.06.28 74
  Упокой Господи дущу раба твоего
  ВИНОГРАДОВ
  Действ. Ст. Сов. Николай Александрович Виноградов род. 17 июня 1841, сконч. 24 июня 1906
  ВИТКЕ
  Подполковник Александр Александрович Витте сконч. на дальнем Востоке 22 января 1906 г. на 48 г. жизни
  До радостного свидания мой дорогой незабвенный муж
  ВЛАСОВА
  Власова Вера Ан. Род. II.1927 сконч. 10.2.1947
  ВЛАСОВСКАЯ
  Власовская Мария Васильевна родилась 1872 г. сконч. 1945 г.
  Спи спокойно родная мамочка бабущка.
  Любовь и забота-твоя жизнь
  ВОСЮТОВИЧ
  Зоя Алексеевна Восютович род. 10 мая 1920 сконч. 19 мая 1941
  Спи спокойно дорогая дочка
  SAKKE
  Paul Gotlieb Sakke geb. 1863 + 3.6.1917
  Henriette geb. Klein geb. 9.1.1869 + 7.2.1940
  Martha geb. 24.9.1912 + 19.3.21
  SALCBERG
  „Das Mädlein ist tot sonder Schlaff (Math.9.24)
  Mariechen Salcberg Geb. am 21 Marc 1915 + am 8 August 1917
  SALINGER
  Hier ruhet in Frieden der Stabsartz und Ritter Stanislaus Salinger geboren d. September 1808 gestorben d. 12 Januar 1846
  ZAMETT
  Marcin Zamett 1924 r.
  ZAMETT
  Romute Zamett um. 18 grudn. 1876 wieku lat 55
  SANN (SONN`?)
  Elizabeth von Sann (Sonn?) geb. Ruppell geb. 8 August 1870 gest. 27 December 1813
  ZAREBSKI
  Najukochansky nasz synek Leszek Zarebski ur. dn. 15.I.1929 R zm. dn. 9.VIII.1934
  Spi spokojnie w Bogu nasz synku drogi
  Rodzice i babcia
  Błysnąłeś jak o szcazęściu urojenie złote
  i zgasłes by zestawić łzy, bole, tęsknote.
  SAUNDERS
  Tu spoczywa Adaś Syn Henryka Saunders
  ZEBROWSKI
  Zwłoki Cesarego Zebrowkiego umarł 21 marca 1892 r. mając lat 28.
  ZEREBOWSCY
  Tu spoczywają Bronislawa mając 2 lata
  19.06.28 75
  Pawel mając 10 lat Zebrowscy
  Pokój ich duszom
  SEGERCRANTZ
  Hier ruhet in Gott Major Oscar v. Segercrantz geb. 4 April 1835 gest. 4 febr. 1898 (1896?)
  SEGERCRANTZ
  Karl v. Segercrantz geb. 2 Januar 1880 gest. 26 Juli 1888
  SEGERCRANTZ
  Wladimir v. Segercrantz geb. 23 Sept. 1883 gest. 30 Januar 1887
  SEGERCRANTZ
  Obers-Leutenant Nikolai v. Segercrantz
  СЕГЕРКРАНЦ
  Генерал-майор Карл Карлович Сегеркранц род. 29 декабря 1846 г. сконч. 15 июня 1907 г.
  От жены и детей.
  SEYFERT
  Hier ruhet in Gott Aleksander Sezfert gest. 4/V, 1900 Im alter den 69 Jahren
  ZELIGEROWA
  Anie z Heinrich Zeligerowey zm. Sierpnia 22 s. 1846 r. wieku lat 68
  SELTING
  (Hier ruhet in Gott Johanna Wittke gest. 27 Dec. 1903. 28 Jahre alt)
  Peter Setting gest. 7 März 1909. 41 J alt
  Sanft ruhe ihre Asche
  Meta Ida z Seltingów Swięcicka ur. 2.XII.1907 zm. 21.X.1944
  Mieczysław Swięcicki ur. 9.X.1905
  Pokój ich Prochom
  SICHAREWITSCH
  Hier ruhet in Gott Peter Sicharewitsch gest. den. 16 Juni 1904. 18 Jahre alt
  Ruhe sanft
  SIEBOLDS
  Emil albert Siebolds geb. d. 3 aug. 1878 gest. d. 27 aug. 1903
  Genomen ist mir mein Liebstes mein Herz bricht mir vor Schmerz.
  SIEBOLDS
  Franz Eduard Siebolds gest. d. 14 juni 1910 im 59 Lebens jahre
  Ruhe au s. von deinen Schmerzen mein geliebstes feines kind,
  denn ich blute tief in Herzen, aber Gott hats so bestimmt
  SITTE
  Hier ruht in Gott Adelbert Eugen Sitte geb. in Michalowo den 22 Febr. 1863 gest. zu Wilno 22 Nov. 1930
  Ruhe sanft, teurer Bruder
  SOMMERS
  Rudolf Sommesr geb. am 25 Januar 1837 gest. am. 7 Mai 1910
  Ruhe sanft
  SOMMERS
  Darjuz Sommers inspektor kasów państwowych zm. 14 kwietnia 1929 r. w wieku lat 70
  Cześć twej pamięci Urędnicy Direcji Lasów w Wilnie
  SONNENTAHL
  19.06.28 76
  Edgar von Sonnentahl geb. 28 Oct. 1809. gest. d. 18 Nov. 1826
  Ich habe dich je und je gehebet dann habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte.
  Jer.31,3
  SONNER
  Hier ruht in Gott Friedrich August Sonner Geb. d. 13 April 1837 gest. d. 23 Mai 1896
  SONNIN
  Hier ruht in Gott Justine Sonnin geb. Roths gett. Den. 21 J. 1934 66 alt.
  ЗАГОРСКИЙ
  Виктор Викторович Сконч. 3.II.1943 г.
  Мир праху твоему
  ЗАЙКОВСКИЙ
  Антон Иосифович Зайковский Умер 2 февр. 1942 г. на 68 году жизни
  Мир праху Твоему дорогоймужю
  ЗАЛИВАТСКИЙ
  Младенец Евгений Заливацкий
  Помолись за нас чистая душа
  ЗОЛОТОВ
  Михаил Андреевич Золотов род. 1911 г. 2.V. Умер 19-1.1947.
  Покой его души
  ЗЕДЕРШТЕДТ
  Юрочка Зедерштедт род. 22 апр. 1891 г. сконч 11 Сент. 1907 г.
  ЗЕЛАНД
  Генерал Майор Александр Львович Зеланд род. 12 Марта 1806 г. сконч. 18 Мая 1889 г.
  ЗЕЛАНД
  Елена Федоровна Зеланд урожденная …род. 20 Ноября 1817 г. сконч. 24 Апреля 1897 г.
  Du bist mein Gott. Meine Gott steht in deinen Händen.
  ЗЕЛАНД
  Надворный советник Александр Александрович фон Зеланд сконч. 21го Января на 72-м годую
  ЗЕНКОВИЧ (РАДУС-ЗЕЛЕНКОВИЧ)
  Любчик Радус-Зеленковичь род. 1 Нояб. 1906 г. ск. 14 июля 1907 г.
  Помолись дорогая деточка за нас.
  ЗУЕВ
  Василий Филимонович Зуев сконч. 27.V.1947 г. лет 70
  Мир праху твоему
  ЖАНДР
  Константин Павлович Жандр род. 5 мая 1827 сконч. 16 нояб. 1900 г.
  ЖАРИКОВ
  Сергей Сергеевич Жариков род. 11 Сентября 1941 г. умер 19 июня 1944 г.
  Спи спокойным сном, мой дорогой сын, до радостной встречи.
  ЖАРКОВ
  Царство ему небесное
  Иван Никитич Жарков сконч. 2 Дек. 88 г.
  Воспитанник Наставнику и Другу
  ЖИРКЕВИЧ
  19.06.28 77
  Ксения Константиновна Жиркевич сконч. 10 февр. 1912 г.
  ЖИРКЕВИЧ
  Мичман Сергей Александрович Жиркевич род. 1 августа 1889 г. сконч. 3 ьая 1912 г.
  Все было в нем необычайно:
  Таланты, сердце, ум и красота,
  Возвышенность мечты, правдивые уста,
  Любовь к родителям и духа чистоты,
  Исмерти скоротечной тайна.
  ЖИРКЕВИЧ
  Владимир Иванович Жиркевичрод. 10 Мая 1834 г. сконч. 6 ноября 1896 г.
  ЖИРКЕВИЧ
  Александр Владимирович Жиркевич скончался в 1927 г.
  ЖИРКЕВИЧ
  Варюша Жиркевич Род. 20 февр. 1892 г. скончю 24 августа 1903 г.
  Боря Жиркевич Род. 4 юля сконч. 4 августа 1897 г.
  „Пустите детей приходить ко мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царство Божие”.
  (Луки 18 гл. Стр. 16)
  ЖУРЕНКОВА
  Анна Ивановна сконч. 18 ноября 1944 в 59 году жизни
  Мир праху твоему
  ŻELAVSKIE
  Rodzina Żelawskich
  Tu spoczywają w pokoju malżonkowie Andrzej 1845 r. I karolina 1865 r. z corką julją 1851 r.
  ŻELEZNIAK
  Z Surkontow Alina Żelezniak żona inżyniera żyła lat 40 zm. 28.II.1933 r.
  Pokój jej czystej duszy.
  Smierci niema, tryumf nasz,
  Grób-koleką dla nas, Panie.
  Ty w nim spiącym życie dasz.
  Każdy ze snu kiedys wstanie.
  A kto wierzyl i miłował
  Będzie z Tobą też królował.

Šaltinis: reformacija.lt