Briotet Jakub

Jakub Brriotet

Gimė 1746 m. ​​Thorey mieste Burgundijoje, studijavo mediciną Lione ir Paryžiuje, kur 10 metų išbuvo „Hôtel Dieu“ ligoninės vadovu ir anatomijos demonstruotoju. Po pokalbio su Nicolas Regnier jis 1777 m. Atvyko į Vilnių kur ėmėsi anatomijos demonstravimo pareigų bei anatomijos kabineto organizavimo. Tada skaitė paskaitas apie akušeriją, o nuo 1780 m. – apie praktinę chirurgiją. 1787 m. jis tapo medicinos ir chirurgijos gydytoju ir tikru chirurgijos profesoriumi. 1791 m. Paskirtas Lietuvos kariuomenės generaliniu chirurgu. 1806 m. Jis įkūrė chirurgijos kliniką, kuriai vadovavo iki 1811 m. Mirė 1819 m.