Downar Rafał

Rafał Downar (liet. Rapolas Daunoras) (1771 m. – 1854 m.) – mokytojas ir visuomenės veikėjas, Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios narys, generalinis superintendentas (1845–54).

Jis buvo kilęs iš Lietuvoje įsikūrusios reformatų šeimos. Buvo Karolio Downaro (+1777 m.) ir antrosios žmonos Liudvikos sūnus.

Studijavo teologiją Karaliaučiuje ir Leidene. 1797–1821 m. mokytojavo Kėdainių evangelikų reformatų gimnazijoje. 1822 m. tapo Lietuvos švietimo komisijos nariu. 1826–1853 m. buvo Vilniaus universiteto absolventų kuratorius. 1832–44 metais vadovavo vietiniam Evangelikų Biblijos draugijos skyriui.

Jis prisidėjo statant reformatų banyčią Vilniuje 1836 m. 1845 m. išrinktas Lietuvos Vienatos (Jednota Litwska) generaliniu superintendentu, kuriuo tarnavo iki pat mirties.

1798 m. susituokė su Elžbieta Dyjakiewicz.Susilaukė dviejų dukterų ir sūnaus.