Gresser Aleksandr

ALEKSANDR GRESSER

Gresser Aleksander (1772–1822) (rus. Александр Иванович Грессер) – Rusijos Napoleono karų vienas iš vadų, Rusijos Imperijos armijos generolas leitenantas, Napoleono karų dalyvis. Aleksandras Gresseris gimė 1772 m. kilmingoje Livonijos dvarininkų šeimoje.

Būdamas penkerių metų jis buvo įrašytas į Preobraženskio leibgvardijos sargybos pulką, o 1783 m. jam buvo suteiktas poručiko laipsnis. 1787–1791 m. Rusijos ir Turkijos karo dalyvis.

Dalyvavo malšinant Kosciuškos sukilimą 1794 m. 1801 m. Gruodžio 19 d. Gresseriui suteiktas pulkininko laipsnis. 1803 m. jis tapo 2-ojo pionierių pulko, kurį pats suformavo asmeniniu imperatoriaus Aleksandro I nurodymais, viršininku.

Dalyvavo Trečiosios koalicijos kare ir buvo paimtas į nelaisvę mūšyje prie Austerlico. Praėjus septynioms savaitėms po mainų su prancūzų karo belaisviais grįžo į tarnybą. 1809 m. Lapkričio 26 d. Buvo apdovanotas Šv. Jurgio 4 laipsnio ordinu Nr. 2091. Po Napoleono invazijos į Rusijos imperiją jis dalyvavo 1812 m. kare. 1812 m. Gruodžio 25 d. Gresseriui buvo suteiktas generolo majoro laipsnis už nuopelnus Smolensko mūšyje. 1821 m. rugsėjo 20 d. suteiktas generolo leitenanto laipsnis.