Horn Piotr

Horn Piotr (1771–1847) - Rusijos imperijos valstybės veikėjas; tikrasis valstybės tarėjas.

Grafo Georgijaus - Gustavo Horno sūnus, kuris XVIII amžiaus antroje pusėje atysikraustė iš Švedijos ir apsigyveno Estlandijoje (dab. Estija). Buvo vicegubernatorius (1819–1823), vėliau - Vilniaus vaivadijos (1823–1830) ir Tverės provincijos (1830–1831) civilinis gubernatorius.