JASTRZĘBSKI Michał

MICHAŁ JASTRZĘBSKI

Jastrzębski Michał Józef (liet.Mykolas Jastržembskis) gimė 1859 m. rugsėjo 28 d. ir baigė savo žemiškąją kelionę 1938 m. birželio 16 d. Būsimasis kunigas, baigė Slucko gimnaziją ir įstojo į Dorpato universitetą teologijos fakultetą. Jo tėvas taip pat kunigas klebonavo Slucke .

Kunigas Mykolas Jastržembskis (Mиxaилъ Яcтржембскій) tarnystę evangelikų reformatų bažnyčioje pradėjo 1889 m. liepos 7 d. jis buvo ordinuotas į kunigus generalinio superintendento Juozapo Glovackio (Іосифъ Гловацкій). Mykolas Jastržembskis po ordinacijos į kunigus savo dvasininko tarnystę pradėjo Vilniuje, dar aptarnavo Deltuvos parapiją iki 1907 metų. Kun. Mykolas Jastržembskis (Mиxaилъ Яcтржембскій) trylika metų ištarnavęs Vilniaus parapijoje kunigu pamokslininku, 1902 m. buvo ordinuotas į vicesuperintendentus ir šias pareigas Vilniaus parapijoje ėjo penkis metus iki 1907 m. Tais metais mirus Vilniaus distrikto superintendentui kun. Konstantinui Tumui (Koнстантинъ Тумасъ), kun. M. Jastržembskis (Mиxaилъ Яcтржембскій) buvo ordinuotas šio distrikto superintendentu. Tose pareigose jis išbuvo iki tiriamojo laikotarpio pabaigos.

Kun. Mykolas Jastržembskis (Mиxaилъ Яcтржембскій) 1896 m. apdovanotas imperatoriaus Aleksandro III atminimo sidabro medaliu, 1898 m. apdovanotas aukso kryžiumi, 1914 m. lapkričio mėn. 6 d. Sinodo 200 rub. premija 25 metų tarnystės proga.

Kun. M. Jastržembskis (Mиxaилъ Яcтржембскій) daug važinėjo po dabartinėje Baltarusijoje esančias Vilniaus Sinodo parapijas. Tai darė ir dėl kunigų trūkumo ir vizitacijų tikslais.

Kun. Mykolas Jastržembskis (Mиxaилъ Яcтржембскій) nuo 1894 m. ėjo atsakingas Sinodo skyrybų komisijos pirmininko pareigas Nuo 1893 metų kun. M. Jastržembskis (Mиxaилъ Яcтржембскій) buvo renkamas į Sinodo kolegiją kaip narys iš dvasininkų.

Šaltinis: http://www.archyvas.ref.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=568%3Ajastrembskis-mykolas&catid=29%3Areformat-enciklopedija&Itemid=27&lang=fr