Otton Hedemann

Hedemann Otton (Otas Hèdemanas) 1887 04 29 Rečycos apskr. 1937 05 16Vilnius, lenkų istorikas. Danų kilmės. Studijavo Kijevo universitete. Vėliau ūkininkavo Novikuose (prie Gomelio). 1922 persikėlė į Breslaują, ten mokytojavo. 1928 atsidėjo istorijos tyrinėjimams, gyveno Vilniuje. Daugiausia tyrė regioninę istoriją. Veikalai: Breslaujos apskrities istorija (Historia powiatu brasławskiego 1930), Senosios girios ir vandenys (Dawne puszcze i wody 1934), Dysna ir Druja – Magdeburgo teisės miestai (Dzisna i Druja, magdeburskie miasta 1934), Grafas Manuzzi (Graf Manuzzi 1935), Belovežo girios istorija (Dzieje Puszczy Białowieskiej 1939) ir kiti. Dar išspausdino studijų švietimo, teisės, karybos, susisiekimo ir kitų sričių istorijos klausimais.

Autorius: Sigitas Tutlys

Šaltinis: https://www.vle.lt/Straipsnis/Otto-Hedemann-29278

Išsamus straipsnis apie Otto Hedemann’ą lenkų k. „ROCZNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA DENDROLOGICZNEGO Vol. 65 – 2017 • 47‒71″, „Otton Hedemann (1887–1937) – szkic biograficzny” : http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.agro-8e0b23d1-fb02-4621-88b7-553f28a590aa/c/5_Otton_Hedemann.pdf